Kindermishandeling

Welke hulpverlening bestaat er bij kindermishandeling?

Gevraagd door: Ivan van der Wal  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (54 stemmen)

Kindertelefoon. Kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling kunnen bovendien bellen met de kindertelefoon via: 0800 – 0432 (gratis)

Welke hulpverlening bestaat er voor kindermishandeling?

Iedereen kan bij slachtofferhulp terecht, ook kinderen en jongeren. Je kan hen bereiken via 0800 13 500. Voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling kan je terecht op 1712.

Welke vormen van kindermishandeling zijn er?

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, namelijk:
  • Lichamelijke mishandeling. Van lichamelijke mishandeling is bijvoorbeeld sprake als een volwassene regelmatig een kind slaat.
  • Emotionele of geestelijke mishandeling. ...
  • Lichamelijke verwaarlozing. ...
  • Emotionele of geestelijke verwaarlozing. ...
  • Seksueel misbruik.

Wat als je misbruik vermoedt?

U mag Veilig Thuis altijd (anoniem) bellen en uw zorgen delen als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u en bepaalt in samenspraak met u wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u vervolgens een melding doen van kindermishandeling.

Wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling?

Er is weinig bekend over welke behandelmethoden effectief zijn om de gevolgen van kindermishandeling bij kinderen te behandelen. Het sterkste bewijs is er voor Trauma-focused cognitieve gedragstherapie (TF-CGT) en EMDR (eye movement desensitization and reprocessing).

15 gerelateerde vragen gevonden

Wat kun je zelf doen en wat kan de politie doen bij kindermishandeling?

Dit kunt u doen bij kindermishandeling
  • Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er 'iets' aan de hand is, klopt dit vaak ook. ...
  • Leg contact met Veilig Thuis via 0800-2000. Zij kunnen advies geven als u uw zorgen maakt om een kind. ...
  • U kunt ook een melding of aangifte doen bij de politie.

Wat gebeurt er na een melding van kindermishandeling?

Als er een melding wordt gemaakt over een gezin, dan nemen mensen van Veilig Thuis contact op met de ouders. De hulpverlener van Veilig Thuis komt bij het gezin thuis om te praten over wat er aan de hand is. Ze praten ook met de kinderen en andere mensen uit de omgeving, zoals een oppas of een opa of oma.

Wat doet de politie bij kindermishandeling?

Bij acuut gevaar voor kinderen grijpt de politie onmiddellijk in. De politie werkt daarbij nauw samen met Veilig Thuis en andere partners. Het gaat er om de situatie in het gezin weer veilig te maken, het geweld te stoppen en herhaling te voorkomen.

Welke soort kindermishandeling komt het meest voor?

In Dordrecht wordt per 100 kinderen tien keer zoveel mishandeling geregistreerd bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling als in Amsterdam. Friesland en Zuid-Holland steken als provincie boven de rest van Nederland uit.

Wat is strafbare kindermishandeling?

Wat is kindermishandeling? Kindermishandeling is elke vorm van bedreiging of geweld tegen een minderjarige (een kind in de leeftijd tot en met 17 jaar). Het kan gaan om lichamelijke, emotionele of geestelijke mishandeling. Bijvoorbeeld slaan, schelden of bang maken.

Welke vorm van kindermishandeling is het meest voorkomend?

De meest voorkomende vormen van kindermishandeling zijn emotionele en fysieke verwaarlozing, met respectievelijk 36 en 24 procent van de gevallen.

Welke mogelijkheden zijn er om kindermishandeling te voorkomen?

Extra maatregelen om kinderporno te voorkomen
  • Ouders en jongeren moeten 'digi-alert' worden. Kinderen kunnen bijvoorbeeld expres of per ongeluk in aanraking komen met kinderporno of grooming.
  • Mensen moeten meer weten over de risico's van internet. De overheid informeert bijvoorbeeld met de Mediawijzer.

Hoe pak je kindermishandeling aan?

Blijf niet zelf tobben met jouw vermoeden van kindermishandeling, maar bel of mail met Veilig Thuis Twente. De medewerkers van Veilig Thuis kunnen je adviseren over alles wat met kindermishandeling te maken heeft. Telefoonnummer van Veilig thuis is: 0800-2000.

Wat is geestelijke mishandeling bij een kind?

Volgens het Nederlands Jeugdinstituut is van emotionele mishandeling 'sprake wanneer ouders of andere opvoeders met hun houding en gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen tegenover het kind.

Hoeveel kinderen worden er gemiddeld mishandeld?

Elk jaar worden meer dan 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld 1 kind per klas! Helaas krijgt maar de helft van deze kinderen hulp. De meeste mensen denken dat kindermishandeling wel voorkomt in hun omgeving, maar ze denken eerder dat het bij de buren voorkomt dan in hun eigen familie of vriendenkring.

Hoeveel procent van kinderen wordt mishandeld?

De jaarprevalentie van kindermishandeling in al zijn verschijningsvormen is in Nederland naar schatting 3,4%. Dat wil zeggen dat er, op enig moment per jaar, 34 jeugdigen per 1000 worden mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Dit komt overeen met bijna 119.000 jeugdigen per jaar.

Hoeveel kinderen gaan dood door kindermishandeling?

Meestal gaat het om emotionele verwaarlozing, gevolgd door lichamelijke verwaarlozing. Per jaar overlijden er naar schatting 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

Doet politie altijd melding bij veilig thuis?

Iedereen kan een melding doen bij Veilig Thuis. Bijvoorbeeld als iemand zich zorgen maakt over jouw thuissituatie. De meeste meldingen worden gedaan door de politie. Maar ook leraren, hulp- en zorgverleners, verpleegkundigen, (huis-)artsen, familieleden, buren of vrienden kunnen een melding doen.

Kan veilig thuis je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn. Dit kan een ontzettende klap zijn voor jou als ouder.

Wat doet veilig thuis bij kindermishandeling?

Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) geeft advies, ondersteunt, doet onderzoek en brengt hulpverlening op gang om de situatie voor alle betrokkenen veiliger te maken. Er kan advies gevraagd worden en/of een melding gedaan worden.

Wat gebeurt er na een melding veilig thuis?

Wat doet Veilig Thuis met een melding? Na een melding doet Veilig Thuis het volgende: een hulpverlener die uw gezin al hulp geeft op de hoogte brengen (zoals de huisarts) of het sociale wijkteam. Die helpen uw gezin dan verder.

Wat is een onveilige thuissituatie?

Denk bijvoorbeeld aan kinderen die getuige zijn van geweld in huis, kinderen die zelf slachtoffer zijn van mishandeling/verwaarlozing of kinderen die afhankelijk zijn van volwassenen, die echter door alcohol- of drugsgebruik, een psychische ziekte of agressie in de huiselijke sfeer niet in staat zijn om voor het kind ...

Wat is een veilige thuissituatie?

Wat is Veilig Thuis

Zij geven advies en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling. En doen onderzoek bij vermoedens van Huiselijk Geweld en kinder- en ouderenmishandeling. Iedereen die zich zorgen maakt over de veiligheid van een kind, kan dat melden bij Veilig Thuis.

Kun je kindermishandeling anoniem melden?

Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies als u denkt dat het niet goed gaat met een kind, bijvoorbeeld als u vermoedt dat het kind wordt mishandeld. Het is mogelijk om hierbij anoniem te blijven ten opzichte van het gezin waarover u zorgen heeft. De medewerker van Veilig Thuis legt u uit hoe dit in zijn werk gaat.

Hoe meld ik kindermishandeling?

0800-2000 (gratis). Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Je kunt bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en ondersteuning, om zorgen te bespreken en eventueel om een melding te doen.

Volgende artikel
Wat is de warmste slaapzak baby?