Kwalificatie-eis kinderopvang – Zo ontdek je of jouw diploma kwalificeert

Welke diploma heb je nodig voor een kinderopvang?

Gevraagd door: Maurits Kok  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.6/5 (71 stemmen)

Om te werken in de kinderopvang heb je een hbo- of mbo-diploma nodig. Je kunt een hbo- of mbo-opleiding volgen richting de pedagogiek of kinderopvang. Maar bijvoorbeeld ook een opleiding tot onderwijsassistent volstaat.

Welke diploma geldig voor kinderopvang?

Over het algemeen geldt dat je met een afgeronde beroepsopleiding richting pedagogisch medewerker, of met het diploma van een studie Sociaal Pedagogisch Werk, Pedagogiek of Pabo aan de slag kunt. Wil je nog je opleiding gaan doen om in de kinderopvang te kunnen werken? Kijk op deze website naar de mogelijkheden.

Kan je werken in de kinderopvang zonder diploma?

Maar ook zonder een afgeronde opleiding tot pedagogisch medewerker en diploma zijn er kansen. Je kunt in veel gevallen direct aan de slag in één van onze kinderopvang-opleidingslocaties en volgt dan het werk-leer traject. Zo kun je dus ook zonder diploma direct een baan krijgen in de kinderopvang!

Kan je zomaar een kinderopvang beginnen?

Als u een kinderopvang wilt starten, heeft u een aantal verplichtingen. Zo moet u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. En uw kinderopvang aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Daarna kunt u zich inschrijven bij uw gemeente.

Welk niveau kinderopvang?

Taalniveau pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang moeten daarom minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben. De pedagogisch medewerker voorschoolse educatie moet dit niveau ook beheersen voor leesvaardigheid. Deze eis geldt vanaf 1 januari 2025.

31 gerelateerde vragen gevonden

Hoe lang duurt een opleiding voor kinderopvang?

De opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang is beschikbaar als BBL-opleiding of BOL-opleiding. Je krijgt 2 tot 3 jaar lang les en praktijk op niveau 3. Kies je voor de BBL-opleiding? Dan zit je ongeveer 20% van de tijd op school.

Is kinderopvang een zwaar beroep?

Naast dat werken in de kinderopvang een zwaar beroep is, zorgt het personeelstekort voor nog meer werkdruk bij de medewerkers. Door deze werkdruk komt de werk-privé balans verder in het gedrang.

Wat verdien je als ZZP er in de kinderopvang?

Wat is een gemiddeld zzp-tarief in de kinderopvang? Wat is een gemiddeld zzp-tarief in de kinderopvang? Als zelfstandig pedagogisch medewerker kun je gemiddeld zo'n € 37 per uur ex. btw rekenen.

Wat verdient een eigenaar van een kinderdagverblijf?

Het uurtarief is € 5,50 per uur per kind. Gastouder 1 verdient dan: 10 x 6 x 2 x € 5,50 = € 660,- per week. Dat komt neer op € 2.750,- per maand. Gastouder 2 verzorgt drie dagen per week kinderopvang voor vier kinderen.

Is er veel vraag naar kinderopvang?

Sinds 2021 lopen de tekorten aan kinderopvangmedewerkers snel op. Eind 2021 waren er ruim 4000 vacatures, een jaar later waren dat er al bijna 7000. Als de kinderopvang bijna gratis wordt zal de vraag sterk toenemen, en het personeelstekort dus ook.

Hoe zwaar is werken in de kinderopvang?

Het grote aantal vacatures – 6600 in het derde kwartaal van 2022 – doet de werkdruk in de kinderopvang weinig goed, zo wijzen de CBS-cijfers uit. Een meerderheid van de kinderopvangmedewerkers, 61 procent, ervaart de werkdruk als (zeer) hoog. Ook dit percentage was nog nooit zo hoog.

Kan je in de zorg werken zonder diploma?

Geen probleem! Op dit moment zijn er steeds meer mogelijkheden voor werken in de zorg zonder diploma en is er zelfs een sterke toename in het aantal zij-instromers in de zorgsector. Het grote voordeel van werken in de zorg zonder diploma is dat je relevante werkervaring op kunt doen naast je studie.

Wat voor opleiding heb je nodig voor kleuterjuf?

U heeft een afgeronde hbo-opleiding leraar basisonderwijs (pabo) nodig om als leraar in het gehele basisonderwijs te mogen werken. Binnen de opleiding zijn specialisaties mogelijk, bijvoorbeeld naar leeftijdscategorie (jonge kind of oudere kind).

Is A diploma verplicht?

De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben. De kwalificatieplicht komt na de leerplicht. Die loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt.

Wat is het salaris van een pedagogisch medewerker?

wat verdien je gemiddeld als pedagogisch medewerker? Als fulltime pedagogisch medewerker verdien je tussen de 2.165 en 2.239 euro bruto per maand. Per jaar is dat 28.537 euro bruto, wanneer je 40 uur per week werkt.

Hoe heet de opleiding kinderopvang?

Er zijn twee speciale opleidingen gericht op de kinderopvang: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau 3 en Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4. Maar ook met het diploma Onderwijsassistent kun je in de kinderopvang werken.

Wat kost 1 dag kinderdagverblijf?

Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,17 in 2020 en € 8,46 in 2021) hoger dan het maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,02 in 2020 en € 7,27 in 2021). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,27 in 2020 (€ 6,49 in 2021).

Wat heb je nodig om bij een kinderdagverblijf te werken?

Om te werken in de kinderopvang heb je een hbo- of mbo-diploma nodig. Je kunt een hbo- of mbo-opleiding volgen richting de pedagogiek of kinderopvang. Maar bijvoorbeeld ook een opleiding tot onderwijsassistent volstaat.

Wat moet ik doen om een kinderdagverblijf te openen?

Regelen voordat u zich kunt registreren in het LRK
  1. Controleer het bestemmingsplan. ...
  2. Regel vergunningen. ...
  3. Schrijf uw kinderopvang in bij KVK. ...
  4. Maak een pedagogisch beleidsplan. ...
  5. Stel een beleid Veiligheid en Gezondheid op. ...
  6. Vraag een eHerkenning aan. ...
  7. Vraag een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan.

Hoeveel verdien je per maand in de kinderopvang?

Een Pedagogisch Medewerker Kinderopvang verdient zo tussen de €1880,- en €2600,- bruto per maand. Het bedrag hangt af van onder meer ervaring en leeftijd. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering.

Hoe word ik ZZP er in de kinderopvang?

Wil je een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of peuterspeelzaal beginnen? Dan moet je jouw bedrijf laten registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De registratie vraag je aan bij jouw gemeente. Dat doet je tenminste 10 weken voordat je start.

Wat kost een medewerker kinderopvang?

Startsalaris Pedagogisch medewerker kinderopvang zonder ervaring ongeveer € 2.100 bruto per maand. Gemiddeld salaris Pedagogisch medewerker kinderopvang ongeveer € 2.450 bruto per maand. Salaris van een Pedagogisch medewerker kinderopvang met meer dan tien jaar ervaring ongeveer € 2.800 bruto per maand.

Hoeveel uur werk je in de kinderopvang?

Werk je per dag, week of maand in de kinderopvang? Volgens de CAO kinderopvang is een fulltime contract in de kinderopvang 36 uur per week.

Hoeveel uur mag je werken in de kinderopvang?

Dit kan tot maximaal gemiddeld 40 uur per week. Hebben de werkgever en medewerker dit afgesproken? Dan heeft de medewerker het recht om het aantal uur dat ze per week werkt weer te veranderen in het oorspronkelijke aantal uur.

Wat is de zwaarste baan?

Beroepen als metselaars, timmerlieden, stukadoors en betonwerkers hebben het fysiek het zwaarst te verduren op de werkvloer. Bijna drie kwart van de mensen in deze beroepsgroep gaf aan regelmatig fysiek zwaar werk te moeten doen. Deze top zeven is gebaseerd op cijfers van het CBS.

Volgende artikel
Kan je het geslacht bepalen?