De problemen rond draagmoederschap

Wat zijn de rechten van een draagmoeder?

Gevraagd door: Melissa Weeldenburg  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.4/5 (43 stemmen)

Het Nederlandse recht kent geen speciale afstammingsrechtelijke regeling voor draagmoederschap. Dit betekent dat de algemene bepalingen van het afstammingsrecht, het gezagsrecht en het kinderbeschermingsrecht van toepassing zijn. De rechtspositie van een kind dat geboren wordt na draagmoederschap is daarom onzeker.

Welke rechten heeft een draagmoeder?

Draagmoeder is juridische moeder

De draagmoeder is volgens het afstammingsrecht automatisch de juridische moeder van het kind. Deze familierechtelijke band tussen het kind en de draagmoeder wordt alleen doorbroken als de rechter een adoptie uitspreekt.

Hoeveel geld verdien je als draagmoeder?

Strikt genomen kan men schatten dat voor een heterokoppel het totaalplaatje kan liggen tussen de 5500 euro en 6500 euro, waar een homokoppel of een alleenstaande man zich kan verwachten aan een prijskaartje tussen 11500 en 12500 euro.

Is draagmoederschap legaal in Nederland?

Verbod op bevordering van (commercieel) draagmoederschap

Bevordering van (commercieel) draagmoederschap is in Nederland verboden. Wat niet mag: Websites die reclame maken om vraag en aanbod rond draagmoederschap te stimuleren. Wensouders die bijvoorbeeld via sociale media openbaar maken dat ze een draagmoeder zoeken.

Kan een draagmoeder het kind houden?

De commissie adviseert dat de draagmoeder tot zes weken na de geboorte aan de rechter mag vragen of ze het kind zelf mag houden.

21 gerelateerde vragen gevonden

Hoe oud moet je zijn voor draagmoeder?

Voor de wensmoeder geldt een leeftijdsgrens van 43 jaar (d.w.z. tot en met 42 jaar) bij de start van de ivf-behandeling. De wensouders brengen zelf een draagmoeder mee. N.B. Mislukte vruchtbaarheidsbehandelingen zijn geen geldige reden.

Hoe oud moet je zijn om draagmoeder te zijn?

Er geldt een leeftijdsgrens van 40 jaar voor de wensmoeder en de draagmoeder moet jonger zijn dan 45 jaar.

Waar is draagmoederschap verboden?

Een daarvan is de Surrogacy Regulation Bill , 2020, waarmee draagmoederschap in India wordt gereguleerd en commercieel draagmoederschap verboden. Ideëel draagmoederschap is alleen nog toegestaan voor Indiase wensouders.

Waar is commercieel draagmoederschap legaal?

Onder meer in India en enkele staten in de VS is commercieel draagmoederschap toegestaan. Ook mag men daar soms anoniem eicellen en zaadcellen doneren. Nederlandse wensouders gaan daarom weleens naar het buitenland om via een draagmoeder een kind te krijgen.

Wat kost een draagmoeder in Amerika?

Er zijn daar bemiddelingsbureaus die wensouders koppelen aan draagmoeders, waarna zowel de draagmoeders als de bemiddelingsbureaus een flinke bom geld vangen. Je bent gemiddeld 100.000 dollar kwijt voor het hele proces.

Hoe kom je aan een draagmoeder?

Draagmoederschap kan plaatsvinden doordat de draagmoeder via kunstmatige inseminatie wordt bevrucht met het zaad van een wensvader. Ook kan een bevruchte eicel door middel van IVF of ICSI in de baarmoeder van de surrogaatmoeder worden geplaatst. Na de geboorte adopteren de wensouders het kind.

Waarom draagmoederschap verboden?

Wensouders verbieden de draagmoeder zich te laten vaccineren en dreigen zelfs met het afbreken van de zwangerschap wanneer zij dit wel doen. Zij hebben immers betaald voor een gezond kind, en willen alle risico's in deze productieketen uitsluiten. Daarnaast wordt er ook een prijskaartje gehangen aan het kind.

Wat kost een draagmoeder Oekraine?

Oekraïne is een van de weinige landen ter wereld waar het is toegelaten én waar het relatief goedkoop is. In Oekraïne kost een baby krijgen via een draagmoeder zo'n 30.000 à 70.000 dollar. In de VS is dat makkelijk 300.000 dollar.

Wat is de juridische positie van de draagmoeder in het Afstammingsrecht?

Het Nederlandse recht kent geen speciale afstammingsrechtelijke regeling voor draagmoederschap. Dit betekent dat de algemene bepalingen van het afstammingsrecht, het gezagsrecht en het kinderbeschermingsrecht van toepassing zijn.

Wat is wet Deelgezag?

Nieuwe Wet deelgezag

Er is al jaren gepleit voor het instellen van meerdere juridische ouders voor een kind. Het idee hierachter is dat er naast de juridische ouders nog maximaal twee andere ouders de verantwoordelijkheid over het kind kunnen dragen en beslissingen over het kind kunnen nemen.

Waar moet je aan voldoen om een kind te adopteren?

Algemene voorwaarden voor adoptie van een kind uit Nederland
  1. De adoptie moet in het belang zijn van het kind.
  2. Het kind heeft niets meer te verwachten van de eigen ouder(s). ...
  3. Het kind moet minderjarig zijn. ...
  4. Grootouders mogen hun kleinkind niet adopteren.
  5. U moet meerderjarig en ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind.

Wat is hoogtechnologisch draagmoederschap?

Bij hoogtechnologisch draagmoederschap wordt een IVF-behandeling uitgevoerd, waarbij de eicellen van de wensmoeder in het laboratorium worden bevrucht met het zaad van de wensvader. Eén embryo wordt vervolgens in de baarmoeder van de draagmoeder geplaatst.

Wat is een surrogaatmoeder?

Een draagmoeder of surrogaatmoeder is een vrouw die een kindje in haar baarmoeder draagt voor ouders die dit zelf niet kunnen. Na de bevalling wordt het kindje dan afgestaan aan de (biologische) ouders.

Wie mag draagmoeder zijn?

De kandidaat-draagmoeder moet aan heel wat voorwaarden voldoen: Ze moet meerderjarig zijn en in staat om vrijwillig in te stemmen met het draagmoederschap en de hele (medische/andere) procedure. Ze moet passen binnen de leeftijdsgrenzen die het fertiliteitscentrum heeft voor vruchtbaarheidsbehandelingen.

Wat kost het om een kind te adopteren?

De kosten kunnen variëren, maar toch moet je al gauw denken aan bedragen tussen de 20.000 en 40.000 euro, afhankelijk vanuit welk land je adopteert. Dit zijn wel kosten voor het hele proces, inclusief reiskosten. Deze kosten zijn uiteraard verspreid over aan aantal jaren.

Waarom is een kind adopteren zo duur?

Waarom is adopteren zo duur? De adoptieprocedure is naast langdurend ook erg prijzig. Afhankelijk van de bemiddelaar en het land van herkomst kan een adoptie 15.000 tot 40.000 euro kosten. Een relatief klein gedeelte, 1.595 euro, is bedoeld voor de voorlichting in Nederland en de aanvraag van de beginseltoestemming.

Wat kost een kind adopteren uit China?

In totaal moet u rekenen op ongeveer € 20.000 tot € 22.000 (indicatie d.d. december 2017) op basis van een reis met twee volwassenen en één kind).

Is een kind adopteren gratis?

De kosten voor de verplichte voorlichting bedragen € 1.595,-. Dit bedrag is onderverdeeld in € 210,- voor de administratiekosten en de eerste informatiebijeenkomst en € 1.385,- voor de vijf voorlichtingsbijeenkomsten. De bemiddelingskosten variëren van € 12.000,- tot ruim € 40.000,-.

Wat is een surrogaat vader?

Stiefvaders, vervangvaders, vervangouders, stiefouders.

Hoe kun je een eicel doneren?

Wanneer kunt eicellen doneren?
  • Uw leeftijd is bij voorkeur tussen de 23 en 36 jaar oud. ...
  • U bent lichamelijk en geestelijk gezond.
  • U heeft geen geslachtsziekte.
  • Er zijn geen erfelijke ziektes in de familie aanwezig.
  • U geeft toestemming dat de gegevens aan het volwassen kind bekend gemaakt worden als het kind dat wenst.