Geld verdienen als kind: wat werkt wel (en wat niet)? | UITGEZOCHT #32

Wat voor geld krijg je voor je kind?

Gevraagd door: Rosa Dekker B  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.2/5 (47 stemmen)

Als je 1 kind hebt, krijg je maximaal €100,33 per maand (2023). Voor 2 kinderen is dit maximaal €185,50 en voor 3 kinderen €262,08. Bij 4 kinderen of meer ontvang je €76,58 extra per kind. Als je recht hebt op kindgebonden budget, krijg je vanzelf bericht.

Is kindgebonden budget per kind?

Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van uw inkomen en dat van uw eventuele toeslagpartner. Het inkomen van uw kind tellen we niét mee. Het maakt niet uit hoeveel uw kind verdient.

Heb ik recht op KGB?

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen: U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (opent nieuw venster) (SVB). Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.

Hoe hoog wordt het kindgebonden budget in 2023?

Het kindgebonden budget gaat in 2023 extra omhoog. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen voor het eerste kind, tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders wordt verhoogd met € 356 per jaar. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen vanaf het derde kind wordt verhoogd met € 468 per jaar.

Wat krijgt een alleenstaande moeder met 1 kind?

Alleenstaande ouder toeslag

Gemiddeld zou een kind tot twaalf jaar ongeveer 55.000 euro kosten, wat neerkomt op ongeveer 4.300 euro per jaar. In de eerste jaren zijn luiers, voeding, kleding en de aankleding van de kinderkamer de grootste kosten. Later worden dit onder meer opvang, hobby's, kleedgeld en studies.

27 gerelateerde vragen gevonden

Welke toeslagen zijn er voor ouders?

Een alleenstaande ouder krijgt een toeslag op het kindgebonden budget. Is uw bruto inkomen lager dan € 22.356 in 2022 dan is de toeslag € 3.285 per jaar. Is uw inkomen hoger, dan vermindert de toeslag.

Hoeveel kindgebonden budget krijgt een alleenstaande ouder?

Alleenstaande ouders ontvangen daarbij nog de zogenoemde 'alleenstaande ouderkop'. In 2022 is de maximale extra toeslag voor alleenstaande ouders € 3.285 per jaar. Als je al andere toeslagen ontvangt, benadert de Belastingdienst je vanzelf over het kindgebonden budget.

Wat voor toeslagen kan ik krijgen?

Er zijn 4 toeslagen:
 • zorgtoeslag, een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering.
 • huurtoeslag, een bijdrage in uw huurkosten.
 • kindgebonden budget, een bijdrage in de kosten van uw kinderen.
 • kinderopvangtoeslag, een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Welke ouder krijgt kindgebonden budget?

U krijgt kindgebonden budget

De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), krijgt ook het kindgebonden budget. U kunt dat zo laten. Of u kiest er samen voor dat de andere ouder het kindgebonden budget voortaan krijgt.

Wat kan ik aanvragen voor mijn kind?

10 tips over een kind krijgen en je geldzaken
 1. Hou rekening met extra kosten. ...
 2. Vraag kinderbijslag aan. ...
 3. Ga na of je kindgebonden budget krijgt. ...
 4. Kinderopvang en peuterspeelzaal en kinderopvangtoeslag. ...
 5. Check je andere toeslagen. ...
 6. Kijk naar de regelingen voor zwangerschapsverlof. ...
 7. Bekijk de regeling voor ouderschapsverlof.

Wat krijg je bij geboorte kind?

Elk kindje dat geboren wordt heeft recht op de Kinderbijslag of het Groeipakket. Dat bestaat uit 2 vaste bedragen, namelijk het eenmalige Kraamgeld of Startbedrag en het maandelijkse basisbedrag. Afhankelijk van jouw situatie kan nog recht hebben op bijkomende premies en toeslagen.

Heb ik recht op extra geld van de gemeente?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles). Welke hulp u kunt krijgen hangt af van uw situatie.

Hoe kan ik kindgebonden budget aanvragen?

Kindgebonden budget aanvragen

U krijgt vanzelf bericht als u volgens de Belastingdienst Toeslagen recht heeft op kindgebonden budget. Krijgt u geen bericht en denkt u dat u er wel recht op heeft? Dan kunt u kindgebonden budget aanvragen op Belastingdienst.nl.

Wat voor toeslagen krijg je als je 18 bent?

Zorgtoeslag krijg je vanaf de maand nadat je 18 bent geworden. Dat is dezelfde maand waarin je voor het eerst de premie voor je zorgverzekering moet gaan betalen.

Welke voordelen heb je als alleenstaande moeder?

Mogelijke voordelen

Als single mama of papa geniet je van je kinderen. Vaak ervaar je een warme en open sfeer in het gezin, heb je een goed contact met je kind. Sommige alleenstaande ouders zijn best trots dat ze alles alleen kunnen afhandelen en vinden het fijn om aan niemand verantwoording te moeten afleggen.

Welke maand stopt kindgebonden budget?

Dan stoppen wij het kindgebonden budget voor dit kind. Dit gebeurt vanaf de maand nádat uw kind 18 jaar is geworden. Als uw kind bijvoorbeeld op 20 september 18 jaar wordt, dan stoppen wij het kindgebonden budget per 1 oktober. U hoeft dus zelf niets te doen.

Hoe lang recht op kindgebonden budget?

Als u recht heeft op kindgebonden budget, krijgt u meestal vanzelf bericht van de Belastingdienst Toeslagen. Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar.

Kunnen beide ouders kindgebonden budget aanvragen?

Kindgebonden budget

Het geld kan worden verdeeld over beide ouders. Dit kan alleen als er twee of meer kinderen zijn én als er sprake is van co-ouderschap. Je krijgt dan dus allebei een deel van het kindgebonden budget uitbetaald van de Belastingdienst.

Welke toeslagen gaan omhoog in 2023?

De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget gaan 2023 extra omhoog. Ook komen in 2023 meer mensen in aanmerking voor een toeslag omdat de inkomensgrens is bijgesteld. Zorgtoeslag: in 2023 gaat de zorgtoeslag voor 1 jaar extra omhoog en de inkomensgrens is hoger.

Hoe vaak krijg je kindgebonden budget per jaar?

Het kindgebonden budget wordt iedere maand betaald.

Waarom krijg ik geen kindgebonden budget meer?

Uw kindgebonden budget stopt in de volgende situaties: Uw jongste kind is 18 jaar geworden. De persoon (meestal een ouder) op wiens naam de toeslag staat, is overleden. U gaat samenwonen met iemand die al kindgebonden budget krijgt.