Wat moet je doen als je vader je slaat?

Gevraagd door: dr.h.c. Marit Boer  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.4/5 (16 stemmen)

Je kunt bellen met de Kindertelefoon. Daar zitten mensen die elke dag tussen 11.00 uur en 21.00 uur naar jouw verhaal kunnen luisteren. De Kindertelefoon is gratis te bereiken via telefoonnummer 0800-0432.

Wat moet ik doen als mijn vader je slaat?

Wat je nodig hebt voor heling is herkenning van het hebben van een narcistische vader en erkenning voor wat jou is aangedaan als kind en dat het niet normaal was om in een dergelijke situatie zo liefdeloos te worden behandeld en op te groeien.

Wat moet je doen als je ouders slaan?

Wat kan ik zelf doen?
 1. Praat met iemand die je vertrouwt. Praten is een belangrijke stap om geweld te stoppen. ...
 2. Krijg professionele hulp: je hebt er recht op. Je hebt recht op professionele hulp. ...
 3. Bel 112 als je dringend hulp nodig hebt. Heb je dringend hulp nodig van de politie, dokters of de brandweer?

Wat moet je doen als je geslagen wordt?

Bel Veilig thuis 0800-2000

Bent u in direct gevaar, bel dan 112. Bij Veilig Thuis krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Samen met u kijkt de hulpverlener welke professionele hulp er nodig is.

Wat als vader kind slaat?

Beide maatregelen hebben tot gevolg dat het ouderlijke gezag wordt ingeperkt, dat wil zeggen dat de ouders niet meer de totale vrijheid hebben om het doen en laten van hun kinderen te bepalen. Het betreft dus ingrijpende maatregelen. Het slaan van je kind kan niet meer als onderdeel van de opvoeding worden beschouwd.

Vader speelt met leven van zoontje - DE VIJF

40 gerelateerde vragen gevonden

Wat als kind ouder slaat?

Als de tips niet helpen en je merkt dat je kind te vaak boos is, zijn eigen agressie niet in de hand kan houden, of dat jij als ouder steeds erg gefrustreerd raakt, zoek dan professionele hulp via de huisarts of via de jeugdgezondheidszorg bij jou in de buurt.

Is het strafbaar om je kind te slaan?

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden.

Kan je aangifte doen als iemand je heeft geslagen?

Als u slachtoffer bent van geweld, moet u altijd aangifte doen. Bel 0900 - 8844 (belkosten). Dan kunt u bespreken welke manier voor u het beste is. Voordat u aangifte doet, vertelt de politie u graag wat uw rechten als slachtoffer zijn.

Kan je aangifte doen als je geslagen bent?

Bent u geschopt, geslagen, neergestoken of heeft iemand u op een andere manier opzettelijk letsel toegebracht? Dan is er zeer waarschijnlijk sprake van mishandeling. Dit is een strafbaar feit. U kunt hiervan aangifte doen bij de politie.

Wat als iemand mij slaat?

Lid 1 “Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie”. Lid 2 “Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie”.

Wat moet je doen als je je ouders niet mag?

Het gevoel hebben dat je ouders niet van je houden kan je emotioneel en soms fysiek pijn doen. De beste manier om dit te kunnen verwerken is door te leren accepteren dat je andere mensen niet kunt veranderen en je op jezelf te richten.

Wat kan je doen als je word mishandeld?

Ben je niet in nood, maak dan een afspraak met de politie op 0900 - 8844 (belkosten). Neem een geldig identificatiebewijs mee. Dat kan je paspoort of identiteitskaart zijn. Voordat je aangifte doet, vertellen we je graag wat je rechten zijn als slachtoffer.

Wat is een kindermishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook bijvoorbeeld emotionele mishandeling of verwaarlozing vallen eronder.

Kan ik mijn ouders aanklagen?

Als je minderjarig bent, kun je niet zomaar naar de rechter stappen. 1 van je ouders of je voogd moet dit namens jou doen. In sommige situaties mag je wel zelf een verzoek indienen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld als je na de scheiding van je ouders bepaalde familieleden niet meer mag zien.

Is schreeuwen mishandeling?

Alle vormen van geweld tegen een kind zijn kindermishandeling. En er is nog een vorm van geweld die ook schadelijk is voor kinderen. Als je ouders elkaar slaan, elkaar uitschelden of gemene dingen naar elkaar schreeuwen, en jij bent daar bij, dan is dat ook kindermishandeling. Dat soort geweld noem je huiselijk geweld.

Wat gebeurt er als ik aangifte doen van mishandeling?

In de aangifte staat zoveel mogelijk over de mishandeling vermeld. Alles wat de politie tijdens zo'n onderzoek doet, bijvoorbeeld een buurtonderzoek, komt op papier. Wanneer je weet wie de mishandeling gepleegd heeft, kan de politie deze persoon aanhouden of uitnodigen op het politiebureau voor een verhoor.

Wat gebeurt er als je aangifte tegen iemand doet?

Door aangifte te doen laat u de politie weten dat er een misdrijf is gepleegd. Zij kunnen dan een onderzoek starten naar het strafbare feit. Dit is nodig om de dader te vinden. Ook heeft u meer kans op schadevergoeding als u aangifte doet.

Kan iemand anders aangifte doen van mishandeling?

Het slachtoffer zelf kan aangifte doen. Het is ook mogelijk dat anderen namens het slachtoffer aangifte doen. Wil je een melding maken van huiselijk geweld of aangifte doen? Bel dan met het landelijke politienummer 0900-8844.

Wat is in elkaar geslagen?

Mishandeling is het bewust verwonden of pijn doen van een ander, door iemand bijvoorbeeld te slaan of te schoppen. Als u door iemand gekleineerd, geïntimideerd of gepest wordt, kan er sprake zijn van geestelijke mishandeling.

Wat doet politie met aangifte mishandeling?

Als u een melding van mishandeling doet, brengt u de politie op de hoogte van wat er is gebeurd. U vraagt de politie niet om onderzoek te doen naar de mishandeling. De politie kan de situatie wel in de gaten houden en betrokkene(n) aanspreken.

Hoe weet je dat er aangifte tegen je is gedaan?

U mag ook zelf informatie vragen over uw zaak aan de politie of het OM. U kunt ook informatie over uw aangifte, het onderzoek en de eventuele strafzaak vragen bij het Slachtofferloket.

Wat is verwaarlozing van een kind?

Ouders of opvoeders geven het kind bijvoorbeeld structureel te weinig, slechte of onregelmatige voeding. Er wordt ook gesproken van verwaarlozing als ouders het kind niet adequaat kleden, bijvoorbeeld in vuile kleren laten rondlopen of in de winter nog in een T-shirtje buiten laten lopen.

Wat moet je doen als je kind op school geslagen wordt?

Kindertelefoon, je kan contact opnemen met De Kindertelefoon over al jouw vragen of problemen. Pestweb, hier kun je je verhaal kwijt als je te maken hebt met pesten. Week tegen pesten, tijdens deze week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal.

Wat doen als je peuter je slaat?

Wat kan je doen tegen schoppen, bijten of slaan?
 1. Grijp direct in als je kindje iemand pijn doet. ...
 2. Geef je kleine een time-out. ...
 3. Geef het goede voorbeeld. ...
 4. Blijf rustig. ...
 5. Benoem emoties. ...
 6. Beloon goed gedrag. ...
 7. Bestraf gedrag, niet de persoon. ...
 8. Negeer ongewenst gedrag.

Waarom slaat een kind zichzelf?

Volgens kinder- en jeugdpsychiater Koen Stolk is een gebrekkige frustratietolerantie of emotieregulatie inderdaad meestal de reden waarom kinderen zichzelf slaan. Vooral dreumesen hebben nog een gebrekkig copingmechanisme voor lastige emoties. Het kan ook een symptoom van autisme zijn.