Wat moet je doen als je vader je moeder slaat?

Gevraagd door: kand. Kay Rahajoe genaamd en geschreven ten Kate  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.9/5 (73 stemmen)

Praten helpt altijd
Er kan alleen een einde aan worden gemaakt door erover te praten. Of het je nu zelf overkomt of dat je geweld of mishandeling gezien hebt. Praten helpt je om jezelf beter te voelen, en je kan daardoor – misschien samen met iemand – tot een oplossing komen. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.

Wat kan je doen als je moeder je slaat?

Wat kan ik zelf doen?
  1. Praat met iemand die je vertrouwt. Praten is een belangrijke stap om geweld te stoppen. ...
  2. Krijg professionele hulp: je hebt er recht op. Je hebt recht op professionele hulp. ...
  3. Bel 112 als je dringend hulp nodig hebt. Heb je dringend hulp nodig van de politie, dokters of de brandweer?

Wat moet je doen als je vader je slaat?

Ik zou naar de politie gaan of je huisarts etc. Wat je vader doet mag absoluut niet en valt onder de categorie kindermishandeling. Dit kan misschien zwaar zijn, maar het is wel nodig, voor je eigen veiligheid.

Kan ik mijn moeder aanklagen?

In sommige situaties mag je wel zelf een verzoek indienen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld als je na de scheiding van je ouders bepaalde familieleden niet meer mag zien. En jij bent het hier niet mee eens. Welke verzoeken je zelf mag doen, hangt af van je leeftijd.

Wat moet je doen als je geslagen wordt?

Ben je niet in nood, maak dan een afspraak met de politie op 0900 - 8844 (belkosten). Neem een geldig identificatiebewijs mee. Dat kan je paspoort of identiteitskaart zijn. Voordat je aangifte doet, vertellen we je graag wat je rechten zijn als slachtoffer.

VADER BEHANDELT ZIJN KIND SLECHT | BONDGENOTEN

31 gerelateerde vragen gevonden

Wat als je geslagen wordt door je man?

U kunt erover praten met uw huisarts. Misschien praat u liever (eerst) met een onbekende. Dan kunt u een hulpverlener van Veilig Thuis bellen: 0800-2000. De hulpverlener luistert, en u kunt samen bekijken welke hulp u wilt.

Kan je aangifte doen als iemand je heeft geslagen?

Bent u geschopt, geslagen, neergestoken of heeft iemand u op een andere manier opzettelijk letsel toegebracht? Dan is er zeer waarschijnlijk sprake van mishandeling. Dit is een strafbaar feit. U kunt hiervan aangifte doen bij de politie.

Kan een moeder kind afnemen van de vader?

U moet hiervoor een verzoek tot verkrijgen van gezag indienen bij de rechtbank. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen, als dat voor uw kind echt nodig is. Nadat het gezamenlijk gezag stopt, moet de andere ouder nog steeds meebetalen aan de opvoeding en verzorging van het kind.

Wat zijn mijn rechten als moeder?

Welke rechten en plichten gelden er bij ouderlijk gezag?
  • Het kind opvoeden en verzorgen. Als ouder mag u zelf bepalen hoe u uw kind wilt opvoeden. ...
  • Betalen voor opvoeding en verzorging. ...
  • Officiële handelingen namens kind. ...
  • Aansprakelijk voor schade. ...
  • Vermogen kind beheren.

Hoe is een narcist als moeder?

Je kan een narcistische moeder definiëren als iemand die erg bezitterig is en zich bezighoudt met het beconcurreren van haar kinderen. Ze wilt in alles beter zijn dan haar kinderen en ziet haar kinderen niet als een individu, maar als een verlengde van zichzelf.

Wat als kind ouder slaat?

Als de tips niet helpen en je merkt dat je kind te vaak boos is, zijn eigen agressie niet in de hand kan houden, of dat jij als ouder steeds erg gefrustreerd raakt, zoek dan professionele hulp via de huisarts of via de jeugdgezondheidszorg bij jou in de buurt.

Wat gebeurt er als je ouders je mishandelen?

Door mishandeling en/of verwaarlozing kan het kind te maken krijgen met een achterstand of probleem op emotioneel, intellectueel of lichamelijk gebied. Het kind krijgt daarnaast eerder te maken met alcohol of drugverslaving, en in ernstigere gevallen ook zelfverwonding en zelfmoord.

Wat moet je doen als je je kind hebt geslagen?

Kinderen die geslagen worden zijn vaker verslaafd

Uit onderzoek van de University of Manitoba (Canada) blijkt dat kinderen die fysiek worden gestraft zich minder goed ontwikkelen.

Is het strafbaar om je kind te slaan?

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden.

Waarom mishandelen ouders?

Omdat ze verslaafd zijn aan drugs of alcohol. Omdat ze depressief zijn of andere geestelijke problemen hebben. Omdat ze altijd ziek zijn en in bed liggen. Omdat een van de kinderen misschien veel aandacht en zorg nodig heeft.

Is schreeuwen mishandeling?

Alle vormen van geweld tegen een kind zijn kindermishandeling. En er is nog een vorm van geweld die ook schadelijk is voor kinderen. Als je ouders elkaar slaan, elkaar uitschelden of gemene dingen naar elkaar schreeuwen, en jij bent daar bij, dan is dat ook kindermishandeling. Dat soort geweld noem je huiselijk geweld.

Heeft de vader net zoveel rechten als de moeder?

Veelal zal dit ook worden toegekend. De hoofdregel is namelijk dat gezamenlijk gezag in het in het belang van het kind is. Conclusie is dat vaders net zoveel recht op gezag hebben als moeders.

Wat zijn de rechten van een moeder bij scheiding?

Voor ouders die uit elkaar gaan, gelden volgens de wet regels over de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Ouders blijven samen verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding. Het kind heeft recht op een relatie met beide ouders.

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn.

Wat is het Klemcriterium?

Dit zogeheten klemcriterium is het criterium dat geldt om te voorkomen dat beide ouders met het gezamenlijk gezag worden belast, terwijl het belang van het kind hierbij niet gebaat is.

Kan een vader gezag opeisen?

Om als vader of partner het ouderlijk gezag te krijgen, moet u samen een verzoek doen bij de rechter. Dit kan pas als u juridisch ouder bent. Daarvoor moet u het kind erkennen.

Hoe moeder uit ouderlijke macht zetten?

U moet hiervoor een verzoek tot verkrijgen van gezag indienen bij de rechtbank. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen, als dat voor uw kind echt nodig is. Nadat het gezamenlijk gezag stopt, moet de andere ouder nog steeds meebetalen aan de opvoeding en verzorging van het kind.

Wat gebeurt er als er iemand aangifte tegen je doet?

Het strafproces loopt van aangifte tot straf. In het strafproces beoordeelt de officier van justitie of de rechter of de verdachte schuldig is aan een strafbaar feit. In elke fase van het strafproces heeft u bepaalde rechten. Bijvoorbeeld spreekrecht en recht op informatie over de dader.

Wat gebeurt er als je iemand slaat?

Over het algemeen blijven de straffen bij eenvoudige mishandeling beperkt tot een geldboete of een werkstraf, maar bij recidive of ernstig letsel kan er soms ook een gevangenisstraf worden opgelegd. N.B.: Indien er sprake is van zwaar lichamelijk letsel, gelden de straffen voor zware mishandeling.

Wat gebeurt er als iemand aangifte tegen mij doet?

In de aangifte staat zoveel mogelijk over de mishandeling vermeld. Alles wat de politie tijdens zo'n onderzoek doet, bijvoorbeeld een buurtonderzoek, komt op papier. Wanneer je weet wie de mishandeling gepleegd heeft, kan de politie deze persoon aanhouden of uitnodigen op het politiebureau voor een verhoor.

Volgende artikel
Wat is de geboortedag van Jezus?