Begrijpend lezen: 3 dingen waarmee je jouw kind echt helpt (2022)

Wat moet een kind van 7 jaar kunnen op school?

Gevraagd door: ds. Maya van Soest  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.4/5 (22 stemmen)

Cognitieve ontwikkeling
Op school leert je kind lezen, schrijven en rekenen. Dat zijn belangrijke mijlpalen in zijn cognitieve ontwikkeling. Want voor alle andere schoolvakken moet hij kunnen lezen, schrijven en soms ook rekenen. Tussen 6 en 7 jaar maakt je kind een grote sprong in zijn cognitieve ontwikkeling.

Wat mag ik verwachten van een kind van 7 jaar?

Een kind van zeven kent zo'n 20.000 woorden en kan ongeveer 200 woorden lezen. Dit jaar zal je kind nóg meer woorden leren lezen én schrijven. Hij zal hele zinnen op papier zetten, inclusief punten en komma's. Wat taalontwikkeling betreft lopen jongens trouwens gemiddeld anderhalf jaar achter op meisjes.

Wat doet een kind van 7 jaar?

7-10 jaar. Voor kinderen in deze leeftijd zijn vriendschappen erg belangrijk. Ze spelen vooral met kinderen van de eigen sekse en gaan met hen vriendschappen aan. Doordat ze uitzoeken met wie ze het best kunnen opschieten, wisselen de combinaties nog wel eens.

Wat zijn de 6 ontwikkelingsgebieden?

Ontwikkelingsgebieden
 • De fysieke en motorische ontwikkeling. Dit is de lichamelijke groei en de ontwikkeling van de motoriek. ...
 • De cognitieve ontwikkeling. ...
 • De spraak- en taalontwikkeling. ...
 • De psychosociale ontwikkeling. ...
 • De morele ontwikkeling.

Hoe noem je een kind van 7 jaar?

Een schoolkind is een kind dat (basis)onderwijs geniet. In Nederland zit een schoolkind in groep drie tot en met acht van de basisschool. In Vlaanderen volgt het kind het eerste tot het zesde leerjaar van de lagere school.

45 gerelateerde vragen gevonden

Hoe noem je een kind tussen 6 en 10 jaar?

Schoolkind. Wikipedia vermeldt deze termen voor kinderen: baby, dreumes, peuter, kleuter, schoolkind en puber. De term "tiener" wordt dus officieel niet gebruikt.

Welke leeftijdsgroepen zijn er?

De leeftijdsgroepen van de mens:
 • Baby.
 • Peuter.
 • Kleuter.
 • Kind (leeftijdsgroep)
 • Puberteit, een puber.
 • Adolescentie, een adolescent.
 • Volwassene.
 • Bejaarde.

Welke 5 ontwikkelingsgebieden zijn er?

Ontwikkelgebieden
 • Cognitieve ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken en de waarneming. ...
 • Creatieve ontwikkeling. Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. ...
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling. ...
 • Motorische ontwikkeling.

Wat zijn de 5 ontwikkelingsaspecten?

In het schema ontwikkelingsaspecten en om- gevingsinteractie worden de volgende ontwik- kelingsgebieden onderscheiden: lichamelijke ontwikkeling, motorische ontwikkeling, cogni- tieve ontwikkeling, seksuele ontwikkeling, per- soonlijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wat zijn de ontwikkelingsfases?

Ontwikkelingsfases van kind

Die ontwikkeling is in te delen in 11 fases. Bij elke ontwikkelingsfase van je kind horen veranderingen in gedrag en nieuwe vaardigheden die je kind gaat leren. En voor ouders horen bij elke fase dus nieuwe uitdagingen in de opvoeding.

Waar speelt een kind van 7 jaar mee?

Wat geef je aan een kind van 7 jaar? Lego, knutselsets, knuffels, speelfiguren en speelsets, buitenspeelgoed, spelletjes, educatief speelgoed, kinderboeken en videogames zijn de populairste cadeaus voor een kind van 7 jaar.

Wat is de morele ontwikkeling?

De morele ontwikkeling is de ontwikkeling van het verschil tussen goed en kwaad. Het wordt ook wel de gewetensontwikkeling genoemd. De morele ontwikkeling verschilt per leeftijdsfase. Bij de morele ontwikkeling speelt de interactie tussen de opvoeder en het kind een grote rol.

Hoeveel ontwikkelingsgebieden zijn er?

De ontwikkeling wordt beschreven aan de hand van 5 verschillende gebieden: de sensorische, motorische, cognitieve, sociaal-emotionele en taalontwikkeling.

Wat is de lichamelijke ontwikkeling?

Met de lichamelijke ontwikkeling wordt vooral de groei van het lichaam, de ontwikkeling van de hersenen en de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel bedoeld.

Wat zijn de verschillende ontwikkelingsgebieden?

De belangrijkste ontwikkelingsgebieden zijn: de lichamelijke-, motorische- en cognitieve ontwikkeling. En de sociaal-emotionele- en de spraak- en taalontwikkeling. Wat kan jouw baby in welke maand op het gebied van deze ontwikkelingsgebieden?

Welke Ontwikkelingspsychologen zijn er?

Theoretici en theorieën
 • Albert Bandura: Sociaal-cognitieve leertheorie.
 • Jean Piaget: Cognitieve ontwikkelingstheorie.
 • Lawrence Kohlberg: Kohlbergs theorie over de ontwikkelingsstadia van het moreel redeneren.
 • Jerome Bruner: Cognitieve (Constructivistische) Leertheorie / Narratieve Constructie van de Realiteit.

Welke ontwikkelingstaken zijn er?

Ontwikkelingstaken voor jongeren van twaalf tot achttien jaar
 • Veranderende relaties in het gezin. Onderhandelen met ouders over meningsverschillen. ...
 • Onderwijs of werk. ...
 • Vrije tijd. ...
 • Autoriteit. ...
 • Gezondheid en uiterlijk. ...
 • Vriendschappen en sociale contacten. ...
 • Intimiteit en seksualiteit.

Welke doelgroepen zijn er allemaal?

Doelgroepen leeftijd
 • Baby: 0 tot 1 jaar;
 • Peuter: 2 tot 3 jaar;
 • Kleuter: 4 tot 6 jaar;
 • Kind: 7 tot 10 jaar;
 • Puberteit: 11 tot 18 jaar;
 • Adolescentie: 19 tot 25 jaar;
 • Volwassen: 26 tot 40 jaar;
 • Middelbare leeftijd: 41 tot 50;

Welke doelgroepen zijn er?

Een persoon wordt ingedeeld in één van de acht sociale milieus. Deze acht milieus zijn: traditionele burgerij, moderne burgerij, nieuwe conservatieven, postmaterialisten, postmoderne hedonisten, gemaksgeoriënteerden, opwaarts mobielen en tenslotte de kosmopolieten.

Hoe is de bevolkingsopbouw in Nederland?

Het aantal inwoners in Nederland is met 2.097.505 personen toegenomen van 15.493.889 in 1996 tot 17.591.394 in 2022 (dat is 14%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Hoe noem je kind vanaf 6 jaar?

Wanneer is een kind een schoolkind? Zodra een kind geen kleuter meer is, vanaf 6 jaar, noemen we het ook wel een schoolkind. Of basisschoolleerling. In Nederland zijn kinderen vanaf 5 jaar verplicht om onderwijs te volgen.

Hoe noem je een kind van 6 tot 12 jaar?

Een schoolkind is een kind van 6 tot 13 jaar dat op school zit. Het kind leert daar onder andere schrijven, lezen en rekenen. Leren speelt een belangrijke rol.

Wat is een schoolkind?

schoolkind - zelfstandig naamwoord uitspraak: school-kind 1. iemand die op school zit ♢ voor alle soorten schoolkinderen is plaats op deze school Zelfstandig naamwoord: school-kind het schoolkind ...

Wat is psychische ontwikkeling?

De psychologische ontwikkeling gaat over het denkvermogen, leren verbanden leggen, redeneren en de werkelijkheid begrijpen. Vroegtijdig betrokken ouders kunnen deze psychologische ontwikkeling voor een flink stuk verzekeren door hun kind te stimuleren en een veilige omgeving te creëren.

Wat zijn de ontwikkelingsgebieden peuter?

Ontwikkelingsgebieden peuter. Wanneer kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar zijn, zitten zij in de peuterleeftijd. Opgroeiende peuters ontwikkelen zich op bepaalde belangrijke gebieden zoals de taalontwikkeling en de motoriek. Deze ontwikkelingsgebieden van de peuter verdienen dan ook expliciete aandacht.

Volgende artikel
Hoe weet je of je baby doof is?