ADHD / ADD - Uitleg & Tips hoe om te gaan met AD(H)D - Psycholoog Najla

Wat kunnen mensen met ADD goed?

Gevraagd door: Kyan Pasman  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 5/5 (12 stemmen)

Medeleven: ADD'ers hebben een enorme kracht om zich met andere mensen te verbinden. Ze hebben veel empathie en kunnen kijken vanuit meerdere perspectieven. Creatief: Mensen met ADD zijn vaak meer dan gemiddeld creatief. Muzikanten, presidenten, uitvinders: vaak hebben zij in een bepaalde mate ADD.

Welke talenten heeft iemand met ADD?

De kwaliteiten en talenten van iemand met ADHD/ADD.
 • Empathie Als je ADD/ADHD hebt dan heb je je waarschijnlijk vaak aan moeten passen aan je omgeving. ...
 • Creativiteit Mensen met ADD/ADHD zijn ontzettend creatief. ...
 • Doorzettingsvermogen Als je eenmaal je zinnen ergens op hebt gezet, dan ben je niet meer te stoppen!

Waar kunnen mensen met ADD niet tegen?

Mensen met ADD hebben bij onderwerpen die geen interesse wekken, juist meer moeite met in actie komen. Wel hebben ze vaak een hoofd vol gedachtes. Daarnaast hebben ze vaker moeite met plannen en organiseren, zijn snel afgeleid door irrelevante dingen en geluiden en hebben moeite met prioriteiten stellen.

Wat voelt iemand met ADD?

Iemand met ADD wordt vaak omschreven als onhandig, lui, traag, in zichzelf gekeerd, ongemotiveerd en ongrijpbaar. Jammer, want van binnen schuilen er veel zinnige dingen. Waarschijnlijk leg je vaak verbanden die niemand anders legt, ben je heel creatief en voel je precies aan wat er speelt in je omgeving.

Wat is belangrijk voor mensen met ADD?

Sta elke dag op dezelfde tijd op, zorg er voor dat je regelmatig beweegt, plan je werk en hobbies en ga zoveel mogelijk elke dag op hetzelfde tijdstip naar bed. Discipline over langere tijd is hierbij belangrijk. Een terugkerend dagritme helpt je enorm om patronen aan te brengen en omgaan met ADD.

38 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn nadelen van ADD?

De nadelen van ADD

Veel verantwoordelijkheid dragen op bijvoorbeeld het werk is lastig. Dit komt door het ontbreken van structuur, oog voor details en een overzichtelijke agenda. Multitasken is erg moeilijk voor iemand met ADD.

Wat zijn de nadelen van ADD?

Mensen met ADD hebben een aandachtstekortstoornis en concentratieproblemen, waardoor zij ook last kunnen krijgen van angststoornissen, slecht presteren en depressies.

Welk stofje mis je met ADD?

Als je aan ADD lijdt, heb je een tekort aan de neurotransmitters dopamine en noradrenaline. Hierdoor wordt de informatie die naar de hersenen gaat minder efficiënt geregistreerd. Ook verandert de activiteit in bepaalde hersengebieden hierdoor.

Is ADD een beperking?

De afkorting ADD staat voor Attention Deficit Disorder. Deze psychische beperking is een subtype van de bekendere aandoening ADHD, waarbij hyperactiviteit een belangrijke rol speelt. Bij ADD staat het aandachtstekort op de voorgrond.

Kan iemand met ADD verliefd worden?

Zowel voor de ADD-er zelf als voor zijn partner. Tegelijk weten we ook, dat veel mensen met ADD prima in staat zijn tot een diepe, langdurige en liefdevolle relatie. Hoe het ook zij, ook in de tragische gevallen is er een begin van romantische liefde.

Wat niet eten bij ADD?

Bij ADHD valt het aan te raden om zoveel mogelijk plantaardig te eten en vooral suikers en koolhydraten links te laten liggen. Je kunt kiezen voor een mediterraan dieet of paleodieet, beide gevuld met fruit, groenten, bonen, noten, volle granen en plantaardige oliën.

Hoe gedraagt iemand zich met ADD?

Mensen met ADD blijven hangen in het overdenken van alles wat binnenkomt. Zij reageren niet impulsief, maar eerder wat langzaam. Ze voelen zich anders dan anderen. Mensen met ADD presteren vaak onder hun niveau terwijl ze wel dingen goed snappen en aanvoelen.

Hoe leert iemand met ADD?

Over het algemeen werken de volgende tips goed voor studenten met ADD of ADHD:
 1. Blijf niet thuis zitten als je moet studeren. ...
 2. Zorg voor een vast ritme. ...
 3. Plan superconcreet, en reflecteer hierop. ...
 4. Onderscheid hoofd- en bijzaken. ...
 5. Studeer samen met anderen. ...
 6. Neem op gezette tijden pauze. ...
 7. Beloon jezelf. ...
 8. Straf jezelf niet.

Welke baan past bij ADD?

Afwisseling, beweging, deadlines en creativiteit zijn vaak belangrijke aspecten die goed werken als je ADHD / ADD hebt. Denk aan een functie als verkoop buitendienst, kapper, schoonheidsspecialist, (eerste) hulpverleners, ambulant begeleider, postbezorger, onderhoudsmonteur of stagemanager.

Kun je over ADD heen groeien?

Ongeveer zestig procent van de kinderen met ADHD heeft op latere leeftijd minder last van ADHD-symptomen, blijkt uit onderzoek van Melissa Vos, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maar dat wil niet zeggen dat kinderen er ook echt overheen groeien.

Kan je met ADD bij de politie?

Die dyslexie en ADD, kreeg je daar tijdens de politieopleiding extra hulp bij? 'Zeker.

Kan je rijden met ADD?

Mensen met ADHD of ADD kunnen meestal prima veilig autorijden. Zeker als zij er medicijnen voor gebruiken. Toch kan autorijden soms lastiger zijn. Omdat mensen met ADHD of ADD in meer of mindere mate last hebben van aandachts- en concentratieproblemen of impulsiviteit.

Heeft ADD invloed op autorijden?

Mensen met ADHD of ADD hebben in meer of mindere mate last van aandachts- en concentratieproblemen. Daardoor kan autorijden soms lastiger zijn. Het is daarom belangrijk dat u uw symptomen herkent en deze onder controle houdt om veilig te kunnen rijden.

Is ADD een autisme?

Volgens autisme-expert Professor Hilde Geurts zit het kernverschil vooral in het sociale contact: mensen met autisme hebben blijvend moeite met communicatie omdat ze zich 'sociale wetten' simpelweg niet kunnen eigen maken. Bij mensen met ADHD gaat het om andere reden vaak mis in de communicatie.

Welke soorten ADD zijn er?

Wat zijn de 7 vormen van ADHD ADD die tot nu toe bekend zijn:
 • Klassiek ADD/ADHD: ...
 • Onoplettend ADD (wordt vaak niet als ADD gediagnosticeerd of opgemerkt, maar als karaktertrek gezien) ...
 • Overgeconcentreerd ADD (een compleet ander beeld van ADD dan wij verwachten) ...
 • Temporaal kwab ADD. ...
 • Limbisch ADD. ...
 • Ring of fire. ...
 • Angstig ADD.

Welke sport bij ADD?

Twee sporten die vaak goed passen bij mensen met ADHD, zijn badminton en tennis. Als je er plezier in hebt, lukt het je vaak heel goed om je op de bal of de shuttle te concentreren.

Kan je HSP en ADD hebben?

Het grootste verschil tussen HSP en ADD is dat men ADD als stoornis classificeert, terwijl men hooggevoeligheid als persoonlijkheidskenmerk ziet. Beide bestaan los van elkaar. Als je HSP bent, heb je niet automatisch ook ADD of andersom. Ze kunnen samengaan, maar het komt vaker voor dat iemand of HSP is óf ADD heeft.

Wat is erger ADHD of ADD?

ADD is een verouderde term. Een diagnose (oftewel DSM-classificatie) ADHD wordt gesteld op basis van symptomen in twee domeinen: het hyperactief/impulsieve (h/i) en het inattentieve (onoplettende) domein. Heb je minder dan 6 symptomen in het h/i-domein, dan krijg je de diagnose ADHD inattentieve subtype, oftewel ADD.

Wat doet ritalin voor ADD?

Ritalin zorgt ervoor dat er meer dopamine vrijkomt in het striatum, een belangrijk gebied in de hersenen dat een rol speelt bij motivatie, handelingen en cognitie. Dopamine is een molecuul dat ervoor zorgt dat signalen worden overgebracht tussen zenuwcellen.

Is er goede medicatie voor ADD?

Methylfenidaat en dexamfetamine zijn de middelen van eerste keuze in de medicamenteuze behandeling van volwassenen met ADHD (EB).

Vorige artikel
Wat mag niet na laparoscopie?