Aanvraag Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Wat kost een uittreksel geboorteregister?

Gevraagd door: drs Marinus Jacobs  |  Laatste update: 4 maart 2024
Score: 4.3/5 (3 stemmen)

Het in behandeling nemen van uw aanvraag kost € 15,70 (tarief 2023). U ontvangt géén geld terug als blijkt, dat het feit niet in gemeente De Bilt heeft plaatsgevonden. Binnen vijf werkdagen wordt het uittreksel opgestuurd.

Hoe krijg ik een uittreksel uit het geboorteregister?

De burgerlijke stand maakt akten (officiële documenten) op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. U vraagt een afschrift of uittreksel van deze akten aan bij de gemeente die de akte opmaakte.

Hoe duur is een geboorteakte?

Een uittreksel van een geboorteakte kost € 15,70.

Hoe lang duurt uittreksel geboorteregister?

Hoelang duurt het? Binnen 3 weken stuurt de gemeente het afschrift of meertalig (internationaal) uittreksel naar u op. Het hangt van de postbezorging af wanneer u het ontvangt.

Waar vraag je uittreksel geboorteakte aan?

Voor een geboorte, adoptie, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap of overlijden? Dan kunt u bij de Nederlandse gemeente waar de akte is opgemaakt, een afschrift of uittreksel aanvragen. Om uw afschrift of uittreksel buiten Nederland te gebruiken, is vaak legalisatie nodig.

37 gerelateerde vragen gevonden

Wat is een uittreksel geboorteregister?

Het uittreksel uit het bevolkingsregister (uittreksel BRP) is een bewijs dat u staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Er bestaan ook uittreksels BRP met meer gegevens dan het standaarduittreksel. Bijvoorbeeld met vorige woonadressen of nationaliteit.

Wat is het verschil tussen een afschrift en uittreksel van een geboorteakte?

Uittreksel: beperkte informatie uit de akte. Afschrift: kopie van de hele akte met stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit noemen we een 'gewaarmerkte kopie'. Meertalig uittreksel: uittreksel voor gebruik in buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland.

Waarom uittreksel geboorteakte?

Soms heeft u een afschrift uit de burgerlijke stand nodig. Dit is een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis, zoals een geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap of overlijden. De gemeente bewaart akten van deze gebeurtenissen.

Kan je een uittreksel online aanvragen?

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een formulier met uw gegevens uit de BRP. U vraagt het uittreksel aan bij uw gemeente. Een uittreksel BRP is hetzelfde als een uittreksel GBA, uittreksel bevolkingsregister of uittreksel persoonsregister. De meeste uittreksels kunt u online en per post aanvragen.

Kan ik mijn geboorteakte online aanvragen?

Hoe kan ik een akte aanvragen? Hebt u DigiD, dan kunt u de aanvraag online doen. Hebt u geen DigiD, doe de aanvraag dan per post. Houd er rekening mee dat u de akte en rekening per post misschien niet binnen de standaardtermijn van 4 weken ontvangt.

Hoe lang blijft een geboorteakte geldig?

Een uittreksel uit het bevolkingsregister (de Basisregistratie personen) heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel een datum op. Meestal mag een uittreksel maar 3 of 6 maanden oud zijn voor de organisatie die erom vraagt. U vraagt dit na bij de organisatie die het uittreksel van u wil hebben.

Is een geboorteakte verplicht?

Waarvoor heb ik een geboorteakte nodig? U heeft onder andere een geboorteakte nodig wanneer u een Nederlands paspoort of Nederlandse ID-kaart aanvraagt voor uw kind.

Wat kost een internationaal geboorteakte?

Kosten. Een internationaal uittreksel kost € 15,70 (tarief 2023).

Wat kost een uittreksel BRP bij mijn online loket?

Kosten. Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) kost € 22,40 (tarief 2023). Dit zijn de betalingsmogelijkheden: online: u kunt betalen met iDEAL, Visa of MasterCard.

Welke soorten uittreksels zijn er?

Er zijn 2 soorten uittreksels:
  • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP): hierop staan gegevens zoals uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en uw adres. ...
  • een uittreksel uit de registers van de burgerlijke stand: dit is een bewijs van een belangrijke gebeurtenis in uw leven.

Wie mag een uittreksel BRP aanvragen?

Voor wie kan ik een uittreksel BRP aanvragen? U vraagt een uittreksel Basisregistratie Personen aan voor: Uzelf. Uw kind dat bij u woont, ook als het meerderjarig is.

Welk uittreksel heb ik nodig?

Soms heeft u een uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) nodig. U heeft dit uittreksel bijvoorbeeld nodig als u examen doet of zich wilt inschrijven voor een woning, school of opleiding. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum.

Waar heb je een uittreksel voor nodig?

U kunt een uittreksel BRP om verschillende redenen aanvragen. Bijvoorbeeld voor het afleggen van een examen, inschrijven voor een school of opleiding of inschrijving bij een woningbouwvereniging. De informatie die op een uittreksel uit de BRP is vermeld, hangt af van het doel waarvoor u het uittreksel nodig heeft.

Wat is het verschil tussen GBA en BRP?

De Basisregistratie Personen (BRP) is een samenvoeging van de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Voor operationele zaken over de BRP gaat u naar de website van de RvIG (link naar andere website).

Wat heb je nodig voor een geboorteakte?

Geboorteakte bij geboorteaangifte

Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Daarin staan: de gegevens van het kind (namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte); de gegevens van de ouder(s).

Waar staat wie je ouders zijn?

Een uittreksel burgerlijke stand is een bewijs dat laat zien waar u geboren bent, wie uw ouders zijn of wanneer u getrouwd bent. U kunt het uittreksel burgerlijke stand alleen ophalen bij de gemeente waar het plaatsvond.

Kan iemand anders uittreksel aanvragen?

Mag ik voor iemand anders een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aanvragen? Ja, u mag voor iemand anders een uittreksel aanvragen en ophalen. Zo vraagt u een uittreksel uit de basisregistratie personen aan voor een ander: Maak een afspraak bij de gemeente waarin u ingeschreven staat.

Wat staat erop een geboorteakte?

geboortetijd. geboorteplaats. gegevens van de persoon die de aangifte heeft gedaan (meestal is dat de vader, maar soms is dat de moeder of iemand die bij de geboorte aanwezig was) de datum van aangifte en de naam van de ambtenaar die de akte heeft opgemaakt.

Hoe kom ik aan mijn BRP?

Dan kunt u op MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u geregistreerd staat in de BRP. U kunt dit ook voor uw kinderen zien. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met een DigiD. Heeft u geen DigiD?

Wat staat er in een uittreksel BRP?

Soorten uittreksels
  • Standaard. Naam, geboortedatum, adres en woonplaats.
  • Woonhistorie. Historische adressen, naam, geboortedatum, adres, woonplaats. ...
  • Burgerservicenummer (BSN) BSN, naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, woonplaats.
  • Internationaal. ...
  • BRP gezag voor reizen met minderjarigen.

Vorige artikel
Is 38.1 koorts?