Uitleg over het kindgebonden budget en andere vergoedingen

Wat is het verschil tussen kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag?

Gevraagd door: Nadia van der Leek LLM  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 5/5 (74 stemmen)

Veel van onze cliënten ontvangen kindgebonden budget. Als alleenstaande ouder met een laag inkomen, is dit een behoorlijk bedrag. Daarnaast komen ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als zij werkzaam zijn. Beide toeslagen zijn voor (alleenstaande) ouders met lage inkomens eigenlijk onmisbaar.

Wat is het verschil tussen kinderbijslag en kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een maandelijkse bijdrage bovenop de kinderbijslag voor gezinnen. Het kindgebonden budget is met name bedoeld voor gezinnen met lagere en middeninkomens. Omdat het kindgebonden budget per kind wordt uitgekeerd, profiteren met name grote(re) gezinnen van deze maandelijkse bijdrage.

Is kindgebonden budget afhankelijk van inkomen?

Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is voor kindgebonden budget. Daar is geen vaste inkomensgrens voor.

Hoe hoog moet je inkomen zijn voor kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Of en hoeveel kindgebonden budget je krijgt, hangt af van je inkomen. Voor het maximale bedrag aan kindgebonden budget is de inkomensgrens 21.431 euro in 2021 voor alleenstaanden en 38.181 euro voor partners.

Wat is kindgebonden budget 2022?

Kabinet verhoogt kindgebonden budget vanaf tweede kind

Het kabinet verhoogt per 2022 het kindgebonden budget vanaf het tweede kind met 70 euro per jaar.

45 gerelateerde vragen gevonden

Wat is de grens voor kindgebonden budget 2022?

U mag in 2022 maximaal € 120.020 vermogen hebben als u géén toeslagpartner hebt. En € 151.767 als u wél een toeslagpartner hebt. In 2021 was dat maximaal € 118.479 zonder partner en € 149.819 met partner. Hebt u meer vermogen?

Waar heb je recht op als alleenstaande moeder 2022?

Per 1 januari 2022 krijg je als alleenstaande moeder (of vader) 1.037,12 euro per maand. Dit is een netto maandbedrag. Hier komt nog 54,59 per maand aan vakantie-uitkering bij. In totaal heb je als alleenstaande moeder in 2022 dus recht op 1,091,71 euro per maand baan bijstandsuitkering.

Hoe wordt hoogte kindgebonden budget bepaald?

Kindgebonden budget

Je kind hoeft niet bij je te wonen. Of en hoeveel kindgebonden budget je krijgt is afhankelijk van het verzamelinkomen van jou en je eventuele toeslagpartner. Het bedrag is ook afhankelijk van het aantal kinderen en hun leeftijd.

Wat is kindgebonden budget 2021?

Gezinnen met drie kinderen of meer krijgen in 2021 meer kindgebonden budget. Het maximumbedrag vanaf het derde kind wordt vanaf 1 januari 2021 verhoogd van 297 naar 919 euro per jaar. Heb jij drie of meer kinderen? Dan krijg je in 2021 waarschijnlijk meer geld.

Waarom krijg ik ineens kindgebonden budget?

Waarom krijg ik nu ineens geld? We zijn bezig om iedereen die van 2013 tot en met 2020 onterecht geen kindgebonden budget heeft gekregen alsnog uit te betalen. U had 1 van deze jaren ook recht op kindgebonden budget.

Kan je kindgebonden budget met terugwerkende kracht?

Kun je het met terugwerkende kracht krijgen over 2021, 2020 of 2019? Je kunt toeslagen van de belastingdienst aanvragen tot 1 september van het jaar erna. Dus het kindgebonden budget over 2021 kun je aanvragen tot 1 september 2022. Ook kijkt de belastingdienst of ze wel de juiste gegevens hebben gehad.

Hoeveel is alleenstaande Ouderkop?

Alleenstaande ouderkop

Alleenstaande ouders die kindgebonden budget ontvangen, hebben sinds 1 januari 2015 recht op een verhoging. Dit is de alleenstaande ouderkop. De alleenstaande ouderkop bedraagt maximaal 3.050 euro per jaar.

Wat is het kindgebonden budget?

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt.

Wat is de inkomensgrens voor kindgebonden budget 2020?

Alleenstaande ouders met een inkomen tot € 21.431 ontvangen het maximum kindgebonden budget (zie tabel 1). Voor stellen met kinderen is de inkomensgrens in 2020 verhoogd tot € 38.181. Hiermee wil het kabinet tweeverdieners met een middeninkomen een steuntje in de rug geven.

Wie heeft recht op kindgebonden budget?

Voorwaarden kindgebonden budget

U heeft 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar. U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate. Het inkomen van u en uw partner is niet te hoog.

Welke kindertoeslagen zijn er?

Als je 1 kind hebt, krijg je maximaal €101,67 per maand (2022). Voor 2 kinderen is dit maximaal €193,83 en voor 3 kinderen €277,25. Bij 4 kinderen of meer ontvang je €83,42 extra per kind. Als je recht hebt op kindgebonden budget, krijg je vanzelf bericht.

Hoeveel is alleenstaande Oudertoeslag?

De alleenstaande ouderenkorting, niet te verwarren met de alleenstaande ouderkorting, is een heffingskorting voor personen die recht hebben op AOW. In 2020 gaat het om een bedrag van € 433. Dit belastingvoordeel (is een heffingskorting) is een vast bedrag en onafhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Hoeveel kinderbijslag 10e kind?

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de kinderbijslag 268,95 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de kinderbijslag euro 316,41 per kwartaal.

Waar heb je als alleenstaande moeder recht op?

Als alleenstaande moeder heb je vaak recht op verschillende toeslagen zoals: zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Net zoals bij het kindgebonden budget zijn de toeslagen inkomensafhankelijk.

Wat heb je recht op als alleenstaande moeder?

Groeipakket/ kinderbijslag. maaltijd- en ecocheques. tegemoetkomingen voor hulp van derden, hulp aan bejaarden, tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering. onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin.

Wat krijg je als alleenstaande moeder?

Hoeveel bijstand krijgt een alleenstaande moeder per maand? Een 21-jarige alleenstaande of alleenstaande ouder ontvang 999,70 euro bijstandsuitkering per maand. Hier komt nog 52,62 euro vakantiegeld bovenop. Het totale bedrag is dus 1052,32 en is dan ook de bijstandsnorm.

Waar heb ik recht op als alleenstaande moeder 2021?

Verdien je als alleenstaande moeder minder dan 21.500 euro per jaar, dan heb je recht op 107 euro zorgtoeslag per maand. Hiermee komt de belastingdienst je tegemoet in de kosten van je zorgverzekering (en dus ook in die van je kinderen).