24. The Basic Personal Amount

Wat is het basisbedrag?

Gevraagd door: Mees van Wassenaar  |  Laatste update: 5 maart 2024
Score: 4.6/5 (72 stemmen)

Het basisbedrag is een vast bedrag dat elk kind, dat in Vlaanderen gedomicilieerd is en geboren of geadopteerd wordt vanaf 1 januari 2019, maandelijks ontvangt. Dat bedrag is voor elk kind gelijk.

Hoeveel bedraagt het basisbedrag?

Elk kind geboren vanaf 2019 krijgt in Vlaanderen een basisbedrag van 176,66 euro. Alle kinderen in je gezin geboren na 2018 krijgen dus hetzelfde basisbedrag. Kinderen geboren vóór 2019 krijgen de basisbedragen van de vroegere kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.

Hoeveel is het kinderbijslag 2023?

Ook voor 2023 zijn er maatregelen uitgewerkt om het Groeipakket te verhogen. De toeslag voor de halfwezen is verhoogd. Vanaf januari 2023 bedraagt de halfwezentoeslag 80% (i.p.v. 50%) van het basisbedrag bedragen. Dit is een verhoging van € 86,60 naar € 138,56.

Welk kind krijgt het meeste kindergeld?

Het maandelijkse basisbedrag bedraagt 176,66 Euro voor elk kind geboren vanaf 01/01/2019. in de meeste situaties blijven kinderen geboren vóór 2019 hetzelfde maandelijks bedrag ontvangen als vroeger. Hier ontvangt het jongste kind 101,69 Euro, het 2de jongste kind 188,16 Euro en de oudste kinderen 259,49 Euro.

Wie heeft recht op kinderbijslag vader of moeder?

De ouder bij wie het kind woont, krijgt de kinderbijslag. Heeft u co-ouderschap ? Dan heeft u samen afgesproken wie de kinderbijslag krijgt.

38 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel kinderbijslag 6e kind?

Je ontvangt voor elk kind evenveel kinderbijslag. De kinderbijslag die je per kind krijgt wordt bij elkaar opgeteld. Stel je hebt een kind van 1, 6 en 8. Je ontvangt dan €269,76 + €327,56 + €327,56 = €924,88 kinderbijslag.

Wat verandert er per 1 juli 2023 kinderbijslag?

Dat zorgde er eerder voor dat de kinderbijslag juist flink steeg. Het kwartaalbedrag voor kinderen tot 6 jaar gaat met 8,06 euro omlaag naar 261,70 euro, voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar met 9,97 euro naar 317,77 euro en voor kinderen van 12 tot 18 jaar met 11,52 euro naar 373,85 euro.

Hoe hoog is de kinderbijslag in Duitsland?

De Duitse regering heeft aangekondigd dat het Duitse Kindergeld voor de eerste 3 kinderen per kind stijgt naar 250 euro per maand. De verhoging gaat in per 1 januari 2023. Voor het eerste en tweede kind betekent dit een verhoging van 31 euro per maand, voor het derde kind een verhoging van 25 euro per maand.

Wie heeft recht op Schoolbonus?

De financiële ondersteuning voor kinderen tussen vijf en elf jaar bedraagt 37,88 euro, en kinderen van twaalf tot zeventien jaar hebben recht op een bonus van 54,12 euro. Ook meerderjarige kinderen hebben recht op de schoolbonus als ze recht hebben op het Groeipakket – bijvoorbeeld omdat ze nog studeren.

Heeft iedereen kinderbijslag?

Iedereen met (kinderen onder de 18 jaar) heeft in principe recht op kinderbijslag. Vanaf 1 juli 2023 is de kinderbijslag iets omlaag gegaan. Hier vind je de actuele bedragen voor de kinderbijslag.

Heb ik recht op sociale toeslag?

Je hebt recht op een sociale toeslag als: je gezinsinkomen tussen 36.325,76 en 68.329,61 euro ligt. en minstens een van je kinderen het basisbedrag van 176,66 euro ontvangt.

Hoe hoog is de kinderbijslag in Frankrijk?

Zodra een Frans gezin het tweede kind krijgt, wordt er 127 euro kinderbijslag per maand uitgekeerd, onafhankelijk van het inkomen van de ouders. Voor elk nieuw kind komt er 163 euro bij. Zodra het tweede kind de leeftijd van 14 jaar bereikt, krijgt het gezin een toeslag van 63 euro.

Heb ik recht op een Schooltoeslag?

Je hebt recht op een schooltoeslag voor je kind als: je gezin voldoet aan de inkomstenvoorwaarde; je kind is Belg of voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde; je kind naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaat in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap).

Wat krijgt elk kind?

Financieel voordeel. Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van € 173,20. Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen.

Welke maand stopt kindgebonden budget?

Mijn kind wordt 18 jaar

Dan stoppen wij het kindgebonden budget voor dit kind. Dit gebeurt vanaf de maand nádat uw kind 18 jaar is geworden. Als uw kind bijvoorbeeld op 20 september 18 jaar wordt, dan stoppen wij het kindgebonden budget per 1 oktober.

Wat kost een baby gemiddeld per maand?

Als het bruto-inkomen van dit gezin samen gemiddeld € 4.933 per maand is en zij hebben één kind, dan bedragen de kosten voor dat kind 15% van € 4.933 = € 740 per maand. Volgt er een tweede kind, dan zijn de kosten voor deze twee kinderen samen 25% van € 4.933 = € 1.233 per maand.

Hebben beide ouders recht op kindgebonden budget?

U bent co-ouder en heeft samen 2 of meer kinderen

Kies samen met de andere ouder wie de aanvrager van de kinderbijslag wordt. U kunt 1 ouder kiezen of u kunt beiden aanvrager van de kinderbijslag worden voor de verschillende kinderen. Voldoet u beiden aan de voorwaarden? Dan kunt u beiden kindgebonden budget krijgen.

Wie heeft het meeste recht op het kind?

Veel mensen denken onterecht dat de moeder altijd de meeste rechten heeft als het om de kinderen gaat. Tegenwoordig is het echter zo dat de vader in de meeste gevallen evenveel rechten heeft als de moeder.

Is alimentatie verplicht bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap wonen de kinderen afwisselend bij beide ouders en delen ouders de kosten. Maar gaan de kinderen bij één van de ouders wonen? Dan betaalt de andere ouder kinderalimentatie. Hij of zij betaalt dan mee aan de kosten voor opvoeding en levensonderhoud van de kinderen.