GEWELDIGE THEO LIVE-CHANNELING! Dringende boodschap voor de mensheid! | Sheila Gillette

Hoe werkt de nieuwe ouderschapsverlof?

Gevraagd door: Jade Wensen  |  Laatste update: 5 maart 2024
Score: 4.5/5 (55 stemmen)

Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. De belangrijkste punten op een rij: Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.

Hoe werkt ouderschapsverlof 2023?

Je hebt recht op 26 weken ouderschapsverlof. De uren voor het verlof worden berekend aan de hand van het aantal uren dat in je arbeidsovereenkomst staat. Daarnaast krijgt de vader, of je partner, ook vijf dagen geboorteverlof en heeft deze nog recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof.

Hoe werkt het nieuwe ouderschapsverlof?

Ouders krijgen vanaf 2 augustus voor 9 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. De uitkering is 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het 1e levensjaar van het kind. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Wie betaald ouderschapsverlof 2023?

Zowel moeders als vaders kunnen negen weken van het ouderschapsverlof betaald krijgen. Het UWV betaald minimaal 70% van het dagloon en dit kan worden aangevuld tot 100% door je werkgever. Het verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind en staat los van het geboorteverlof.

Hoeveel uur ouderschapsverlof 2023?

Bijvoorbeeld een aantal uur per dag of juist weken achtereen. Ouderschapsverlof duurt maximaal 26 keer je wekelijkse werkuren. Als je dus 40 uur per week werkt, heb je recht op 1040 verloforen (40×26=1040). Het verlof moet binnen een jaar na de geboorte van het kind worden opgenomen.

37 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel verlies je met ouderschapsverlof?

Voor voltijdse werknemers die voltijds thuisblijven, bedraagt de onderbrekingsuitkering 828,45 euro netto per maand (sinds 1 mei 2022). Wie halftijds blijft werken, ontvangt 381,87 euro netto bovenop zijn of haar loon. Wie vier vijfde aan de slag blijft, heeft een uitkering van 129,55 euro netto per maand.

Hoeveel vakantiedagen verlies je bij ouderschapsverlof?

Voor ieder kind heeft elke ouder recht op maximum 4 maanden ouderschapsverlof. Dit kan opgenomen worden in 4 maanden voltijds, 8 maanden halftijds, 20 maanden 4/5de of tot slot 40 maanden 1/10de. Het recht op ouderschapsverlof in de privésector wordt geregeld door het koninklijk besluit van 29 oktober 1997.

Wat wordt mijn salaris met ouderschapsverlof?

Uw uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van uw dagloon, dit is inclusief 8% vakantiegeld.

Hoeveel geld krijg je met ouderschapsverlof?

U neemt de 9 weken op in het eerste levensjaar van het kind. U krijgt een uitkering van 70% van uw dagloon, tot 70% van het maximum dagloon. Uw werkgever vraagt dit voor u aan bij UWV.

Is ouderschapsverlof volledig betaald?

Ouderschapsverlof is grotendeels onbetaald

Voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft, krijgt u geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van uw cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden. Lees meer over de gevolgen van onbetaald verlof voor uw inkomen.

Wat zijn de regels voor ouderschapsverlof?

Regels ouderschapsverlof
  • U kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar.
  • Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof.
  • U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. ...
  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.

Hoe kun je het beste ouderschapsverlof opnemen?

Verlof opnemen
  1. een halfjaar lang de helft van je normale aantal uren werken. ...
  2. het verlof uitsmeren over een periode die langer is dan zes maanden.
  3. per week meer verlofuren opnemen, zodat over een kortere periode voltijds verlof ontstaat.
  4. het verlof opsplitsen in delen; elke periode moet dan wel minimaal een maand duren.

Hoeveel ouderschapsverlof krijg je per kind?

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof.

Hoe zet je ouderschapsverlof slim in?

U vraagt uw werkgever schriftelijk om uw ouderschapsverlof te onderbreken of stop te zetten. Uw werkgever moet binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Totdat de werkgever heeft gereageerd blijft het verlof in ieder geval doorlopen zoals het is afgesproken.

Hoelang moet je fulltime werken voor ouderschapsverlof?

Anciënniteitsvoorwaarde. Een werknemer heeft maar recht op ouderschapsverlof wanneer hij in de periode van 15 maanden die voorafgaan aan die schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, gedurende 12 maanden verbonden is geweest met een arbeidsovereenkomst met de werkgever die hem tewerkstelt.

Hoe verdeel je ouderschapsverlof?

Verdeel het verlof in twee of drie delen: elke periode moet dan minstens één maand duren. Voorwaarde hiervoor is dat de werkgever hier geen bezwaar tegen heeft, bijvoorbeeld omdat het bedrijf of de organisatie waarin je werkt, wordt beïnvloed door jouw verlof.

Wat zijn de voordelen van ouderschapsverlof opnemen?

Het belangrijkste voordeel is dat je werknemer meer tijd heeft om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Daardoor is de kans op ongepland verzuim lager. Of een werknemer nu twee maanden betaald ouderschapsverlof opneemt of 26 weken onbetaald ouderschapsverlof: als werkgever maak je geen extra kosten.

Hoe mag je 9 weken ouderschapsverlof opnemen?

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijgt uw werknemer extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Wat is het verschil tussen ouderschapsverlof en onbetaald verlof?

Tijdens ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof krijgt u volgens de wet geen salaris. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over (gedeeltelijke) doorbetaling van uw loon. Onbetaald buitengewoon verlof kunt u opnemen voor bijvoorbeeld een lange reis of een studie.

Heeft ouderschapsverlof invloed op eindejaarspremie?

Dit verlof heeft ook invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage.

Hoe lang van te voren moet je ouderschapsverlof aanvragen?

U vraagt ouderschapsverlof ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan bij uw werkgever.

Wie betaalt mijn ouderschapsverlof?

Heb je recht op een onderbrekingsuitkering ? Tijdens het ouderschapsverlof kan je een maandelijkse onderbrekingsuitkering krijgen van de RVA. Om die uitkering te krijgen, moet je werkgever voldoen aan de toegangsvoorwaarden. Ook andere regels moeten worden nageleefd.

Heeft ouderschapsverlof invloed op je vakantiegeld?

Tijdens betaald ouderschapsverlof worden niet alleen vakantiedagen opgebouwd, maar ook vakantiegeld. De uitkering van het verlof is 70% van het (maximale) dagloon dat de werknemer verdient. Dit is dus lager dan het normale loon. Dit betekent dat de opbouw van het vakantiegeld ook lager zal zijn.

Wat verandert er op 1 februari 2023?

Nieuwe maatregelen van toepassing vanaf 01.02.2023 - Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven. Een aantal maatregelen die betrekking hebben op het recht op uitkeringen in het kader van loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven treden in werking op 01.02.2023.

Is ouderschapsverlof gelijkgesteld voor vakantiegeld?

Niet alleen effectief gewerkte dagen komen in aanmerking voor de berekening van de vakantieduur. Ook heel wat inactiviteitsdagen zoals ziekte, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, aanvullende vakantie, jeugdvakantie, … worden met effectief gewerkte dagen gelijkgesteld.

Vorige artikel
Hoelang gebruik je Isofix?
Volgende artikel
Wat is het basisbedrag?