10 SOORTEN FAMILIELEDEN!

Wat is een schoon vader?

Gevraagd door: dr.h.c. Felix van Leeuwen  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.8/5 (2 stemmen)

Een schoonouder betreft de moeder of de vader van de persoon met wie men is getrouwd. Soms wordt het begrip schoonouder ook gebruikt in niet-huwelijkse relaties zoals een geregistreerd partnerschap. In het geval van de moeder spreekt men van schoonmoeder, in het geval van de vader spreekt men van schoonvader.

Wat betekent schoonvader?

schoonvaders (meerv.) , behuwdvader, vader van echtgenoot of echtgenote. [familie] de vader van de huwelijkspartner.

Waarom heet het schoonvader?

Eind vijftiende eeuw kwamen de woorden schoonbroer en schoonzus op, en ook andere aangetrouwde familieleden ging men aanduiden met schoon-: schoondochter, schoonzoon, schoonmoeder, schoonvader. Dit gebruik is afkomstig uit Frankrijk.

Waarom heet een zwager en schoonbroer?

Zwager was vroeger een veel breder begrip dan tegenwoordig. Het betekende in het algemeen 'aangetrouwd mannelijk familielid'. Er kon dus niet alleen een schoonbroer, maar ook een schoonvader mee bedoeld zijn. Naast zwager was de variant zweger in gebruik.

Wat betekent schoon in schoonfamilie?

Het voorvoegsel schoon- komt voor bij woorden die een verwantschap aangeven. Wat het bij al die woorden zegt, is dat de familierelatie door aantrouwen tot stand is gekomen. Zo is een schoonmoeder dus een 'aangetrouwde moeder'.

36 gerelateerde vragen gevonden

Wat valt onder schoonfamilie?

Een schoonouder betreft de moeder of de vader van de persoon met wie men is (of was) getrouwd. Soms wordt het begrip schoonouder ook gebruikt in niet-huwelijkse relaties zoals een geregistreerd partnerschap. In het geval van de moeder spreekt men van schoonmoeder, in het geval van de vader spreekt men van schoonvader.

Wat is het verschil tussen een zwager en een schoonbroer?

In ruimere zin hebben schoonbroer en zwager ook de betekenis 'de mannelijke partner van de broer of zus van iemands partner'. Zowel schoonbroer als zwager is standaardtaal, maar schoonbroer wordt hoofdzakelijk in België gebruikt, terwijl zwager vooral in Nederland gangbaar is.

Hoe noem je de zus van je vrouw?

(De zus van mijn partner is mijn schoonzus.)

Hoe noem je vrouw van je schoonbroer?

Hoe noem je de vrouw van je schoonbroer (schoonbroer is de broer van je man)? Het is dan de schoonzus van je man.

Wat is de broer van je zwager?

Het woord schoonbroer staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Wat is een ex schoonvader?

Aanverwantschap eindigt niet door enige echtscheiding, dus het is onnodig om zich af te vragen welke echtscheiding misschien wordt bedoeld. De "ex-schoonouders" blijven de grootouders van kleinkinderen geboren tijdens het ontbonden huwelijk.

Hoe noem je de moeder van je schoonzoon?

Aangetrouwde familie, of schoonfamilie is: Schoonvader en schoonmoeder (schoonouders) – ouders van de partner. Schoonbroer of zwager en schoonzus – partner van broer of zus. Schoonzoon en schoondochter (schoonkinderen) – partner van een kind.

Hoe vraag je de hand aan je schoonvader?

Vraag het op een rustige manier in privésfeer

Laat zien dat je het serieus meent met hun dochter/zoon en dat ze/hij in goede handen is, dat stelt hen gerust. Je houdt van haar/hem, dus laat dit ook zien aan de mensen die haar/hem gemaakt hebben zoals ze/hij is… Vooral de schoonvader zal dit waarderen.

Wat betekend schoonzoon?

schoonzoons, schoonzonen (meerv.) [familie] de man van een dochter of zoon. , behuwdzoon, echtgenoot van een dochter.

Wat haal je voor je schoonvader?

In dit artikel hebben we een selectie gemaakt van cadeaus die geschikt zijn om te geven aan je schoonvader.
...
  • Telefoonhouder voor auto. ...
  • Whiskeyset. ...
  • Noodsleutelhanger. ...
  • Bierbrouwpakket. ...
  • Happy Socks. ...
  • Voetmassageapparaat. ...
  • Fietshelm. ...
  • Pannenset.

Hoe noem je de grootouders van je partner?

betovergrootouders van uw partner; achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen) van uw partner; neven en nichten (kinderen van broers of zussen van ouders) van uw partner; oudooms en oudtantes (oom of tante van ouders) van uw partner.

Is schoonzus familie?

Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers. Derdegraads familieleden: ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van een broer of zus), overgrootouders, achterkleinkinderen.

Wat zijn schoonbroers van elkaar?

Volgens de woordenboeken hebben schoonbroer en zwager dezelfde betekenissen, namelijk 'de broer van iemands partner' of 'de mannelijke partner van iemands zuster of broer'.

Hoe noem je de vrouw van je oom?

Een oom is de broer van iemands vader of moeder. De echtgenoot van een oom of tante wordt een aangetrouwde oom genoemd. Degene van wie iemand een oom is wordt een neef (man) of nicht (vrouw) genoemd.

Hoe noem ik de man van mijn nicht?

Neef definities

Uitspraak: [nef] Verbuigingen: neven (meerv.) 1) zoon van een broer of zus van vader of moeder aangetrouwde neef (echtgenoot van een nicht, geen bloedverwant) 2) zoon van broer of zus Voorbeeld: &nbs...

Hoe noem je de moeder van je vriendin?

Natuurlijk mag u over uw 'schoonouders' spreken! Er zijn genoeg stellen die nooit trouwen, hun hele leven blijven samenwonen, al dan niet met een geregistreerd partnerschap, en vanzelfsprekend de efficiënte term 'schoonouders' gebruiken voor de ouders van hun levensgezel.

Hoe noem je de man van je stiefzus?

Een zwager of schoonbroer is een mannelijk aangetrouwd familielid, waarbij de verwantschap dus is ontstaan door een geregistreerd partnerschap of huwelijk.

Wat betekent een schoonzus?

1. de echtgenote van iemands broer of zus, of de zus van iemands echtgenoot of echtgenote.

Waar komt schoonbroer vandaan?

Van zwager naar schoonbroer en -zus

Via vertaalde leenwoorden ontstonden de huidige termen voor onze aangetrouwde familie. Vroeger betekende 'schoon' in het Nederlands nog mooi. De Franse termen voor de aangetrouwde familie hebben het sindsdien grotendeels gewonnen van de Germaanse.