Diagnosis of Down Syndrome - Ultrasound, DNA Analysis, and Mother Blood Sample

Kun je syndroom van Down zien op echo?

Gevraagd door: Willem Mohamed  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.2/5 (5 stemmen)

Downsyndroom ontdekken:
De nekplooimeting tijdens de 13 weken echo. Bij de NIPT wordt er bloed van de moeder afgenomen, in dat bloed zit ook DNA van de baby. Door dit DNA te onderzoeken kunnen bepaalde chromosomale afwijkingen opgespoord worden, bijvoorbeeld Down syndroom.

Is down te zien op 20 weken echo?

Kleinere afwijkingen worden niet altijd gezien en bovendien zijn er ook ziektes die niet op een echo te zien zijn. Een goede uitslag van een echo is dus geen garantie op een gezond kind. De 20 wekenecho is niet bedoeld om downsyndroom op te sporen. Lees hier de folder van de KNOV over de 20 wekenecho.

Hoe wordt de diagnose syndroom van Down gesteld?

De diagnose wordt bevestigd aan de hand van een bloedanalyse met telling van de chromosomen (in de celkernen) en chromosoomonderzoek. Zo kan men nagaan of het om de erfelijke of niet-erfelijke vorm gaat.

Kunnen met een echo aangeboren afwijkingen bij een foetus opgespoord worden?

De meeste kinderen zijn bij de geboorte gezond. Bij 3 tot 5 % van alle pasgeborenen wordt een aangeboren afwijking vastgesteld. Een aantal van deze afwijkingen kan met behulp van echoscopisch onderzoek al tijdens de zwangerschap worden opgespoord.

Hoe groot is de kans op afwijkende NIPT?

0,5% van de zwangeren krijgt een afwijkende uitslag van de NIPT.

23 gerelateerde vragen gevonden

Welke afwijkingen bij verdikte nekplooi?

De uitslag Een sterk verdikte nekplooi kan een aanwijzing zijn voor het syndroom van Down of andere chromosoomafwijkingen, hartafwijkingen of genetische syndromen. Als er een sterk verdikte nekplooi wordt gevonden dan krijgt u de keuze voor vervolgonderzoek in de vorm van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie.

Wat als de nekplooimeting niet goed is?

Als er toch afwijkingen worden gezien op de 12-wekenecho (inclusief een nekplooi van meer dan 3 mm), dan is de NIPT niet zinvol. Uitgebreider onderzoek is dan nodig, bijvoorbeeld via een vruchtwaterpunctie of vlokkentest. Deze volgorde is essentieel: eerst de 12-wekenecho, daarna de NIPT.

Hoe betrouwbaar is de nekplooimeting?

Uit onderzoek is gebleken dat bij tussen de 60 en 70% van de foetussen met een verdikte nekplooi na vervolgonderzoek geen Down syndroom werd gevonden. Met andere woorden: van de 100 x dat er een verdikte nekplooi wordt gevonden blijken tussen de 60 en 70 foetussen het syndroom van Down niet te hebben.

Hoeveel procent van alle foetussen met downsyndroom detecteert de NIPT?

De NIPT scoort bij het downsyndroom 96 procent, bij het edwardssyndroom 98 procent en bij het patausyndroom 53 procent. Dat is allemaal nog hoger dan werd verwacht. Als de NIPT aangeeft dat er niets mis is, blijkt de kans dat het kind toch een chromosoomafwijking heeft ongeveer 1 op de 7000.

Hoe vaak is de NIPT niet goed?

Ongeveer 90 van de 100 vrouwen met deze uitslag zijn daadwerkelijk zwanger van een kind met downsyndroom. Voor edwards- en patausyndroom geldt dit voor respectievelijk 90 en 50 van de 100 vrouwen met een afwijkende uitslag.

Kan NIPT-test verkeerd zijn?

De NIPT is een screeningstest die zeer gevoelig een bepaalde aandoening kan opsporen. Deze gevoeligheid is bijna 99 % voor trisomie 13, 18 en 21. Dat betekent dat de NIPT op 100 zwangerschappen met een kind met Down syndroom, er 99 correct opspoort. Er blijft dus een hele kleine kans op een vals negatief resultaat.

Wat als de NIPT test niet goed is?

Als je een niet-afwijkende uitslag krijgt, hoef je geen vervolgonderzoek laten doen. De kans dat jouw kind alsnog down-, edwards-, of patausyndroom heeft is heel klein. Als je een afwijkende uitslag krijgt, kun je kiezen voor vervolgonderzoek om meer zekerheid te krijgen.

Hoe krijg je een kind met Down?

Bij meer dan 95 van de 100 mensen met Downsyndroom ontstaat Downsyndroom door een delingsfout van de chromosomen in de eicel of soms in de zaadcel. Hoe ouder de moeder is, hoe groter de kans op zo'n delingsfout.

Hoe oud kun je worden met het syndroom van Down?

Mensen met Down worden steeds ouder. 90 jaar geleden werden ze gemiddeld 9 jaar. Nu ligt die leeftijd al op 60 jaar.

Welke afwijkingen niet op echo?

20 weken echo, afwijkingen zichtbaar? Lang niet alle afwijkingen zijn zichtbaar op de 20 weken echo, zo is het syndroom van Down heel vaak niet zichtbaar, maar ook afwijkingen als spasticiteit of autisme en vele andere geestelijke afwijkingen zijn op een echo niet zichtbaar.

Wat kan je niet zien op echo?

Geluidgolven kunnen namelijk niet door lucht heen dringen. Dit betekent ook dat lichaamsdelen die veel lucht bevatten, niet goed te zien zijn met een echo. De geluidsgolven kunnen ook niet door bot heen. De geluidsgolven verplaatsten zich door het lichaam en worden door de organen teruggekaatst.

Hoeveel kans op mongooltje?

Jouw kans. Bij de screening voor het syndroom van Down vertrekt men van de kans die voor jouw leeftijd geldt. Vervolgens gaat men uit de testresultaten afleiden of jouw kans groter of kleiner is dan die van iemand anders op jouw leeftijd. Ben je 40 jaar, dan is je normale kans op een kindje met het Downsyndroom 1/80.

Wat zijn de uiterlijke kenmerken van syndroom van Down?

Symptomen van het Down syndroom
 • Scheefstaande ogen.
 • Een extra huidplooi over de binnenste ooghoeken.
 • Witte vlekjes in het oog aan de rand van de iris.
 • Een kleine schedel en relatief weinig achterhoofd.
 • Asymmetrisch oren.
 • Een relatief kleine mond en een dikke gegroefde tong.
 • Een brede korte nek.
 • Korte armen, benen en voeten.

Wat vergroot kans op syndroom van Down?

De kans op een kind met het downsyndroom is alleen verhoogd als: U zelf eerder een kind hebt gekregen met de niet-erfelijke vorm van het downsyndroom. Er in uw familie een erfelijke vorm van het downsyndroom voorkomt.

Wat zijn de lichamelijke kenmerken van syndroom van Down?

Symptomen
 • Ontwikkelingsvertraging.
 • Lichte tot ernstige verstandelijke beperking.
 • Hartproblemen.
 • Visusproblemen.
 • Gehoorproblemen.
 • Schildklierproblemen.
 • Maag-darmproblemen (obstipatie, coeliakie, reflux, ziekte van Hirschprung)
 • Genitaal: niet-ingedaalde teelballen.

Wat zijn de kansen op Downsyndroom bij een zwangerschapsduur van 12 weken?

Na 12 weken zwangerschap is deze kans ca 30% en na 16 weken is deze kans ca 20%.

Hoe betrouwbaar is een echo?

Algemeen bekend is dat echografie zeer betrouwbare informatie kan leveren over de eventuele cysteuze aard van een afwijking. 1 Dat echografie ook een niet te onderschatten rol kan spelen bij het opsporen en het afbeelden van maligniteiten kreeg tot op heden minder aandacht.

Hoe groot is de kans op een afwijking bij 20 weken echo?

Van de 100 vrouwen die een 13 wekenecho of 20 wekenecho krijgen, wordt er meestal bij 5 vrouwen een afwijking of mogelijke afwijking gevonden. Bij de 95 andere vrouwen wordt er niets gevonden.

Hoe vaak komt een verdikte nekplooi voor?

Bij 5 procent van de foetussen ziet men een verdikte nekplooi. Het risico op chromosoomafwijkingen en andere afwijkingen is bij deze groep verhoogd. De meerderheid van de foetussen met een verdikte nekplooi, blijken bij geboorte toch baby's zonder afwijkingen te zijn.

Vorige artikel
Wat is een schoon vader?
Volgende artikel
Welke leeftijd testen op ADHD?