Hoe ga je om met moeilijk gedrag van kinderen?

Wat is een moeilijk lerend kind?

Gevraagd door: Emir van Dijk  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.9/5 (46 stemmen)

​Zeer moeilijk lerend betekent dat het kind zich langzamer en moeizamer ontwikkelt dan andere kinderen. Hierdoor ontstaat een achterstand in de ontwikkeling die later niet meer ingehaald kan worden. Dit wordt ook wel een verstandelijke beperking genoemd.

Wat zijn moeilijk lerende kinderen?

Kinderen met een licht verstandelijk beperking worden ook wel 'moeilijk lerende kinderen' genoemd. Uiterlijk is deze beperking niet te zien. En kinderen kunnen het vaak ook goed verbergen. Mensen om hen heen, gaan er dan ook vaak vanuit dat er niets aan de hand is.

Hoe kan ik mijn kind stimuleren om te leren?

Leren leren – tips voor ouders
 1. Toon vertrouwen in je kind, neemt het serieus.
 2. Maak samen een mindmap van de te leren stof. ...
 3. Maak met je kind een huiswerkplanning: wat ga je leren, hoe lang heb je ervoor nodig en wat doe je daarna.
 4. Laat je kind een vriend(in) mee naar huis nemen om samen huiswerk te maken.

Hoe ontstaat een licht verstandelijke beperking?

Een lvb kan ontstaan door verschillende biologische factoren, zoals een genetische afwijking, ziekte van de moeder tijdens de zwangerschap, en blootstelling aan giftige stoffen als alcohol, drugs en medicijnen tijdens de zwangerschap.

Is LVB aangeboren?

Een Licht Verstandelijke Beperking is aangeboren en kan dus niet genezen of verholpen worden. Naast en soms ook door LVB zijn er andere problemen. Veel voorkomende problemen zijn hierboven aan de orde gekomen.

42 gerelateerde vragen gevonden

Is verstandelijke beperking aangeboren?

Dat een kind moeilijk leert, heeft verschillende oorzaken. Het is aangeboren en zit in de familie (erfelijk). Tijdens de zwangerschap is iets misgegaan; het kindje heeft zich daardoor niet goed ontwikkeld.

Waar hebben mensen met LVB moeite mee?

Mensen met een LVB hebben problemen met (abstract) denken, het oplossen van problemen en met leren. Daarnaast hebben zij vaak moeite met het begrijpen van taal en met verschillende sociale en praktische vaardigheden. Aan het uiterlijk is meestal niet te zien dat mensen licht verstandelijk beperkt zijn.

Is er een verband tussen autisme en een verstandelijke beperking?

Voordat de diagnose autisme valt, wordt vaak eerst ontdekt dat je kind, je broer of je zus een verstandelijke beperking heeft. Want hij of zij ontwikkelt zich langzamer dan leeftijdsgenootjes. Als er daarnaast sprake is van autisme, verloopt die ontwikkeling niet alleen langzamer maar ook anders, grilliger.

Wat kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking?

Een licht verstandelijke beperking uit zich qua IQ-score op een score tussen de 50 en 70. Onder adaptieve vaardigheden vallen: Conceptuele vaardigheden, zoals kunnen lezen, schrijven en rekenen. Sociale vaardigheden, zoals communicatieve vaardigheden en het oplossen van sociale problemen.

Wat zijn mogelijke oorzaken van een verstandelijke beperking noem er tenminste 4?

Mogelijke oorzaken van een verstandelijke beperking zijn onder andere erfelijke aandoeningen, aangeboren afwijkingen, verwondingen ('trauma'), stofwisselingsziekten (zoals de ziekte van San Filippo en galactosemie), een zuurstoftekort tijdens of na de geboorte, een "accidenteel" zuurstoftekort bijvoorbeeld bij een ...

Hoe leer je een kind vragen stellen?

Jonge kinderen stellen voortdurend vragen.
...
Leren vragenstellen
 1. Noem of toon de startfocus.
 2. Een tijdslimiet af en laat de leerlingen daarbinnen zoveel mogelijk vragen stellen.
 3. Laat de leerlingen hun vragen ordenen onder twee kopjes: open vragen en gesloten vragen.

Hoe leer ik mijn kind zelfstandig leren?

Zorg voor een opgeruimde en rustige omgeving (of laat je kind zelf zijn eigen kamer opruimen). Stimuleer je kind om te leren door eens zijn favoriete eten te koken! Zorg ook dat je af en toe in de buurt bent: zo kan je kind je vragen stellen als dat nodig is. Woordjes overhoor je anders dan een toets voor geschiedenis.

Hoe leer je om te leren?

Maak leren makkelijker voor jezelf
 1. Vind jouw “meest effectieve werkwijze” ...
 2. Schrijf dingen op. ...
 3. Zorg ervoor dat je hersenen met niks anders bezig zijn. ...
 4. Wees actief vóór je gaat leren. ...
 5. Leer in intervallen. ...
 6. Maak dat wat je leert visueel. ...
 7. Zorg voor een goede leeromgeving. ...
 8. Leer samen met anderen.

Welke vier soorten speciaal onderwijs zijn er?

Het speciaal onderwijs (bestaat uit 4 clusters, namelijk:
 1. Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen. ...
 2. Cluster 2: dove, slechthorende kinderen. ...
 3. Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen. ...
 4. Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.

Wat kunnen mensen met een laag IQ?

Als mensen een laag IQ hebben, noemen we dit een verstandelijke beperking. Veel mensen met een laag IQ redden zich goed zelf, we noemen dit dan een lichte verstandelijke beperking (LVB). Mensen met een lichte verstandelijke beperking vinden een aantal dingen wél vaak moeilijk. Het oplossen van problemen is moeilijk.

Hoe omgaan met licht verstandelijke beperking?

Bij de benadering van en en het omgaan met mensen met een LVB is het belangrijk een open, betrokken en positieve houding aan te nemen.
 1. Luister goed en ga niet uit van uw eigen perceptie.
 2. Laat de persoon zien hoe u hem of haar laat meebeslissen over belangrijke zaken.

Hoe vaak gaat autisme samen met een verstandelijke beperking?

De schattingen over hoe vaak autisme samen gaan met een verstandelijke beperking lopen erg uiteen: in de NAR-populatie is dit 15%; in wetenschappelijke studies varieert dit percentage van 20% tot 80%, afhankelijk van de subdoelgroep waarop het onderzoek betrekking heeft.

Wat voor soort beperking is autisme?

Autisme staat de normale ontwikkeling van de intellectuele, emotionele, zintuiglijke en motorische functies van het jonge kind in de weg. Het is een ontwikkelingsstoornis met verregaande en blijvende gevolgen voor de communicatie, de sociale relaties en de interesses.

Welke verstandelijke beperkingen zijn er?

Hierdoor hebben wij ruime kennis over allerlei onderwerpen.
 • 22q11.2 deletie syndroom. ...
 • Autisme. ...
 • Chronische neurologische en neuromusculaire aandoeningen. ...
 • Doofblindheid. ...
 • Doofheid met complexe problematiek. ...
 • EMB: ernstig meervoudig beperkt. ...
 • Fragiele-X-syndroom. ...
 • LVB: lichte verstandelijke beperking.

Hoe herken je mensen met LVB?

Zaken waaraan u een persoon met een LVB kunt herkennen, zijn: Buitenproportioneel boos worden. Heel teruggetrokken reageren. Slecht de aandacht bij een gesprek kunnen houden.

Hoe herken je mensen met een verstandelijke beperking?

Tips voor het herkennen van een licht verstandelijke beperking
 • Ga na of de betrokkene kan lezen en schrijven door hem of haar zelf iets te laten schrijven en/of een stukje voor te laten lezen.
 • Ga na of de betrokkene kan klokkijken en plannen.

Waarom is LVB een niet zichtbare beperking?

Omdat de licht verstandelijke beperking vaak niet aan de buitenkant zichtbaar is, worden de mogelijkheden van deze personen doorgaans te hoog ingeschat en zijn de verwachtingen te hooggespannen. Er lijkt daardoor sprake van onwil of niet gemotiveerd zijn, terwijl er juist sprake is van onmacht en onkunde.

Is een verstandelijke beperking erfelijk?

De meeste verstandelijke handicaps ontstaan door spontane genetische veranderingen in de ei- of zaadcel van de ouders. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het resultaat betekent dat erfelijkheid vaak geen rol speelt.

Wat zijn de oorzaken van een beperking?

Wat is de oorzaak van een verstandelijke beperking?
 • Verkeerde aanleg tijdens de zwangerschap.
 • Erfelijke factoren.
 • Slechte invloeden tijdens de zwangerschap: bijvoorbeeld drugs, vergiftiging of infecties.
 • Problemen bij de geboorte, waardoor je baby te weinig zuurstof kreeg.

Wat is geen oorzaak van een verstandelijke beperking voor de geboorte?

In ongeveer de helft van de kinderen met een verstandelijke beperking is er geen verandering in het erfelijk materiaal bekend. Bij deze kinderen is de genetische oorzaak nog niet bekend of heeft de verstandelijke beperking een niet-genetische oorzaak.