KiNDEREN WORDEN OUDERS & OUDERS WORDEN KiNDEREN CHALLENGE 🙈 2.0 | Bellinga Vlog #2274

Kan een kind de achternaam van de moeder aannemen?

Gevraagd door: ir. Phileine Mulder  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (72 stemmen)

Sinds 1998 kunnen ouders hun kind de achternaam van de vader óf moeder geven. Deze keuze is mogelijk bij de geboorte, erkenning, adoptie en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Als meerderjarige kunt u de naamskeuze herzien en alsnog kiezen voor de naam van de andere ouder.

Kan moeder achternaam kind veranderen?

Wilt u als moeder de achternaam van uw kind veranderen in uw eigen achternaam? Dan moet u toestemming vragen aan Dienst Justis. U krijgt de toestemming alleen als: u het ouderlijk gezag heeft over uw kind.

Kan een kind de achternaam van moeder krijgen?

U kunt voor uw eerste kind samen de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. De gekozen achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen.

Kun je de achternaam van je kind veranderen?

Achternaam van een kind wijzigen in de achternaam van een andere ouder/verzorger (A1) Alleen de wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige mogen een verzoek tot naamswijziging voor een kind of A1-verzoek indienen. De wettelijke verzorgers zijn degenen die het ouderlijk gezag hebben.

Kan een kind de achternaam van beide ouders krijgen?

De dubbele achternaam kan uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven, dus bijvoorbeeld Jansen De Boer. Zo krijgen ouders de keuze voor bijvoorbeeld: Jansen, De Boer, Jansen De Boer en De Boer Jansen.

26 gerelateerde vragen gevonden

Hoe kom je aan een dubbele achternaam?

Sinds 1 januari 2017 hebben ouders de keuze om de achternaam van de ene ouder, die van de andere ouder of de achternamen van beide ouders (in volgorde naar keuze) door te geven. Wanneer ouders er niet uitkomen krijgt het kind automatisch een dubbele achternaam.

Hoeveel achternamen mag een kind hebben?

Een opmerkelijke keuze, want officieel mogen ouders hun kind in Nederland maar één achternaam geven. Zij moeten kiezen tussen de naam van de vader of die van de moeder.

Wat kost het om de achternaam van je kind te veranderen?

Voor een meerderjarige die zijn/haar achternaam wil wijzigen: €835,-. Voor het wijzigen van de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen: €835,-. Voor het wijzigen van de achternaam van 3 of meer minderjarige kinderen: €1.670,-.

Wat kost het om je achternaam te veranderen?

Wat kost een achternaamswijziging?
  1. Voor een meerderjarige die zijn/haar achternaam wil wijzigen: €835,-.
  2. Voor het wijzigen van de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen: €835,-.
  3. Voor het wijzigen van de achternaam van 3 of meer minderjarige kinderen: €1.670,-.

Hoeveel kost het om je familienaam te veranderen?

Het registratierecht bedraagt 140 euro. U kan dat bedrag via MyMinfin.be online betalen voor uzelf en/of voor anderen.

Kan een echtpaar dat twee kinderen heeft het ene kind de achternaam van de moeder meegeven en het andere kind de achternaam van de vader?

Ouders die gehuwd zijn kunnen kiezen of zij hun kinderen de achternaam van de vader of de moeder willen geven. Het is niet toegestaan om het kind een achternaam te geven die een combinatie is van de beide achternamen van de ouders.

Kan mijn man mijn achternaam krijgen?

Op officiële documenten, zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, blijft uw eigen achternaam staan. U kunt wel bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart aan uw gemeente vragen ook de achternaam van uw partner in uw paspoort of op uw identiteitskaart te vermelden.

Hoe oud moet je zijn om je naam te veranderen?

Hoe oud moet ik zijn om mijn voornaam te wijzigen? Om zelf een voornaamswijziging te kunnen verzoeken, moet u minimaal 18 jaar oud zijn. Tot die tijd is een voornaamswijziging ook mogelijk, maar dan dient het verzoek te worden gedaan door de ouders of wettelijk verzorgers.

Wie bepaalt achternaam kind?

Uw kind kan bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of moeder krijgen. Als het kind op die manier niet de naam krijgt die u wilt, moet u naamskeuze doen. Daarbij kiest u voor uw kind de achternaam van de vader, de moeder of van degene die het kind heeft erkend.

Hoe kan ik mijn achternaam laten veranderen?

Achternaam wijzigen

Een verzoek tot wijziging van uw achternaam kunt u indienen bij Justis. Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Op de website van Justis leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u een verzoek indient.

Hoe lang duurt het om je achternaam te veranderen?

Houd rekening met een doorlooptijd van gemiddeld 9 maanden. Voor het indienen van een aanvraag voor naamswijziging dient u documenten mee te sturen. Welke documenten dat zijn, hangt af van het type aanvraag dat u doet.

Kan ik mijn achternaam laten wijzigen?

Het veranderen van een achternaam kan alleen onder strenge voorwaarden. U vindt de voorwaarden voor een wijziging van een achternaam op de website van Justis. Daar vindt u ook de kosten van een achternaamswijziging.

Hoeveel namen mag je je kind geven?

Welke voornaam je kind krijgt, mag je in Nederland tegenwoordig bijna helemaal zelf bepalen. Zo zijn er geen regels voor het maximum aantal namen dat je mag kiezen en kun je je dochter zonder probleem een stoere – van origine – jongensnaam geven, zoals Josje, Keet of Guus.

Wat betekent een dubbele achternaam?

Dit betekent dat een naam dan uit vier delen zal kunnen bestaan. Ook dient het volgens het rapport mogelijk te worden dat ouders kiezen voor een van of de gehele eigen achternaam in combinatie met een van of de gehele achternaam van de partner. In dat geval kan een achternaam bestaan uit twee of drie delen.

Waarom hebben Spanjaarden 2 achternamen?

De achternamen van Spanjaarden zijn vaak van indrukwekkende lengte. Dat komt omdat iedereen bij geboorte de achternaam van zowel de vader als de moeder krijgt. De eerste achternaam is de naam van de vader, de tweede van de moeder. In principe hebben kinderen dus nooit exact dezelfde achternaam als de ouders.

Waarom krijgt een kind de achternaam van de vader?

De man was vaak de kostwinner en na het huwelijk was de vrouw toch een beetje het bezit van de man. (vandaar ook dat de vrouw ook vaak een andere achternaam krijgt na haar huwelijk. ) De kinderen die daarna kwamen kregen dan vaak ook de achternaam van de vader.

Waarom achternaam moeder?

Waarom kind achternaam moeder geven

Een mooie manier om je eigen vader te eren, als die alleen maar dochters heeft. Zo hoeft de naam niet "uit te sterven". Als er onenigheid is in de familie langs vaders kant, en je partner daardoor zijn naam niet wil doorgeven.

Wat is een Namenreeks?

Bij een namenreeks zijn er verschillende namen zonder onderscheid in voor- en achternaam. Indien u hierdoor geen voornaam of achternaam heeft op uw Nederlandse paspoort dan kunt u dat laten herstellen.

Hoe duur is het veranderen van je voornaam?

Voornaam veranderen kosten? Een naam veranderen kost deze maand € 895,- inclusief BTW . Het enige wat daar nog bij komt is het griffierecht. Het bedrag van € 895,- is inclusief het opstellen en indienen van het verzoek en inclusief 21% BTW.

Kan je je tweede naam veranderen?

De rechter kan op verzoek een wijziging van de voornaam/voornamen van u of uw kind gelasten. Om een wijziging te vragen, moet u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De rechter zal toetsen of er sprake is van een voldoende zwaarwichtig belang voor de gevraagde naamswijziging.