TOP 10 SMOESJES OM NIET NAAR SCHOOL TE HOEVEN!!! KOETLIFE VLOG

Wat is een geldige reden om niet naar school te gaan?

Gevraagd door: Jenna Kuijpers MA  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.4/5 (27 stemmen)

Als uw kind een geldige reden heeft om niet naar school te gaan, dan heet dat 'geoorloofd verzuim'. Een geldige reden is bijvoorbeeld een ziekte, bruiloft, begrafenis of jubileum. U moet dit wel schriftelijk aanvragen bij de directie van de school. En u moet kunnen aantonen dat het belangrijk is.

Wat is een goede reden om niet naar school te gaan?

Deze smoes staat met stip op nummer 1: Ik voel me niet zo lekker. Zie dan maar eens te achterhalen of het daadwerkelijk zo is. En eigenlijk is dat niet zo'n moeilijke, want als ouder zie je al snel genoeg of je kind zich niet lekker voelt. Ik heb buikpijn komt vaak voor.

Wat moet je doen als je niet naar school wilt?

Ga met je kind in gesprek over waarom hij of zij niet naar school wil. Neem je kind serieus en laat weten dat je luistert en wilt meedenken. Probeer rustig te blijven en te laten merken dat jij vertrouwen hebt in je kind. Bedenk samen wat jullie kunnen doen zodat je kind zich beter voelt op school.

Wat is een goede smoes?

6. ... je hebt een allergische reactie en je hele lichaam zit onder de rode bultjes. 7. ... je hebt een voedselvergiftiging. 8. ... je zit op het politiebureau, want je bent net getuige geweest van een ongeluk. 9. ... je bent gebeten door een vleermuis en moet gecontroleerd worden op ziektes.

Wat als je je kind niet naar school wil sturen?

Ouders en jongeren (vanaf 12 jaar) riskeren een boete wanneer de jongere niet naar school gaat. Jongeren kunnen ook een leerstraf of een taakstraf krijgen. In het kader van de zogenaamde 'combi-zittingen' zal het ook mogelijk zijn om een kind wat veel spijbelt onder toezicht van Bureau Jeugdzorg te stellen.

32 gerelateerde vragen gevonden

Is niet naar school gaan strafbaar?

Absoluut verzuim

Dit is strafbaar, want de Leerplichtwet wordt overtreden. Als ouders of verzorgers de jongere niet op een school of instelling willen inschrijven, maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. De leerplichtambtenaar stuurt dit naar de officier van justitie.

Hoeveel dagen mag een kind school missen?

De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag.

Welke taal komt smoes?

Smoes is namelijk – al dan niet via het Duitse woord Schmus (mooie praatjes, maar ook geleuter) – in de omgangstaal overgenomen uit het Jiddisch, waarin sjmoeës praatje of praatjes betekent. Sjmoeës zelf gaat terug op het Hebreeuwse woord šəmūʻōth, dat enigszins neutraler (nieuws)berichten of geruchten betekent.

Hoe zeg je een verjaardag af?

Zeg je af voor een verjaardag of een andere feestelijke gelegenheid? Zorg er dan voor dat je later alsnog een cadeautje brengt of kaartje stuurt. Op deze manier zeg je eigenlijk: 'Sorry dat ik er toen niet was, maar nu maak ik het goed met je'. En nee, dit is geen vorm van omkopen.

Wat is een goede reden om ziek te melden?

"Ik heb een besmettelijke ziekte - de griep"

Het beste excuus om een paar dagen thuis te kunnen blijven. Gebruik deze reden als je al ziek genoeg bent zodat je baas je zélf vraagt om niet te komen werken.

Hoe streng is leerplicht?

Alle kinderen die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht.

Hoe duur is de boete als je niet naar school gaat?

De rechter mag een geldboete opleggen tot 3.700 euro. De leerplichtambtenaar kan leerlingen vanaf 12 jaar persoonlijk op hun ongeoorloofde schoolverzuim aanspreken en voor de rechter brengen. Ouders kunnen in het uiterste geval een gevangenisstraf van een maand krijgen.

Kan je stoppen met school als je 15 bent?

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Hoe vaak per jaar mag je ziek melden?

"De meeste organisaties vinden drie keer verzuim per jaar geoorloofd." Als dat hoger is, volgt vaak een gesprek. "Rode draad van het gesprek is niet of het verzuim terecht was of niet, maar of er een reden is voor het verzuim.

Hoe klaag je school aan?

Bespreek uw klacht altijd eerst met degene die er direct bij betrokken is. Vraag de directie van de school eventueel om te bemiddelen. Ook kunt u het schoolbestuur inschakelen. Biedt dit geen oplossing, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van de school.

Welk geloof viert geen verjaardag?

Jehovah's Getuigen vieren geen verjaardagen, omdat ze denken dat God zulke vieringen afkeurt. De Bijbel verbiedt het vieren van een verjaardag niet expliciet, maar Jehovah's Getuigen denken dat er aanwijzingen instaan die daar wel op wijzen.

Hoe last minute afzeggen?

Je weet zelf hoe vervelend is als iemand last-minute afzegt, dus als je wil cancelen doe dit ruim van tevoren. Zeg je wel last-minute af, wees dan wel eerlijk over de reden. Het is eerlijk en oprecht om tegen je vriend of vriendin te zeggen dat je je niet zo top voelt door de rotdag die je achter de rug hebt.

Wat als je je verjaardag niet viert?

Het is geen verplichting waaraan je moet voldoen

Je verjaardag vieren doe je in de eerste plaats dan ook niet voor een ander, want je moet het zelf leuk vinden om in de belangstelling te staan en het feest te organiseren. De keuze om wel of niet je verjaardag te vieren is dus helemaal aan jou.

Is het excuus of excuses?

Het meervoud van excuus is 'excuses'. Eén excuus, twee excuses.

Waar komt afgepeigerd vandaan?

Al in de zeventiende eeuw bestonden uitdrukkingen als een paard den bek afrijden, waarmee werd bedoeld dat het paard veel te vermoeid werd gemaakt (werd afgejakkerd).

Waar komt het woord gammel vandaan?

Overgenomen uit noordelijke of noordoostelijke dialecten. Nnd. gammlig 'oud, schimmelend' (ontleend als nhd. gammelig 'onappetijtelijk, onordelijk'), Oost-Fries gammel, gammelig, gamelig 'lusteloos, flauw'; ohd.

Hoeveel uren mag je ziek zijn op school?

Na de eerste 16 uur ongeoorloofde afwezigheid dient een vervolgmelding gedaan te worden zodra er binnen een periode van vier weken wederom 16 uur ongeoorloofd verzuim is opgebouwd. De school dient te melden, ongeacht of er een actie vanuit school of leerplichtambtenaar loopt.

Hoe strafbaar is schoolverzuim?

Ongeoorloofd schoolverzuim is een overtreding en daarmee strafbaar. Onderdeel van het onderzoek van de leerplichtambtenaar is om ervoor te zorgen dat de leerling alsnog zo snel mogelijk voldoet aan de leerplicht. Als dat niet lukt, dan sluit de leerplichtambtenaar het onderzoek door een verslag op te stellen.

Kan je vrij nemen van school?

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende.

Wat gebeurt er als je 1 keer spijbelt?

Vroeg op school melden, het schoolplein vegen of de kantine opruimen. Als je vaak spijbelt of meer dan drie dagen achter elkaar bent weggebleven, moet de school dit melden aan de leerplichtambtenaar dan kun je samen met je ouders opgeroepen worden door een leerplichtambtenaar.

Volgende artikel
Is eerste dag ziek voor jezelf?