Ik Was Alleen Thuis Met Mijn Oudere Neef

Wat is de zoon van mijn neef van mij?

Gevraagd door: Bram Bosman  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.5/5 (58 stemmen)

Het kind van een neef of nicht is een achterneef/achternicht.

Wat is de achterneef?

achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen); neven en nichten (kinderen van broers of zussen van de ouders); oudooms en oudtantes (ooms en tantes van de ouders).

Is de zoon van mijn broer mijn neef?

Kinderen van je broer of zuster zijn neven of nichten. Kinderen van je tante of oom zijn ook neven of nichten, en om onderscheid te maken wordt ook wel over volle neef of volle nicht gesproken.

Hoe moet mijn achterneef mij noemen?

Antwoorden (3)

Officieel zou hij je achter-oom moeten noemen, hoewel dit niet echt een gebruikelijke term is. Bronnen: http://www.vansandick.com/familie/archief/...

Hoe noem je het kind van je oom?

Hoe noem je al je andere familieleden? Hoe de kinderen van je ooms en tantes heten is duidelijk; dat zijn je neven en nichten.

36 gerelateerde vragen gevonden

Hoe noem je de zoon van je broer?

[familie] een zoon van iemands broer of zus.

Wat is de dochter van de nicht van je moeder?

de achternicht zelfst. naamw. (v.) Verbuigingen: achternichtenVerbuigingen: achternichtje de dochter van een neef, nicht, oudoom of oudtante Voorbeeld: `Anna is mijn achternicht.

Is het legaal om met je achterneef te trouwen?

Huwen met een familielid is niet altijd toegelaten. Het huwelijk is verboden tussen: alle bloedverwanten in de rechte opgaande en neergaande lijn en de aanverwanten in dezelfde lijn.

Kun je trouwen met je achterneef?

Tijdens de invoering van het Nieuwe Burgerlijke Wetboek in 1970 is het verbod op huwelijken tussen aanverwanten en bloedverwanten in de derde graad (dus oom-nicht en tante-neef) opgeheven. Een relatie, mits meerderjarig, is nooit strafbaar, ook niet tussen broer en zus. Hoe ziek ook.

Wat ben je van elkaar als je vaders neven zijn?

Achteroom, omdat zijn vader jouw oom is.

Wat is oudoom?

oudooms (meerv.) [familie] een oom van een ouder. , oom van vader of moeder.

Hoe noem je het kind van de neef van je vader?

Antwoorden (2)

Achter-achterneef is een niet-bestaande term. In Nederland heten alle mannelijke achterneven plus hun kinderen en kleinkinderen: achterneven en achternichten.

Wat ben ik van mijn oom?

Degene van wie iemand een oom is wordt een neef (man) of nicht (vrouw) genoemd.

Wat is een 2e graads neef?

Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers. Derdegraads familieleden: ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van een broer of zus), overgrootouders, achterkleinkinderen.

Wat is de vader van je tante?

Oudtante - 5 definities - Encyclo.

Wat is een kozijn familie?

In de standaardtaal gebruiken we neef zowel voor 'de zoon van iemands oom of tante' als voor 'de zoon van iemands broer of zus'. In veel dialecten wordt voor 'de zoon van iemands oom of tante' kozijn gebruikt.

Hoe noem je het als neef en nicht trouwen?

Een neef-nichthuwelijk is een huwelijk tussen een volle neef en nicht. Of tussen een oom of tante en een neef of nicht. Neef-nichthuwelijken mogen in Nederland alleen plaatsvinden als er een beëdigde verklaring is van beide partners dat zij uit vrije wil toestemming geven voor het huwelijk.

Kun je met je moeder trouwen?

Ouders, kinderen, grootouders en kleinkinderen, broers en zusters mogen niet met elkaar trouwen. Op deze regel bestaan ook enkele uitzonderingen.

Wie mogen niet met elkaar trouwen?

Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Dit zijn ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Kunnen neef en nicht kind krijgen?

In Nederland hebben ongeveer 2 tot 3 op de 100 kinderen (2 tot 3%) een aangeboren aandoening. Voor kinderen van een volle neef en nicht is er een extra kans van ongeveer 2 op de 100 (2%). De totale kans op een erfelijke aandoening voor kinderen van neven en nichten is dus ongeveer 4 tot 5 op de 100 (4 tot 5%).

Hoeveel vrouwen mag je hebben in Nederland?

Niet toegestaan: polygamie. Een huwelijk in Nederland vindt uitsluitend plaats tussen twee mensen van verschillende of gelijk geslacht. Een burgerlijk huwelijk van een persoon met meerdere partners kan en mag in Nederland niet worden gesloten. Degene die bigamie pleegt of probeert te plegen is daarvoor strafbaar.

Kan je trouwen met je broer?

Als u wilt trouwen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U mag bijvoorbeeld niet met uw broer of zus trouwen. Bent u broer(s) of zus(sen) door adoptie of erkenning? Dan kunt u mogelijk toestemming krijgen om met elkaar te trouwen.

Is je achternicht je familie?

Als je een relatie hebt met iemand uit je familie

Meestal gaat het om een (achter)neef en (achter)nicht. Mensen uit dezelfde familie zijn bloedverwanten van elkaar. Als zij samen kinderen krijgen, heeft ieder kind een iets hogere kans op een erfelijke ziekte.

Hoe noem je de vader van je schoonzus?

Schoonvader en schoonmoeder (schoonouders) – ouders van de partner. Schoonbroer of zwager en schoonzus – partner van broer of zus. Schoonzoon en schoondochter (schoonkinderen) – partner van een kind. Aangetrouwde oom, aangetrouwde tante – partner van tante of oom.

Hoe heet je als de dochter van je zus een kind krijgt?

In aanvulling op M. Wierda. In Nederland wordt ter onderscheiding van de kinderen van ooms en tantes (neven en nichten die dus van dezelfde generatie zijn) voor kinderen van broers en zussen (die dus van een jongere generatie zijn) ook wel de term 'oomzegger' gebruikt.