Wat is de taak van een schooldirecteur?

Gevraagd door: Faas Koç  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.5/5 (61 stemmen)

De schooldirecteur geeft leiding en sturing aan het onderwijs en de organisatie van de school, ontwikkelt het beleid van de school, verzorgt de uitvoering van het onderwijsproces en is belast met het personeelsmanagement. In het managementstatuut zijn de taken en bevoegdheden van de directeur beschreven.

Wat moet een schooldirecteur kunnen?

Schooldirecteur, verplicht op iedere school

Een schooldirecteur houdt zich vaak bezig met onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke zaken. Aan iedere school zijn één of twee directeuren verbonden (art. 29 lid 1 WPO). Dit is verplicht.

Hoeveel verdien je als schooldirecteur?

Een schooldirecteur op een basisschool verdient een salaris tussen de € 2.500 en € 3.700 bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Een middelbare schooldirecteur verdient een salaris tussen de € 4.000 en € 6.000 bruto per maand.

Wat verdient een directeur van een scholengemeenschap?

Wat verdient een Directeur Brede Scholengemeenschap? De Directeur Brede Scholengemeenschap zit in schaal 15, wat een bruto maandsalaris van tussen de €4505 en €6306 betekent.

Wie is de baas van een schooldirecteur?

In Nederland wordt de voorzitter van het dagelijks bestuur van een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs rector of rectrix/rectrice genoemd. Hij of zij vervult doorgaans administratieve en bestuurlijke taken, en geeft soms ook les.

Wie wordt de nieuwe schooldirecteur?

45 gerelateerde vragen gevonden

Wat is een goede schooldirecteur?

' Die kwaliteiten waaraan een schoolleider moet voldoen zijn: een goed een gesprek over onderwijs kunnen voeren en verbindingen met de schoolomgeving kunnen maken. 'Het gaat over leiderschap in de verbinding tussen school en thuis en omgaan met de dilemma's tussen opvoeding en onderwijs. '

Wat is het verschil tussen een rector en een directeur?

Voor de dagelijkse gang van zaken op school is de schoolleiding de baas. De schoolleiding bestaat uit een directeur (of rector), vaak bijgestaan door één of meer adjunct-directeuren of locatiedirecteuren (conrectoren). De precieze samenstelling van de schoolleiding wordt met name bepaald door de grootte van de school.

Wat is het gemiddelde salaris van een directeur?

Een Directeur in Nederland verdient gemiddeld € 6.230 bruto per maand. Salarissen variëren van € 5.300 (laag) tot € 7.165 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Wat verdient een directeur netto?

Minimum en maximum salaris voor Directeuren van grote ondernemingen - van € 3.054 tot € 7.624 per maand - 2022.

Wat verdient een adjunct directeur?

Het gemiddelde salaris voor een adjunct directeur (m/v) in Nederland is € 5.244 per maand.

Wat verdient een directeur in het speciaal onderwijs?

Wat verdient een Directeur Speciaal Onderwijs? De Directeur Speciaal Onderwijs zit in schaal DB (vroeger schaal 11). Naast een brutomaandloon van tussen de €2589 en €4160 ontvangt een Directeur diverse toelages; een eindejaarsuitkering, uitkering op de dag van de leraar (€200 bruto) en een bijdrage in ziektekosten.

Wat verdient een directeur kinderopvang?

Op basis van 40 uur verdient een directeur 3500-4000 euro per maand, is het uurloon rond de 16 euro.

Hoeveel geld verdient de directeur van Kika?

Het salaris van de directeur van Dierenlot is € 119.800 en voor de directeur van Kika moet je denken aan zo'n € 123.000. Met deze opsommingen kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Zo verdient de directeur van Save The Children meer dan € 139.900 en de topman van KWF verdient maar liefst meer dan € 151.000.

Wat is een RDO?

RDO staat voor register directeur onderwijs. Als een directeur geregistreerd wil worden moet hij voldoen aan eisen en vervolgens voldoen aan nascholing en persoonlijke ontwikkeling.

Waar moet een directeur aan voldoen?

Een directeur die:

Een teamplayer is; ▪ Sterke communicatieve eigenschappen/vaardigheden heeft (open, duidelijk, concreet) zowel intern als extern; ▪ Verbindend is en een klimaat schept waarin kinderen, team en ouders zich gewaardeerd en gekend voelen; ▪ Duidelijk aanspreekpunt voor ouders en personeel is.

Wat moet je doen om directeur te worden?

Hoe word je een Directeur (Algemeen)?

Bij voorkeur een opleiding in bijvoorbeeld (bedrijfs)economie, financiën of management. Werkervaring als leidinggevende bij relevante organisatisch (ervaring in het onderwijs voor een functie als schoolleider) is vaak vereist.

Wat verdient de directeur van SOS Kinderdorpen?

SOS Kinderdorpen: salaris directeur €146.140. Spieren voor Spieren: salaris directeur €90.789. Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC: salaris directeur €86.857. Tearfund: salaris directeur €77.253.

Wat verdient een directiesecretaris?

Arbeidsvoorwaarden. Arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het salaris. Salarisomschrijving: De salariëring bedraagt (afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring) minimaal € 4.186 ,- en maximaal €5.594 ,- bij een volledig dienstverband (36 uur p/w), conform schaal 13 van de salaristabel Gemeenteambtenaren.

Wat verdient een mede eigenaar?

Jij wordt in deze constructie ondernemer (in een VOF), dat betekent dat je geen salaris krijgt. Er kan geen gegarandeerd bedrag aan jou worden gegeven omdat jij als ondernemer wordt beloond op basis van het gezamenlijk behaalde bedrijfsresultaat.

Wat verdient een directeur van een middelgroot bedrijf?

Over het algemeen geldt: hoe groter de organisatie, hoe hoger het salaris en overige verdiensten. Volgens een onderzoek van de NCD, de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren, kan een algemeen directeur in het midden- en kleinbedrijf gemiddeld rekenen op zo'n €150.000 per jaar.

Wat verdient Pechtold bij het CBR?

RIJSWIJK – Naast zijn vorstelijke salaris van 448.000 euro geniet de CBR-directeur nog volop andere privileges. Zo ontving hij het afgelopen jaar bijna een halve ton aan vergoedingen voor diners buiten de deur en hotelovernachtingen.

Wat is een goed salaris?

Het CPB berekent het modale inkomen als 79% van het gemiddelde inkomen per arbeidsjaar. Het Centraal Planbureau schat het modaal inkomen in 2021 op €36.500 bruto. Dit bedrag is exclusief vakantiegeld.

Wat doet een scholengroep?

Een scholengemeenschap is een verzameling van verschillende scholen van hetzelfde onderwijsniveau (basisonderwijs of secundair onderwijs) die samenwerken op diverse vlakken, zoals logistiek of studieaanbod. Het kan gaan om scholen met dezelfde of met verschillende schoolbesturen binnen een of meerdere onderwijsnetten.

Wat verdient een rector van een middelbare school?

Het salaris van Rector school voor voortgezet onderwijs ligt gemiddeld op € 4.971 bruto per maand.

Wat is de functie van een conrector?

Een conrector geeft leiding aan één of meer portefeuilles binnen een school. Een conrector kan bijvoorbeeld leiding geven aan personeelszaken, financiën, onderwijs, bouw, roosterzaken e.d. De conrectoren en de rector vormen samen de directie. De directie zet het strategische (lange termijn) beleid uit van de school.

Volgende artikel
Welke landen is het Moederdag?