ASS (autisme) alarmsignalen

Wat doe je als je peuter je slaat?

Gevraagd door: Jelle Sahin  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.7/5 (48 stemmen)

Corrigeer je kind op een korte, duidelijke, maar rustige manier. Dus zonder boos te worden. Ga naar je kind toe, maak contact door te knielen, oogcontact te maken of je kind aan te tikken en geef de grens aan: “Slaan doen we niet, dat doet pijn” of “Bijten mag niet, dat doet pijn”.

Wat doen als je peuter je slaat?

Wat kan je doen tegen schoppen, bijten of slaan?
 1. Grijp direct in als je kindje iemand pijn doet. ...
 2. Geef je kleine een time-out. ...
 3. Geef het goede voorbeeld. ...
 4. Blijf rustig. ...
 5. Benoem emoties. ...
 6. Beloon goed gedrag. ...
 7. Bestraf gedrag, niet de persoon. ...
 8. Negeer ongewenst gedrag.

Hoe peuters afleren om te slaan?

Hoe ga je er het beste mee om?
 1. Reageer niet boos, maar wel afkeurend. ...
 2. Troost het andere kind (dat geslagen is) en maak aan je eigen kind duidelijk dat hij iemand pijn heeft gedaan en dat dat niet de bedoeling is.
 3. Leg ook aan je kind uit wat het effect is van zijn acties: 'Stop met slaan, want slaan doet pijn.

Wat gebeurd er als je je kind slaat?

Kinderen die geslagen worden zijn vaker verslaafd

Uit onderzoek van de University of Manitoba (Canada) blijkt dat kinderen die fysiek worden gestraft zich minder goed ontwikkelen. Kinderen die slaag krijgen, worden zelf vaak agressief en antisociaal.

Waarom slaat mijn peuter mij?

De een meer dan de ander, maar een ander slaan, dat doen ze allemaal wel eens. Het hoort er een beetje bij. Zoals je wel vaker hoort: het is een fase. Maar je peuter heeft wel jouw ondersteuning nodig om goed door deze fase heen te komen.

45 gerelateerde vragen gevonden

Waarom slaat een kind zichzelf?

Volgens kinder- en jeugdpsychiater Koen Stolk is een gebrekkige frustratietolerantie of emotieregulatie inderdaad meestal de reden waarom kinderen zichzelf slaan. Vooral dreumesen hebben nog een gebrekkig copingmechanisme voor lastige emoties. Het kan ook een symptoom van autisme zijn.

Wat zijn normale gedragsproblemen voor een peuter van drie jaar?

3 ODD gaat vaak samen met andere stoornissen, bijvoorbeeld ADHD, een angststoornis, depressie of autisme. Kinderen met een antisociale gedragsstoornis (conduct disorder, CD) vertonen voor hun omgeving onacceptabel gedrag: ze liegen vaak, hebben de neiging om anderen of dieren pijn te doen, stelen soms en vechten snel.

Is het strafbaar om je kind te slaan?

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden.

Is het normaal als je ouders je slaan?

Wat zegt de wet? Als ouders je pijn doen, uitlachen of aanraken op plaatsen waar je dat niet leuk vindt, spreken we over kindermishandeling. In het Kinderrechtenverdrag staat dat je kinderen niet slecht mag behandelen.

Hoe corrigeer je een dreumes?

Door vooral die eerste uitingen van agressie tegen te gaan, voorkom je enorme agressiepieken later. Een los handje in de lucht, waarmee je dreumes aangeeft dat hij je wil slaan maar je niet aanraakt, is genoeg om hem duidelijk te corrigeren. Ook dreigen met slaan is immers niet te tolereren.

Wat doen als je ouders je slaan?

Niemand heeft het recht je te slaan, ook je ouders of verzorgers niet. Het is belangrijk om erover te praten, ook als je twijfelt of het misschien normaal is. Je kunt bellen met de Kindertelefoon. Daar zitten mensen die elke dag tussen 11.00 uur en 21.00 uur naar jouw verhaal kunnen luisteren.

Wat moet je doen als je geslagen wordt?

Bel Veilig thuis 0800-2000

Bent u in direct gevaar, bel dan 112. Bij Veilig Thuis krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Samen met u kijkt de hulpverlener welke professionele hulp er nodig is.

Wat moet je doen als je je ouders niet mag?

Het gevoel hebben dat je ouders niet van je houden kan je emotioneel en soms fysiek pijn doen. De beste manier om dit te kunnen verwerken is door te leren accepteren dat je andere mensen niet kunt veranderen en je op jezelf te richten.

Wat is verwaarlozing van een kind?

Ouders of opvoeders geven het kind bijvoorbeeld structureel te weinig, slechte of onregelmatige voeding. Er wordt ook gesproken van verwaarlozing als ouders het kind niet adequaat kleden, bijvoorbeeld in vuile kleren laten rondlopen of in de winter nog in een T-shirtje buiten laten lopen.

Wat moet je doen als je kind op school geslagen wordt?

Kindertelefoon, je kan contact opnemen met De Kindertelefoon over al jouw vragen of problemen. Pestweb, hier kun je je verhaal kwijt als je te maken hebt met pesten. Week tegen pesten, tijdens deze week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal.

Wat is normaal gedrag peuter?

Vanwege het gedrag van je peuter in deze fase wordt deze periode nogal eens de 'peuterpuberteit' genoemd. Je peuter is bezig met de ontwikkeling van zijn eigen persoonlijkheid. Hij is vaak dwars en koppig, maar kan ook ontzettend veel plezier hebben, of onzeker zijn. Hij valt van de ene emotie in de andere.

Welk gedrag vertoont een peuter tijdens de Koppigheidsfase?

Dan breekt bij de meeste peuters de koppigheidsfase of peuterpuberteit aan. Alledaagse dingen die vanzelf liepen, kunnen plots veel moeilijker verlopen: de jas aandoen, je kind eten geven, een activiteit met je kind doen, enzovoort. Ze zeggen op alles nee en krijgen driftbuien als ze niet krijgen wat ze willen.

Wat is normaal gedrag kleuter?

De meeste kleuters zijn overdag zindelijk en zijn al helemaal gewend aan de grote wc. Ze trekken de hun kleren zelf aan en uit, vegen zichzelf af en wassen netjes hun handjes. Toch kan het voorkomen dat je kleuter een terugval krijgt. Dit gebeurt heel vaak bij kleuters die voor het eerst naar school gaan.

Waarom doet mijn kind zichzelf pijn?

Het kan een manier zijn om met spanning, stress, heftige emoties, woede of psychische pijn om te gaan. Vaak is het om zichzelf te bestraffen omdat ze zichzelf niet goed genoeg vinden. Het wordt ook gebruikt om meer controle te voelen over het eigen lichaam of de emoties.

Hoe kom je af van je moeder?

Help! Mijn ouders begrijpen me niet
 1. Verplaats je in je ouders. Je wilt het misschien niet horen, maar probeer je eens te verplaatsen in je ouders. ...
 2. Zeg wat je voelt. Het is niet makkelijk om op je ouders af te stappen en het gesprek aan te gaan, maar opluchten doet het vaak wél. ...
 3. Praten & luisteren. ...
 4. Hulp van een professional.

Hoe krijg je iets van je ouders?

Vertel je ouders wat je wilt en waarom je dat wilt. Toon aan dat je hen niet zomaar dingen vraagt, maar dat je hier echt over hebt nagedacht. Jouw ouders nemen je dan zeker serieuzer. De kans dat ze erover nadenken in plaats van meteen nee te zeggen, is dan ook veel groter.

Wat moet je doen als je moeder boos op je is?

Probeer je moeder niet te mijden, maar als ze echt boos op je is en je even niet om haar heen wil hebben, zorg er dan voor dat je een tijdje uit haar buurt blijft. Schakel de hulp in van je andere ouder of een van je broers of zussen. Soms kunnen zij met je moeder praten en ervoor zorgen dat je moeder je vergeeft.

Kan je aangifte doen als iemand je heeft geslagen?

Als u slachtoffer bent van geweld, moet u altijd aangifte doen. Bel 0900 - 8844 (belkosten). Dan kunt u bespreken welke manier voor u het beste is. Voordat u aangifte doet, vertelt de politie u graag wat uw rechten als slachtoffer zijn.

Wat als iemand mij slaat?

Lid 1 “Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie”. Lid 2 “Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie”.

Wat telt als mishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook bijvoorbeeld emotionele mishandeling of verwaarlozing vallen eronder.