Wat als ik mijn factuur niet meer kan betalen?

Wat als je geen schoolgeld kan betalen?

Gevraagd door: Tristan Koster Msc  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.8/5 (64 stemmen)

Je moet bij de school terecht kunnen voor hulp. Dit is afgesproken in het Servicedocument Schoolkosten (punt 16). Daarnaast bieden sommige gemeenten financiële ondersteuning bij het betalen van opleidingskosten. Dit komt dan uit de pot 'bijzondere bijstand' van de gemeente.

Kan je schoolgeld in termijnen betalen?

Hoe lesgeld betalen

U betaalt het lesgeld voor uw opleiding aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het lesgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli). U betaalt het lesgeld in 1 keer of in 9 gelijke termijnen.

Welke maand hoef je geen schoolgeld te betalen?

Vrijstelling lesgeld

In de volgende situaties betaalt u geen lesgeld: U stopt met de lessen en schrijft zich uit vóór 1 oktober. U was eerder in het schooljaar ingeschreven aan een dagschool. En u had daar geen vrijstelling of teruggave van lesgeld.

Is lesgeld verplicht?

Wanneer je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent, ben je verplicht lesgeld te betalen. Voor een bol-opleiding (ongeacht het niveau) is het lesgeld voor schooljaar 2022 - 2023 € 1.239,-. Het lesgeld wordt door DUO in termijnen geïncasseerd.

Wie betaald schoolgeld mbo?

Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld. Mbo-studenten van 18 jaar of ouder betalen cursusgeld als zij een deeltijdopleiding of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen.

42 gerelateerde vragen gevonden

Kun je schoolgeld terug krijgen?

Lesgeld terugkrijgen

Lesgeld dat u heeft betaald, kunt u soms (gedeeltelijk) terugkrijgen als u zich uitschrijft bij uw opleiding. Bijvoorbeeld als u voor het einde van het schooljaar uw diploma behaalt. Of als u stopt met de lessen omdat uw ouders gaan scheiden.

Wat kost schoolgeld per jaar?

De meeste studenten betalen wettelijk collegegeld. Voor het studiejaar 2022-2023 is het wettelijke collegegeld € 2.209,-. Voor het studiejaar 2023-2024 bedraagt dit € 2.314,-.

Waar heb je recht op als je gaat studeren?

Studenten op een hogeschool of universiteit hebben tot hun 30e recht op studiefinanciering. Dit krijgen zij meestal voor de officiële duur van hun opleiding. Ook mensen die willen doorleren na hun opleiding of studie kunnen financiële ondersteuning krijgen, met het levenlanglerenkrediet.

Wat kost schoolgeld mbo?

Hoogte lesgeld voltijd mbo

Het lesgeld is € 1.239 voor het studiejaar 2022/2023.

Is hbo gratis onder de 18?

Bij het hbo en de universiteit gaat dat anders. Dan betaal je meteen vanaf het begin van de studie collegegeld, ongeacht de leeftijd van je kind. De hoogte hiervan verschilt ook. Voor het mbo zal dit in 2022 rond de 1200 euro per studiejaar zijn en voor het hbo en universiteit rond de 2200 euro per studiejaar.

Is de middelbare school gratis?

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor uw kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt uw kind van school. Sommige lesmaterialen moet wel u zelf betalen. De school kan ook een ouderbijdrage vragen.

Welke studiefinanciering hoef je niet terug te betalen?

Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct zijn altijd een gift. U hoeft ze niet terug te betalen. Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct inclusief rente worden een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt.

Heb je als 16 jarige recht op studiefinanciering?

Doet u mbo? Dan moet u minimaal 18 jaar zijn voor een beurs of rentedragende lening. U kunt wel een studentenreisproduct krijgen als u nog geen 18 bent. Voor hbo en universiteit geldt geen minimumleeftijd.

Is mbo goedkoper dan hbo?

Mbo is het duurste vervolgonderwijs

De mbo-uitgaven stegen de afgelopen jaren sneller dan die in het hoger onderwijs. Een mbo-leerling is sinds 2002 duurder dan een hbo-student en sinds 2003 ook duurder dan een student aan de universiteit.

Heb ik recht op studiefinanciering mbo?

U heeft recht op studiefinanciering als u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgt. Studiefinanciering in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart.

Hoeveel geld heb je nodig als student?

De stichting Nibud heeft de gemiddelde uitgaven van een student vastgesteld op maandelijks rond de €1100,-.

Hoe heette duo eerst?

Met DUO wordt de Dienst Uitvoering Onderwijs bedoeld. Vroeger heette deze dienst de Informatie Beheer Groep (IB-groep). DUO regelt een heleboel zaken rond studenten en studeren.

Wie betaalt schoolkosten?

Het antwoord is als volgt: wanneer je kind jonger is dan 18 jaar, vallen de studiekosten binnen de kinderalimentatie. Tussen de 18 en 21 jaar ben je als ouders verplicht om bij te dragen aan de levensonderhoud en studie van je kind. Wanneer een kind studeert, kan hij/zij de vader verplichten om een bijdrage te betalen.

Wie betaald schoolreisjes?

Per 1 augustus 2021 is de wet vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Ouders die het bedrag niet kunnen of willen missen, zijn niet meer verplicht om het te betalen. Scholen moeten zelf een oplossing vinden als ouders geen financiële bijdrage leveren aan schoolreisjes, uitjes en activiteiten.

Wat is de duurste opleiding?

Het duurste onderwijsinstituut is Webster University, waarvoor het collegegeld per jaar €16.200 per jaar.

Kan je geen studiefinanciering krijgen?

Een student kan studiefinanciering aanvragen zodra hij begint met studeren op een hbo of universiteit. Ook als hij nog geen 18 is. Je krijgt geen studiefinanciering als je een deeltijdopleiding gaat doen. Vraag de studiefinanciering wel ruim op tijd aan, minimaal 2 maanden van tevoren.

Is studiefinanciering verplicht?

Van het totale budget voor artikel 11 is voor 2022 100 procent juridisch verplicht op basis van de Wet studiefinanciering 2000.

Wie krijgt basisbeurs 2023?

Alle studenten in het hoger onderwijs (hbo en universiteit), die nog recht hebben op een prestatiebeurs, ontvangen vanaf studiejaar 2023-2024 weer een basisbeurs. Ook krijgen studenten die tijdens het leenstelsel geen basisbeurs ontvingen een tegemoetkoming.

Wat gebeurt er met je studieschuld als je dood gaat?

Een studieschuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt bij een overlijden van een student kwijtgescholden. De eventuele achtergebleven schuld wordt onder geen enkele omstandigheid overgedragen aan een partner of andere nabestaanden. Dit geldt ook voor andere leningen die bij DUO zijn afgenomen.

Vorige artikel
Is pleegvergoeding inkomen?
Volgende artikel
Hoeveel huilen baby 6 weken?