NIPT TEST | Voor & nadelen | Hoe werkt het | Afwijkende uitslag | Nevenbevindingen | Combinatietest

Waarom zou je geen NIPT-test doen?

Gevraagd door: kand. Fiene Güneş B  |  Laatste update: 27 februari 2024
Score: 4.4/5 (42 stemmen)

Met de NIPT wordt gekeken of een kindje een chromosoomafwijking heeft. Het is niet verplicht om de NIPT of een vervolgonderzoek uit te voeren. De NIPT kan zorgen voor onzekerheid, maar ook voor een betere voorbereiding als het kindje een afwijking heeft. De NPV maakt zich zorgen over zwangerschapsafbreking na de NIPT.

Waarom wel of geen Nevenbevindingen NIPT?

Omdat het laboratorium de chromosomen 21, 18 en 13 onderzoekt, kunnen andere afwijkingen dan een trisomie op deze drie chromosomen worden gevonden. Ook kan in zeer zeldzame gevallen het laboratoriumonderzoek verstoord worden door de aanwezigheid van andere chromosoomafwijkingen.

Is de NIPT test altijd juist?

De NIPT geeft een hoog risico

Met andere woorden: in 92% van de gevallen wordt een positief NIPT-resultaat voor trisomie 21 bevestigd bij een diagnostische test, maar voor trisomie 13 is dit in minder dan de helft van de gevallen.

Waarom krijg je met de NIPT geen ja nee antwoord en moet je bij een afwijkende NIPT altijd alsnog de diagnose bevestigen in vruchtwater?

De uitslag en eventueel vervolgonderzoek

De NIPT is een screeningstest en geen diagnostische test. Deze geeft dan ook geen 100% zekerheid. De reden hiervoor is dat in jouw bloed DNA van de placenta (moederkoek) zit. Dit DNA is meestal hetzelfde als het DNA van je kind, maar niet altijd.

Hoe groot is de kans dat er iets uit de NIPT komt?

Hoe groot is de kans op een nevenbevinding? Meer informatie. Bij 0,4% (dus 4 op de 1.000) NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )-uitslagen wordt een nevenbevinding gezien. De kans op een nevenbevinding is ongeveer gelijk aan de kans op een aanwijzing voor downsyndroom.

35 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel procent zwangeren doet nipt test?

De NIPT-test, waarmee kan worden getest of een ongeboren baby bijvoorbeeld het syndroom van Down heeft, is populair onder zwangere vrouwen. De test wordt sinds vorig jaar april aangeboden in Nederland, en in het eerste jaar lieten zo'n 73.000 vrouwen de test doen.

Hoe groot is de kans op slechte uitslag NIPT?

Ongeveer 995 van de 1.000 vrouwen krijgen deze uitslag. Deze uitslag klopt bijna altijd. Minder dan 1 op de 1.000 vrouwen is toch zwanger van een kind met een van deze aandoeningen.

Kun je syndroom van Down zien op echo?

Je kunt de baby in je buik laten onderzoeken met een bloedtest (de NIPT) en een echo. Deze onderzoeken laten zien of de kans groter is dat je baby downsyndroom, een open rug of een andere afwijking heeft.

Hoe vaak komt het syndroom van Patau voor?

Patausyndroom komt niet vaak voor

De meeste kinderen met patausyndroom overlijden tijdens de zwangerschap. Van elke 10.000 kinderen die levend worden geboren, heeft 1 kind patausyndroom.

Hoe vaak mislukt NIPT?

Ongeveer 2% van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) mislukt, met name door een te laag percentage placentair DNA (deoxyribonucleic acid) (lage foetale fractie) in het bloed van de zwangere.

Hoe zeker is het geslacht bij NIPT?

NIPT is een niet-invasieve test waarvoor je alleen een eenvoudige en risicoloze bloedafname moet ondergaan. In tegenstelling tot de invasieve testen (vruchtwaterpunctie), loopt de foetus dus geen risico. De geslachtsbepaling van de foetus gebeurt met een juistheid van meer dan 99%.

Wat als je nipt test positief is?

Als je na een positieve uitslag absolute zekerheid wilt hebben of je kindje Down, Edwards of Patau heeft is vervolgonderzoek, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie noodzakelijk.

Hoe betrouwbaar geslacht NIPT?

De bepaling van het geslacht met de NIPT heeft een sensitiviteit van > 99%. Het percentage vals positieve resultaten ligt ook betrekkelijk lager.

Hoeveel mensen kiezen voor NIPT?

Van de 1.000 zwangeren die kiezen voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ), krijgen ongeveer 4 vrouwen te horen dat er een nevenbevinding is. Om zeker te weten om wat voor nevenbevinding het gaat, is vervolgonderzoek nodig. Dit is meestal een vruchtwaterpunctie of vlokkentest.

Waarom in Nederland geen geslacht bij NIPT?

Omdat de test kijkt naar kleine stukjes DNA van de baby in het bloed, kan de test je ook meteen vertellen of het een jongetje of meisje wordt. Alleen wie een tweeling op komst had, kon tot voor kort het geslacht niet via de NIP-test laten bepalen.

Hoeveel buisjes bloed is de NIPT?

We noemen dit non-invasieve prenatale testen (NIPT). De test kan vanaf 10 weken worden uitgevoerd met 2 buisjes bloed van de zwangere.

Hoe oud word je met downsyndroom?

Mensen met Down worden steeds ouder. 90 jaar geleden werden ze gemiddeld 9 jaar. Nu ligt die leeftijd al op 60 jaar.

Wat verhoogt de kans op downsyndroom?

De kans op een kind met het downsyndroom is alleen verhoogd als: U zelf eerder een kind hebt gekregen met de niet-erfelijke vorm van het downsyndroom. Er in uw familie een erfelijke vorm van het downsyndroom voorkomt.

Wat is het syndroom van Edwards?

Iemand met edwardssyndroom heeft van één bepaald chromosoom (chromosoom 18) geen twee, maar drie exemplaren in elke cel. Vandaar dat edwardssyndroom ook wel trisomie 18 wordt genoemd. Er is dus een chromosoom te veel, waardoor er ook te veel DNA is. Hierdoor raken allerlei processen in het lichaam in de war.

Is syndroom van Down te zien bij 20 weken echo?

Ook het syndroom van Down is bij 20 weken meestal niet te zien. Om de kans hiervan te bepalen kan vroege prenatale screening (NIPT of combinatietest) worden gedaan. Kortom: we kunnen nooit de garantie geven dat de baby totaal gezond is.

Hoe groot is de kans op een gehandicapt kindje?

Elke zwangere vrouw loopt het risico dat de foetus een afwijking heeft. Naar schatting 3 op de 100 kinderen heeft een afwijking bij de geboorte. De kans daarop neemt toe als de ouders al een kind met een afwijking hebben of de vrouw ouder is dan 35 jaar.

Hoeveel vrouwen kiezen voor NIPT?

De deelname aan NIPT is toegenomen van 39,2% van de zwangerschappen in 2017 naar 55,1% in 2021.

Kun je met 13 weken echo het geslacht zien?

De geslachtsorganen zijn bij de 13 wekenecho nog te klein om betrouwbaar te kunnen beoordelen op afwijkingen.

Hoe vaak bloedprikken tijdens zwangerschap?

Tijdens de zwangerschap moet je minstens twee keer bloed laten prikken; in het begin van de zwangerschap (rond 10-14 weken) en rond 30 weken. Of er meer bloedonderzoek nodig is hangt af van jouw/ jullie wensen (NIPT ), je bloedgroep en eventuele andere medische redenen.