Waarom Toetanchamon naast zijn stiefmoeder ligt - de Volkskrant

Waarom stiefmoeder?

Gevraagd door: Helena Kolen M  |  Laatste update: 1 maart 2024
Score: 4.3/5 (12 stemmen)

Onder invloed van de v van vader, werd de p van stiep een f. Stief- verdrong vervolgens ook in andere woorden de oudere vorm stiep-. Zo werd stief- een woord dat allerlei verwantschappen aangaf die ontstaan als een weduwnaar of weduwe opnieuw trouwde. Daardoor ontstonden ook woorden als stiefmoeder en stiefkinderen.

Waarom heet het stiefmoeder?

Het voorvoegsel 'stief-' komt van het Middelnederlandse 'stiep-' of 'steef-', dat 'beroofd' betekende. Dat sloeg natuurlijk oorspronkelijk op het kind, dat een biologische ouder verloren had. Later werd de betekenis breder gebruikt om het ontbreken van een biologische band tussen gezinsleden aan te geven.

Wat is de rol van een stiefmoeder?

Een stiefouder of plusouder is de echtgenoot, echtgenote of partner van een van iemands ouders op grond van een later huwelijk van die ouder. Stief betekent oorspronkelijk 'beroofd van de bloedband', 'iets missend'. Kinderen uit het eerste huwelijk zijn voor de stiefouder dus stiefkinderen.

Hoe omgaan met stiefmoeder?

Do's voor de stiefouder
 1. Houd de communicatie open en eerlijk. ...
 2. Geef de kinderen de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. ...
 3. Houd regelmatig een gesprek met het hele gezin. ...
 4. Zorg ervoor dat je als stiefouder de ruimte geeft aan de relatie met de biologische ouder.

Welke rechten heeft een stiefmoeder?

Rol stiefouder tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Onderhoudsplicht. Als stiefouder moet u bijdragen aan de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw stiefkind. ...
 • Recht op belastingvrij schenken. U mag uw stiefkind jaarlijks belastingvrij geld schenken.
 • Recht op ouderschapsverlof. ...
 • Niet automatisch erven.

21 gerelateerde vragen gevonden

Hoe noem je je stiefmoeder?

Andere termen voor stiefmoeder die ik heb gehoord: weekendmoeder, tweede moeder, nepmoeder, zorgmoeder, meemoeder, cadeaumoeder, leasemoeder, nieuwe moeder, hulpmoeder, liefmoeder, aanplakmoeder, aanwaaimoeder en reserve moeder.

Is stiefmoeder familie?

Dit zijn: partner (via huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract) ouders (inclusief stiefouders en adoptieouders)

Waarom is een samengesteld gezin zo moeilijk?

De belangrijkste conflicten en spanningen in het samengestelde gezin in onze ervaring zijn: communicatieproblemen en onduidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen. Ook kan er jaloezie ontstaan tussen stiefkinderen en biologische kinderen, of tussen stiefouder en biologische ouder.

Waarom gaan samengestelde gezinnen uit elkaar?

In twee op de drie gevallen gaan samengestelde gezinnen binnen vijf jaar weer uit elkaar. Dat komt meestal doordat geen goede afspraken zijn gemaakt over financiën, of de omgang met een ex-partner. Die betaalt in veel gevallen ook niet meer mee aan de kosten voor de kinderen.

Hoe lang duurt Stiefouderadoptie?

Een procedure tot stiefouderadoptie duurt in de regel circa 6 maanden. In speciale gevallen kan de rechtbank het verzoekschrift versneld in behandeling nemen. De rechtbank van de woonplaats van de verzoekende partij (de stiefouder) neemt het verzoek in behandeling.

Hoe omgaan met een samengesteld gezin?

Als je een relatie aangaat met iemand die kinderen meeneemt uit een vorige relatie, dan heb je een samengesteld gezin. Je krijgt dan meestal de rol van stiefouder. Zeker wanneer jullie relatie serieus wordt en jullie steeds meer de kinderen samen opvoeden.

Hoe ga je om met een stiefkind?

Tips voor stiefouders over omgaan met je stiefkind
 1. Praat met je partner over je stiefkind. ...
 2. Toon interesse in de hobby's en bezigheden van je stiefkind. ...
 3. Vraag of je stiefkind het leuk vindt om iets met jou te doen, zonder je partner. ...
 4. Geef je partner en stiefkind de ruimte om dingen te doen zonder jou.

Wie erft bij overlijden stiefmoeder?

Je stiefmoeder erft alles in de volgende gevallen: Als je vader is overleden zonder testament dan erft je stiefmoeder alles wanneer ze gehuwd waren of een partnerschap hadden. Als je vader en stiefmoeder een samenlevingscontract hebben, dan mag er in het testament staan dat jij je deel pas later krijgt.

Wat erft een stiefkind van stiefouder?

Een stiefkind erft normaal gesproken niet van een stiefouder. Maar dit kan een stiefouder wel regelen. De stiefouder kan het stiefkind in zijn of haar testament tot erfgenaam benoemen.

Hoe noem je een tweede moeder?

Een duomoeder of meemoeder is de vrouwelijke partner van de biologische moeder. Sinds 2014 kan een duomoeder juridisch ouder worden buiten de rechter om. Haar moederschap kan automatisch ontstaan door geboorte van het kind binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. In andere gevallen kan zij het kind erkennen.

Waarom stief?

Stief komt voort uit een heel oud Germaans woord. De onderliggende betekenis daarvan is vermoedelijk 'beroofd, iets missend'. Stief had oorspronkelijk een andere vorm: stiep. Dat woord kwam al in de dertiende eeuw voor en is afgeleid van een oeroud woord dat ongeveer geklonken moet hebben als 'steupa'.

Hoeveel procent heeft spijt van scheiding?

'Onderzoek wijst uit dat ongeveer de helft van de mensen die de scheiding geïnitieerd hebben, spijt krijgt', zegt Van Landeghem.

Hoeveel procent van de samengestelde gezinnen gaan uit elkaar?

Maar is het wel zo verstandig om samen te wonen met je nieuwe partner als jij en je nieuwe lief nog thuiswonende kinderen hebben? Maar liefst 66% van samengestelde gezinnen gaan binnen 5 jaar uit elkaar.

Hoe ver mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen?

Hebben jullie een co-ouderschap, dan is het belangrijk dat jullie bij elkaar in de buurt blijven wonen. Uitgangspunt is ongeveer een maximale afstand van zeven kilometer hemelsbreed. Als een ouder verhuist buiten een straal van zeven kilometer is het vaak moeilijk om het co-ouderschap in stand te houden.

Waarom breken kinderen met hun ouders?

In essentie breken kinderen met hun ouder(s) om een einde te maken aan hun lijdensweg, om in psychologische zin te overleven en vanuit de hoop dat ze eindelijk kunnen beginnen met een leven waarin ze zichzelf kunnen zijn.

Wat is een Kluwengezin?

Het kluwengezin wordt gekenmerkt door dat ze heel hecht zijn met elkaar. Zij willen graag bij elkaar horen en anderen laten zien dat ze samen zijn. Dit kan een positief en een negatief effect hebben. Het kan zo zijn dat het kind moeite heeft met zijn eigen ontwikkeling en mening te vormen.

Wat is een gezonde moeder dochter relatie?

In een gezonde moeder-dochterrelatie is er sprake van een liefdevolle verbintenis. Er is emotionele betrokkenheid en beide partijen gedijen goed in de relatie. Er wordt op een liefdevolle manier, met respect met elkaar omgegaan.

Is stiefmoeder erfgenaam?

Geen testament

Dan geldt de “wettelijke verdeling”. Je stiefmoeder en de kinderen zijn samen erfgenaam. Maar de hele erfenis gaat naar je stiefmoeder en de kinderen krijgen in ruil daarvoor een vordering. Stel bijvoorbeeld dat je vader € 100.000 nalaat en dat je stiefmoeder en jij de enige erfgenamen zijn.

Kan mijn stiefmoeder mij adopteren?

Bij stiefouderadoptie vindt de adoptie plaats tussen een stiefouder en zijn/haar stiefkind. , Dat betekent dat er na deze procedure een juridische band bestaat tussen beide personen. Adoptie is trouwens niet beperkt tot minderjarigen. Ook een meerderjarige kan geadopteerd worden door zijn/haar stiefouder.

Kan ik mijn stiefkinderen onterven?

Stiefkinderen onterven

Stiefkinderen zijn namelijk geen erfgenaam volgens de wet. Ze kunnen in die zin dus ook niet onterfd worden. Stiefkinderen hebben ook geen legitieme portie in de nalatenschap van hun stiefouder. Wel is het zo dat een stiefkind indirect kan erven: via de eigen ouder.

Volgende artikel
Waarom baby onrustig na voeding?