Toeslagenaffaire. De ellende uitgelegd.

Waarom ontvang ik geen kinderopvangtoeslag?

Gevraagd door: prof. Yara Willems MPhil  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.9/5 (2 stemmen)

Als uw inkomen hoger is geworden, krijgt u minder toeslag. Of hebt u er zelfs geen recht meer op. In Mijn toeslagen ziet u met welk inkomen wij uw toeslagen hebben berekend. Onder 'Status laatste wijzigingen' vindt u 'Geschat inkomen voor 2021'.

Waarom krijg ik geen kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Gaat uw kind naar een ouderparticipatiecrèche (opc) die nog in de aanloopperiode van 1 jaar en 3 maanden zit? Dan heeft u nog geen recht op kinderopvangtoeslag.

Wie komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Je komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als jij en je partner allebei werken. Als je alleenstaand bent, geldt ook dat je werk moet hebben. Als je een toeslagpartner hebt, moet diegene ook werken.

Hoe snel krijg je kinderopvangtoeslag terug?

Nadat de voorschotbeschikking in Mijn toeslagen staat, krijgt u de eerste betaling. U krijgt uw toeslag rond de 20e van de maand uitbetaald. Is het al de 20e geweest? Dan moet u wachten tot de volgende betaaldag.

Hoe controleert de Belastingdienst kinderopvangtoeslag?

Hoe komen jullie aan mijn gegevens voor de definitieve berekening...
 1. van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds krijgen we een jaaropgaaf van uw inkomen.
 2. van uw kinderopvang krijgen we de opvanguren en de kosten door.
 3. van uw werkgever krijgen we door hoeveel uren u hebt gewerkt voor uw kinderopvangtoeslag.

19 gerelateerde vragen gevonden

Hoe lang duurt definitieve berekening kinderopvangtoeslag?

De toeslagen 2020 en 2021 van de Belastingdienst zoals de huurtoeslag of zorgtoeslag zijn een voorschot. Pas later ontvangt u de definitieve berekening over het afgelopen jaar en daarmee de definitieve afrekening en beschikking van de fiscus. In juni 2020 dus voor uw toeslag 2019 en in juni 2021 voor 2020.

Hoe uren aanpassen kinderopvangtoeslag?

Als de opvanguren veranderen, dan moet u dat aan ons doorgeven. Het liefst zo snel mogelijk.
...
Maar geef uiterlijk binnen 4 weken de volgende veranderingen door:
 1. Uw kind gaat meer uren naar de opvang.
 2. Uw kind gaat minder uren naar de opvang.
 3. De opvanguren veranderen tijdelijk.

Kun je met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aanvragen?

Kinderopvangtoeslag kan met beperkte terugwerkende kracht worden aangevraagd. Op het moment van aanvragen heeft u recht op de toeslag van de lopende maand en drie maanden hieraan voorafgaand.

Welke datum betaald Belastingdienst uit?

De 1e betaling krijgt u ongeveer 6 weken na uw aanvraag. De volgende betalingen krijgt u meestal op de 15e van de maand. Valt de 15e in een weekend of op een feestdag? Dan krijgt u het geld de 1e werkdag daarna.

Hoeveel toeslag krijg ik in 2022?

De hoogte van je zorgtoeslag 2022 is inmiddels vastgesteld. Ten opzichte van 2021 is de toeslag iets verhoogd en kan oplopen tot € 111,- per maand. Indien met partner zal het in totaliteit maximaal 212,- euro zijn. Bij een inkomen van meer dan € 31.500 (zonder toeslagpartner) krijg je geen zorgtoeslag uitgekeerd.

Welke ouder vraagt kinderopvangtoeslag aan?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die je als werkende ouder maakt voor kinderopvang. Je vraagt voor elk van je kinderen apart een toeslag aan. Afhankelijk van je situatie krijg je een percentage van je opvangkosten vergoed. Je betaalt de kosten van je kinderopvang eerst zelf.

Heb je altijd recht op kinderopvangtoeslag?

Er geldt voor kinderopvangtoeslag geen maximaal inkomen. Als je inkomen stijgt, verlies je dus nooit je recht op kinderopvangtoeslag, maar het kan wel zo zijn dat je minder toeslag krijgt.

Welke leeftijd stopt kinderopvangtoeslag?

Uw kind kan opvang krijgen tot de 1e dag van de maand waarop hij naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarna kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen.

Kan geen kinderopvang betalen?

BOinK: U kunt in overleg met de kinderopvangorganisatie afspreken de factuur niet of deels te betalen voor de periode dat u geen gebruik kon/kan maken van de kinderopvang. Betaalt u de uren die u niet kunt afnemen helemaal niet, dan vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor deze uren.

Hoeveel uur moet je werken om kinderopvangtoeslag te krijgen?

U krijgt alleen toeslag voor de uren die uw kind werkelijk naar de opvang gaat. De opvanguren die u over hebt, mag u nog wel de rest van het jaar gebruiken voor opvang. U werkt 25 uur per week. Volgens de berekening mag u toeslag aanvragen voor maximaal 153 uur dagopvang per maand.

Hoelang duurt het voordat Belastingdienst teruggave wordt gestort?

Het bedrag dat u terugkrijgt wordt op uw rekening overgemaakt binnen een week na de datum die op uw aanslag staat.

Hoe lang na belastingaangifte geld terug?

De belastingaangifte over 2021 moet voor 1 mei 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn. Heb je vóór 1 april 2022 je aangifte ingediend, dan krijg je uiterlijk 1 juli een bericht van de Belastingdienst over of je geld terugkrijgt. Als dit het geval is, wordt de teruggave meestal binnen vijf werkdagen uitbetaald.

Hoe snel keert de Belastingdienst uit?

Hebt u een belastingaanslag gekregen waarop u geld terugkrijgt? Dan krijgt u dat binnen 1 week na de datum op de aanslag op uw rekening. Na 1 week uw geld nog niet binnen? Check wat er aan de hand kan zijn.

Kan je kindgebonden budget met terugwerkende kracht aanvragen?

Kun je het met terugwerkende kracht krijgen over 2021, 2020 of 2019? Je kunt toeslagen van de belastingdienst aanvragen tot 1 september van het jaar erna. Dus het kindgebonden budget over 2021 kun je aanvragen tot 1 september 2022.

Kun je met terugwerkende kracht huurtoeslag aanvragen?

Gelukkig kun je huurtoeslag ook met terugwerkende kracht aanvragen. Je kunt huurtoeslag over alle maanden van 2021 nog aanvragen tot 1 september 2022. Huurtoeslag over 2022 tot 1 september 2023.

Hoeveel toeslag moet ik terugbetalen?

Het bedrag dat u elke maand moet terugbetalen, staat in de 1e brief met acceptgiro en betaalinformatie die u hebt gekregen. In deze brief staat ook vóór welke datum u het bedrag moet betalen. Over 2020 moet u € 1.200 zorgtoeslag terugbetalen. U betaalt dan elke maand € 50 (24 maanden x € 50 = € 1.200).

Hoe extra uren kinderopvang doorgeven?

Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk extra opvanguren voor uw kind(eren) nodig hebt dan u eerder met de opvang hebt afgesproken? Geef uw wijziging dan door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app. U kunt dan een einddatum opgeven voor de gewijzigde gegevens.

Hoe wijziging tarief kinderopvang doorgeven?

Wijzigingen in uw situatie geeft u online aan ons door met Mijn toeslagen. Wij verwerken uw wijziging voor al uw toeslagen. Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan kunt u wijzigingen ook doorgeven met de app Kinderopvangtoeslag.

Welke wijzigingen doorgeven kinderopvangtoeslag?

Welke wijzigingen hebben invloed op uw kinderopvangtoeslag?
 1. U stopt met werken.
 2. U gaat minder of meer uren werken.
 3. Uw inkomen verandert.
 4. U gaat samenwonen, u krijgt een huisgenoot of uw huisgenoot verhuist.
 5. U gaat trouwen of wordt geregistreerd partner.
 6. U gaat scheiden of uit elkaar.
 7. U krijgt nog een kind.