Weerbaarheid: Zo help je je kind weerbaar te worden - Tea Adema

Waarom moet je je kind aangeven?

Gevraagd door: Rayan Boer B  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (46 stemmen)

Waarom is geboorteaangifte doen verplicht? Als je geboorteaangifte doet, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. De geboorteakte is het juridisch bewijs van de geboorte. Zonder dit bewijs heeft je kind geen identificatie.

Is geboorteaangifte verplicht?

De vader of duomoeder van het kind moet de geboorteaangifte doen. De moeder uit wie het kind is geboren, mag aangifte doen, maar dat is niet verplicht.

Kan een illegaal een kind erkennen?

U kunt een kind ook erkennen als het al ouder of zelfs meerderjarig is. Dit kan in elke gemeente in Nederland. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Hoe lang duurt het voordat mijn kind een BSN krijgt?

Binnen 4 weken na de geboorteaangifte ontvangt u schriftelijk het burgerservicenummer (BSN) van de gemeente waar u woont. U kunt ook 5 werkdagen na aangifte de gegevens bij de woongemeente inzien en het BSN overnemen.

Wat moet je regelen als je kind geboren is?

Direct regelen na de geboorte van je baby
 • de kraamzorg.
 • de drukker van de geboortekaartjes.
 • aangifte doen bij de gemeente.
 • je werkgever en die van je partner (verlof)
 • ziektekostenverzekering.
 • aansprakelijkheidsverzekering bijstellen.
 • kinderbijslag aanvragen.
 • zorgverzekering en andere verzekeringen.

29 gerelateerde vragen gevonden

Wat moet je doen als je bevallen bent?

Aangifte bij de gemeente. Na de bevalling ontvangen de ouders een attest van de arts of vroedvrouw. Met dit attest geeft één of beide ouders de geboorte binnen de 15 dagen na de geboorte aan bij de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.

Wat heb je nodig als je een baby krijgt?

1. Verzorging
 • Babybad met standaard of tummytub.
 • 6 spuugdoekjes.
 • 6 hydrofiele washandjes.
 • 12 hydrofiele luiers om je baby mee af te drogen (ook te gebruiken als extra bescherming voor het bedje en het aankleedkussen)
 • 2 badcapes.
 • Badthermometer.
 • Luieremmer.
 • Aankleedkussen.

Hoe achterhaal ik BSN van mijn kind?

Heeft u een identiteitsbewijs, maar staat uw BSN daar niet op? Dan kunt u bij de gemeente uw BSN opvragen. Heeft u (nog) geen document waarop het BSN van uw kind staat? Dan kunt u bij de gemeente een uittreksel opvragen met hierop het BSN van uw kind.

Heeft een kind een BSN?

Gelukkig bevat deze envelop geen belastingaanslag, maar wel het burgerservicenummer (BSN) van jouw kindje. Jouw kind houdt dit nummer voor de rest van zijn leven en heeft het nodig bij allerlei belangrijke zaken. Wees er zuinig op! Met het BSN van je kind kun je bij elk loket van de overheid terecht.

Wie krijgt BSN?

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Iedereen die zich inschrijft in de BRP krijgt automatisch een BSN.

Wat gebeurt er als je geen geboorteaangifte doet?

Als je niet op tijd geboorteaangifte doet, meldt de ambtenaar van de burgerlijke stand dit bij het Openbaar Ministerie (OM). Het kan zijn dat je een boete krijgt.

Is een geboorteakte verplicht?

Als een Nederlands kind van Nederlandse ouders in het buitenland wordt geboren, moet er een geboorteakte worden opgesteld door de plaatselijke autoriteiten. Voorafgaand aan gebruik in Nederland dient die akte soms eerst gelegaliseerd te worden door de lokale Nederlandse vertegenwoordiging.

Waarom is een geboorteakte belangrijk?

Waarom het belangrijk is dat kinderen worden geregistreerd

Een geboorteakte is een bewijs van je wettelijke identiteit. Daarmee kan je je nationaliteit en leeftijd aantonen. Dat is nodig om toegang te krijgen tot sociale voorzieningen, zoals gezondheidszorg, onderwijs en tot het rechtssysteem.

Heeft elk kind een BSN nummer?

Zodra je jouw baby aangeeft bij de gemeente, krijgt je kindje een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer is voor iedere persoon uniek en met het nummer kun je jouw kind bijvoorbeeld inschrijven bij een school of gebruikmaken van zorg.

Is BSN hetzelfde als ID nummer?

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen (BRP). Uw BSN vindt u op het rijbewijs, paspoort, ID-kaart, zorgpas en salarisspecificatie. Het BSN vervangt in veel gevallen het oude sofinummer en bestaat uit dezelfde reeks cijfers.

Hoe kan ik een BSN nummer controleren?

U kunt een BSN op twee manieren controleren:
 1. Via de website (handmatig gegevens invullen op de website van SBV-Z).
 2. Via de webservice (elektronische berichtuitwisseling vindt plaats tussen uw informatiesysteem en de SBV-Z).

Waar vind ik het BSN nummer?

Het BSN is wel nog steeds een onderdeel van de reeks van letters en nummers in de 'machineleesbare zone'. Deze zone staat aan de lange zijde van de voorkant van uw paspoort. Bij paspoorten uitgegeven vóór 2014 staat het BSN nog op de voorkant. Op onderstaande afbeeldingen staat een rode cirkel om het BSN.

Hoe duur is een baby per maand?

Wat kost een kind per maand? Het CBS heeft berekend dat een gezin met twee ouders gemiddeld 15% van het totale besteedbaar inkomen uitgeeft aan hun eerste kind. Heb je meer kinderen? Dan worden de kosten per kind meestal lager.

Wat moet de vader doen na de bevalling?

Binnen de 15 na de geboorte moet een van ouders of iemand die aanwezig was bij de geboorte het kindje aangeven bij de burgerlijke stand van de stad of gemeente waar het kindje geboren werd. Je kan dan meteen ook de familienaam kiezen die je spruit zal dragen.

Wat is een Erkenningsakte?

De erkenning is een authentieke akte waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en een kind. Deze procedure wordt beheerst door het recht van de staat waarvan de ouder de nationaliteit heeft op het ogenblik van de erkenning.

Wat is het verschil tussen geboorteakte en uittreksel?

Uittreksel: beperkte informatie uit de akte. Afschrift: kopie van de hele akte met stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit noemen we een 'gewaarmerkte kopie'.

Wat staat er op een uittreksel geboorteregister?

Heeft u een bewijs nodig van uw geboorte? Vraag dan een uittreksel geboorteregister aan. U krijgt dan een kopie van de officiële akte. U kunt een bewijs van geboorte aanvragen in de gemeente waarin u geboren bent.

Hoe duur is een geboorteakte?

Kosten. Een akte kost € 14,30 (tarief 2022). Online: u kunt betalen met iDEAL, Visa of MasterCard.

Hoe oud mag een geboorteakte zijn?

Een uittreksel uit het bevolkingsregister (de Basisregistratie personen) heeft geen houdbaarheidsdatum. Er staat wel een datum op. Meestal mag een uittreksel maar 3 of 6 maanden oud zijn voor de organisatie die erom vraagt.

Hoe kom je aan je geboorteakte?

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand vraagt u aan bij de gemeente. U doet dit bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent.

Volgende artikel
Hoe kan ik mijn kind helpen?