10 STERKSTE KINDEREN TER WERELD!

Waarom kwam er steeds meer kritiek op kinderarbeid?

Gevraagd door: Sarah Robbrechts Bruijne  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (23 stemmen)

Vanaf het begin van de negentiende eeuw komen er wetten die kinderarbeid enigszins inperken, zoals in het Duitse Pruisen in 1839. Omstreeks 1860 begint in Nederland de kritiek op kinderarbeid toe te nemen. Artsen en onderwijzers leggen uit dat het werk ongezond is en dat kinderen in de schoolbanken thuishoren.

Waarom moesten kinderen vroeger werken?

De kinderen moesten dit doen omdat anders het gezin te weinig eten hadden om te kunnen overleven. De kinderen van boeren moesten bijvoorbeeld helpen op het land waar zij in de zomer en lente hielpen met het oogsten. In de winter en herfst hielpen de kinderen in de huisnijverheid.

Waarom is er nog steeds kinderarbeid?

Er zijn diverse oorzaken voor kinderarbeid, zoals armoede, gebrek aan kennis, het ontbreken van goed onderwijs en een slechte naleving van wetten die kinderen beschermen. Ook kinderhandel is een groot probleem. Meestal werken kinderen omdat hun ouders niet genoeg verdienen.

Wat doet de politiek tegen kinderarbeid?

Daarom kwamen wij vorig jaar met de Wet Zorgplicht Kinderarbeid, die nu voorligt in de Eerste Kamer. Deze wet vraagt – kort gezegd – aan bedrijven om binnen hun mogelijkheden er alles aan te doen kinderarbeid te voorkomen. Dat is gek genoeg nog altijd niet wettelijk geregeld.

Wie heeft kinderarbeid gestopt?

In 1874 diende het links-liberale kamerlid Samuel van Houten een wet op de kinderarbeid in, die bekendstaat als het Kinderwetje van Van Houten. Deze wet moest een eind maken aan arbeid door kinderen jonger dan 12 jaar.

22 gerelateerde vragen gevonden

Wat wordt er wereldwijd gedaan om kinderarbeid te stoppen?

Kinderarbeid de wereld uit

Kinderarbeid is een wereldwijd probleem dat vraagt om een wereldwijde oplossing. In Azië, Afrika en Latijns-Amerika werken lokale autoriteiten, leerkrachten, werkgevers, ouders en kinderen in de kinderarbeidvrije zones samen om álle kinderen uit het werk te halen en naar school te krijgen.

Hoe is kinderarbeid verdwenen uit Nederland?

Nederland was vóór 1870 een land van handel en (vooral) landbouw. Pas in 1900 werkten in de industrie meer mensen dan in de landbouw. Veel historici stellen dan ook dat de kinderarbeid verdween door de industrialisatie en niet door het Kinderwetje.

Wat zijn de nadelen van kinderarbeid?

Zeker omdat in de landen waar kinderarbeid voorkomt ouders veel kinderen hebben, is dat van belang voor de ouders. *Kinderarbeid is slecht voor de gezondheid. Kinderen moeten meestal de hele dag hetzelfde zware werk doen. Vaak ook nog in donkere benauwde ruimtes.

Welke maatregelen werden worden er genomen om kinderarbeid tegen te gaan?

Kinderen hebben het recht beschermd te worden tegen gedwongen werk. En tegen het doen van werk dat gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid is. Dit staat in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (artikel 32). Bovendien moet er voldoende tijd overblijven voor onderwijs, spelen en rust.

Welke invloed heeft kinderarbeid op de welvaart van een land?

Kinderarbeid houdt armoede juist in stand. Om te kunnen overleven hebben arme ouders het inkomen van hun kind nodig. Bovendien varen landen wel bij goedkope kinderarbeid omdat het investeerders aantrekt, die de economie laten opbloeien. Ziedaar, hét recept voor een land om vooruit te komen.

Hoe vaak komt kinderarbeid voor?

Wereldwijd 1 op de 10 kinderen tussen de 5 en 17 jaar oud werkt; • Bijna de helft daarvan jonger is dan 12 jaar; • In de armste landen 1 op de 5 kinderen werkt; • De meeste kindarbeiders te vinden zijn in middeninkomenslanden; • In absolute aantallen Azië de meeste kindarbeiders heeft (namelijk 79 miljoen), wat ...

Is kinderarbeid verboden in de hele wereld?

Sinds het wetje van Van Houten uit 1874 is fabrieksarbeid door kinderen jonger dan 10 jaar in Nederland verboden. Heel wat jaren later, in 1989, werd kinderarbeid verboden door de International Labour Organization (ILO) en het VN-verdrag voor de rechten van het kind.

Waarom was kinderarbeid vroeger normaal?

In de negentiende eeuw groeit de industrie hard in Nederland. Fabriekseigenaren maken gebruik van kinderarbeid omdat kinderen weinig kosten. Arme ouders laten hun kinderen werken om rond te komen. Het verzet tegen kinderarbeid groeit vanwege de slechte werkomstandigheden.

Wat voor werk deden de kinderen vroeger?

Vroeger was het heel normaal dat kinderen werkten. Ze hielpen hun ouders in de landbouw, het huishouden of in de werkplaats. Zo droegen zij ook een steentje bij aan het inkomen. Bovendien leerden de kinderen zo hoe ze later zelf geld konden verdienen.

Wat deden de kinderen vroeger?

Sommige kinderen gingen naar school en leerden een beetje lezen, schrijven en rekenen. Jongens van edelen werden met zeven jaar de page van een ridder en deden klusjes voor hem. Later verzorgden ze als schildknaap de wapenrusting. Meisjes leerden zich gedragen als een dame.

Welke bedrijven doen nog aan kinderarbeid?

Veel internationale kledingmerken, waaronder H&M, C&A, Esprit, Marks & Spencer, GAP, VF Corporation en Kmart Australia, dragen bij aan deze situatie. Dit zijn belangrijke bevindingen van het rapport Branded Childhood dat vandaag wordt gepubliceerd door de Stop Kinderarbeid coalitie en SOMO.

Welke bedrijven zijn tegen kinderarbeid?

Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld zet Save the Children zich onvoorwaardelijk in om het probleem van kinderarbeid aan te pakken. Daarvoor bestaat geen hapklare oplossing. Maar we kunnen wel belangrijke stappen zetten om de situatie van kinderen op dit gebied te verbeteren.

Wat doet India tegen kinderarbeid?

De wet erkent voor het eerst dat vijftien- tot achttienjarigen ook kinderen zijn, maar kinderarbeid in die leeftijdsgroep is alleen verboden als het om gevaarlijk werk gaat. De wet staat ook werk binnen de familie toe. Deze uitzonderingen maken ruimte voor uitbuiting.

Is kinderarbeid gevaarlijk?

Bij kinderarbeid gaat het om werk dat kinderen beroofd van hun kindertijd en hun recht op scholing. Deze vorm van uitbuiting van kinderen is schadelijk voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. UNICEF hanteert de definitie van de International Labour Organization als het gaat om kinderarbeid.

Hoe lang is er al kinderarbeid?

In 1874 wordt zijn wet tegen kinderarbeid aangenomen. In dit Kinderwetje van Van Houten staat dat kinderen onder de twaalf jaar niet langer in fabrieken mogen werken. Na 1860 komt er steeds meer kritiek op kinderarbeid. Dokters en onderwijzers leggen uit waarom het werk ongezond is.

Wat wordt gemaakt door kinderarbeid?

De spinnerijen leverden namelijk garens aan Indiase, Bengaalse en Chinese kledingfabrieken die produceren voor de westerse markt. En hoewel kinderarbeid in de eerste schakel van de keten – de kledingfabrieken – in het algemeen steeds minder voorkomt, is in India een andere tendens te zien.

Hoe kunnen we kinderarbeid voorkomen?

Met lokale instanties worden binnen bestaande gemeenschapsgroepen activiteiten opgezet om de rechten van alle kinderen te waarborgen. Volwassenen leren dat zij ook zonder het inkomen van hun kinderen kunnen rondkomen, door deel te nemen aan spaar-en leengroepen en inkomsten genererende activiteiten.

Welke landen komt kinderarbeid voor?

Kinderarbeid komt voornamelijk voor in de landbouw (Afrika en Zuid-Amerika) en in de industrie (Azië). Met name in India, Bangladesh en Pakistan werken veel kinderen in de tapijtindustrie. Kinderen werken ook in de mijnbouw. Zo is in Peru 20 procent van de arbeiders in de goudmijnen tussen de 11 en 18 jaar.

Hoeveel kinderen zijn wereldwijd het slachtoffer van kinderarbeid 2021?

73 Miljoen kinderen verkeren in een gevaarlijke werksituatie. Deze cijfers publiceerden de ILO en UNICEF op de Werelddag tegen kinderarbeid, 10 juni 2021. Volgens de ILO en UNICEF lopen nog eens miljoenen kinderen het risico om in kinderarbeid te belanden als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Is er kinderarbeid in Europa?

In 4 landen die lid zijn van de Europese Unie komt toch nog kinderarbeid voor. Niet in Nederland of België, maar wel in de armere landen zoals Griekenland, Portugal, Italië en Spanje. Maar ook in Engeland is kinderarbeid geen uitzondering. In Spanje wordt het aantal werkende kinderen op 100.000 geschat.

Volgende artikel
Hoe merk je miskraam 8 weken?