Veilige en onveilige hechting (cirkel van veiligheid en vertrouwen)

Waarom is het belangrijk dat baby's zich van kleins af aan veilig hechten?

Gevraagd door: drs Esther Koçak PhD  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (12 stemmen)

Het belang van veilige hechting
Een veilige hechtingsrelatie geeft je baby zelfvertrouwen. Hij heeft het gevoel dat hij de moeite waard is en voelt zich veilig. Een veilige hechtingsrelatie is een voorwaarde voor verdere ontwikkeling. De basisveiligheid stelt je kindje in staat om te leren, te spelen en te ontdekken.

Hoeveel Hechtingsfiguren baby?

Een kind heeft maximaal 3 tot 6 hechtingsfiguren in zijn leven. 70 procent van de kinderen begint met één hechtingsfiguur, maar dat worden er al snel meer. Tussen 3 en 7 maanden heeft 80 procent van de kinderen de moeder als primaire hechtingsfiguur. Als je kind ouder wordt, neemt dat percentage weer af.

Hoe zie je of een kind veilig gehecht is?

Kenmerken van veilig gehechte kinderen zijn onder andere: vrolijkheid, spontaniteit, het aangaan van vriendschappen, kunnen omgaan met teleurstelling (veerkracht) en het hebben van innerlijke rust. Ook hebben ze meer zelfvertrouwen dan onveilig gehechte kinderen en ze voelen dat ze de moeite waard zijn.

Wat zijn Hechtingsfiguren?

Hechting is de manier waarop je kind een emotionele band opbouwt met jou als ouder en met een aantal andere belangrijke personen in zijn of haar omgeving. Ontwikkelingspsychologen noemen die personen ook wel 'hechtingsfiguren'.

Is mijn baby veilig gehecht?

Als je baby voelt dat er van hem wordt gehouden en dat hij veilig bij je is, kan hij zich goed ontwikkelen. Je kind raakt veilig gehecht als jij: reageert en aandacht geeft als je kind contact zoekt, bijvoorbeeld als hij brabbelt, huilt of lacht. zelf contact zoekt met je kind.

17 gerelateerde vragen gevonden

Hoe baby veilig laten hechten?

Hechten met je baby: 8 tips
 1. Knuffelen en huid-op-huidcontact. Bij de hechting gebruiken baby en ouders hun zintuigen. ...
 2. Praten met je baby. Als je rustig tegen je baby praat, weet hij dat je er bent en aandacht voor hem hebt. ...
 3. Troost je kind. ...
 4. Maak oogcontact. ...
 5. Zingen. ...
 6. Voorspelbaar verzorgen. ...
 7. Geef je kind de ruimte. ...
 8. Neem afscheid.

Hoe weet je of je baby gelukkig is?

Als hij zich niet lekker voelt, kromt hij zijn lijfje en trekt hij zijn beentjes op. Als hij blij is, kruipt hij ook in elkaar, maar dan van plezier. Je kunt plezier ook merken aan het gezicht en het geluid dat je baby maakt. Als hij ontspannen is, is zijn lichaam recht en zijn de handjes open.

Hoe vaak komt onveilige hechting voor?

Tussen de 30 en 40 procent van alle gezonde, thuiswonende kinderen is onveilig gehecht. Dat wil zeggen: het kind of de jongere ervaart (iets) meer onzekerheid ten opzichte van zichzelf en de ouders dan veilig gehechte kinderen.

Kan een baby zich onveilig voelen?

Als een kindje zich in de eerste jaren van zijn leven niet goed kan hechten aan zijn ouders of verzorgers, kan hij een 'onveilige gehechtheid' ontwikkelen. Ongeveer 35% van de kinderen heeft een onveilige gehechtheid. Deze hechtingsproblemen ontstaan meestal tijdens de eerste vijf jaar van het leven.

Hoe lang duurt hechtingsproces?

Aan het einde van het vierde levensjaar is het proces van hechting grotendeels afgerond. Als het goed is, is je kind tegen die tijd veilig gehecht. Dat geldt voor ongeveer 70 procent van alle kinderen.

Hoe uiten hechtingsproblemen zich?

Gedragskenmerken van kinderen met een hechtingsstoornis: Er is geen fundamenteel vertrouwen; geen bodem in het bestaan. Het kind voelt zich afgewezen, te kort gedaan en niet begrepen. Het kind zelf wijst vaak de moeder het meest af.

Wat is een veilige hechting?

Wanneer er sprake is van een goede hechting, wordt dat een veilige hechting genoemd. Kinderen die veilig gehecht zijn zoeken direct contact met of de nabijheid van degenen met wie ze een gehechtheidsrelatie hebben. Ze laten zich snel door hen geruststellen en durven van alles te onderzoeken en ontdekken.

Hoeveel mensen hebben een hechtingsstoornis?

Hechtingsstoornissen zijn zeer zeldzaam; de prevalentie van de geremde hechtingsstoornis (RAD) wordt geschat op vier procent en de prevalentie van de ontremde contactstoornis (DSED) wordt geschat op zeventien à achttien procent bij kinderen die opgroeien in tehuizen.

Waarom meerdere Hechtingsfiguren?

Dat betekent dat een baby naast de eigen ouders nog ruimte heeft voor 1 ander mens om zich aan te hechten. Rond de leeftijd van 18 maanden is de kritische periode zo'n beetje voorbij. Dan kan een kind de wereld groter maken met meerdere hechtingsfiguren.

Wat zijn de 4 verschillende Hechtingsstijlen?

De vier soorten hechting tussen ouder en kind
 1. De veilige hechting. ...
 2. De vermijdende hechting tussen ouder en kind. ...
 3. De ambivalente hechting. ...
 4. De gedesorganiseerde hechting tussen ouder en kind.

Hoe uit Hechtingsproblematiek zich bij volwassenen?

Verlatingsangst en hechtingsproblematiek bij volwassenen: alle kenmerken en symptomen
 • Je hebt buitensporige angst dat een ander je verlaat.
 • Je bent heel bang dat de ander iets overkomt (ziekte, een ongeluk)
 • Je hebt extreem jaloerse gevoelens.
 • Je bent angstig als je wat alleen moet doen.

Hoe lang kun je een baby laten huilen?

Je kunt je baby een paar minuutjes laten huilen, in de hoop dat de baby zichzelf in slaap 'jengelt', maar als de baby na een paar minuten nog niet slaapt, ga dan naar je baby toe om hem te troosten.

Hoe verloopt het hechtingsproces?

Hoe de hechting verloopt

De eerste weken probeert het kindje nog met iedereen contact te krijgen (niet selectief), Maar zo rond de drie maanden beginnen kinderen voorkeur te ontwikkelen voor een paar personen in de directe omgeving van het kind en richt het kind het gehechtheidsgedrag voornamelijk nog op deze mensen.

Hoeveel Hechtingsstijlen zijn er?

De Amerikaanse psycholoog Mary Ainsworth onderscheidde vier typen gehechtheid. Zij ontwikkelde een standaard observatieprocedure (De Vreemde-situatietest) waarmee bij kinderen van twaalf tot twintig maanden de hechtingstypen kunnen worden vastgesteld.

Hoe voorkom je een hechtingsstoornis?

Om hechtingsproblemen te voorkomen kunnen jonge ouders effectief opvoedgedrag leren.
 • Hebben ze een baby, dan kun je vooral aandacht schenken aan sensitief opvoedgedrag. ...
 • Preventieve interventies zijn vooral effectief als zij starten als het kind ouder is dan zes maanden en als ze gebruikmaken van videofeedback.

Kan een baby ongelukkig zijn?

Dat een baby ongelukkig lijkt te zijn en specifiek reageert, betekent niet altijd dat hij ook effectief pijn heeft. Het onderscheid tussen een gebrek aan comfort en het hebben van pijn is niet altijd duidelijk, maar toch kan het tot een dieper inzicht leiden, wanneer beide situaties even naast elkaar beschreven worden.

Hoe toont baby liefde?

Hoe kun je voor een goede hechting zorgen?
 • reageert op het contact dat je baby zoekt;
 • zelf contact met je kind zoekt;
 • je kind voedt als het honger heeft;
 • het troost als het huilt;
 • je baby bij je neemt, wiegt en liefdevol aanraakt;
 • speelt of zingt als je kind dat wil;
 • laat merken dat je begrijpt wat je kind wil.

Hoe weet je of je baby moe is?

Als je kindje moe is, kan je een aantal veranderingen in zijn gezicht opmerken. Hij krijgt rode wangen en/of oren of gaat juist wat bleek zien. Daarnaast kan hij gaan staren met een 'glazige' blik of hij trekt juist een grimas.

Wat onthoudt een baby?

Onthouden. Wat betreft zijn geheugen is je baby net een olifant. Alles wat je baby waarneemt kan hij goed onthouden. Hij weet alleen nog niet hoe hij het moet interpreteren, dus ervaart hij alles heel anders dan een volwassene.

Wat is een hechtingsstoornis bij volwassenen?

Hechtingsstoornis of Problematische Gehechtheid is een verzamelterm voor emoties en gedragingen van kinderen, jongeren en volwassenen waaruit blijkt dat je geen, of niet voldoende emotionele veiligheid ontleent aan de relatie met betrouwbare en vertrouwde opvoeders of een betrouwbare partner.

Vorige artikel
Kan een baby stikken in melk?
Volgende artikel
Kunnen pasgeboren babys zien?