MIJN EERSTE DAG TERUG OP SCHOOL IN BROOKHAVEN! - IK WORD GEPEST || Let's Play Wednesday

Waarom hebben middelbare scholen geen vrij op Goede Vrijdag?

Gevraagd door: Tijn Ramcharan M  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.1/5 (12 stemmen)

Goede Vrijdag is een officiële feestdag in Nederland. Dat betekent alleen niet meteen dat je ook recht hebt op een vrije dag. Omdat het niet in de wet is vastgelegd, mogen scholen en werkgevers zelf bepalen of het een vrije dag is. De meeste scholen kiezen ervoor om dicht te gaan.

Is de middelbare school vrij op Goede Vrijdag?

Scholen zijn bijna altijd gesloten op Goede Vrijdag. Wilt u zeker weten of de school dicht is? Vraag dit dan na op school.

Wie is er vrij op Goede Vrijdag?

Geen officiële vrije dag

Goede Vrijdag is een officiële feestdag, maar geen wettelijke vrije dag. Logisch, want geen enkele wet schrijft voor welke feestdagen verplichte vrije dagen zijn. Dus ook Eerste Kerstdag en Eerste Paasdag zijn geen wettelijk bepaalde vrije dagen.

Is Goede Vrijdag een nationale vrije dag?

Let op: Goede Vrijdag (7 april) is geen officiële feestdag en dus geen vrije dag. Wil je vrij zijn op een niet-christelijke religieuze feestdag? Vraag je manager dan tijdig om verlof.

Waarom is Goede Vrijdag geen vrije dag?

Er bestaat namelijk geen wettelijk recht om vrij te zijn op een feestdag. In je cao of arbeidsovereenkomst staat beschreven op welke feestdagen je niet hoef te werken. Het kan dus voorkomen dat je partner verplicht vrij is op Goede Vrijdag, terwijl jij gewoon aan de bak moet.

37 gerelateerde vragen gevonden

Welke feestdagen ben je vrij van school?

Op officiële feestdagen is uw kind vrij van school. Bijvoorbeeld met Kerstmis en met Pasen. Ook leraren zijn vrij op deze officiële feestdagen. De school is dan dicht.

Welke dagen zijn verplicht vrije dagen?

Wat zijn de officiële feestdagen?
  • Nieuwjaarsdag: zondag 1 januari.
  • Goede vrijdag: vrijdag 7 april.
  • Eerste en tweede paasdag: zondag 9 en maandag 10 april.
  • Koningsdag: donderdag 27 april.
  • Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei.
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei.
  • Eerste en tweede pinksterdag: zondag 28 en maandag 29 mei.

Is iedereen vrij op tweede paasdag?

Eerste Paasdag en Tweede Paasdag zijn officiële feestdagen in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij. Pasen is altijd op een zondag en een maandag.

Is 5 mei dubbel betaald?

Als feestdagen in onze cao gelden: Nieuwjaarsdag, de beide Paasdagen, Koningsdag, 5 mei als viering van de nationale bevrijding (om de vijf jaar), Hemelvaartsdag, de beide Pinksterdagen en de beide Kerstdagen. Als je werkt op deze dagen krijg je een toeslag van 50% op je basisuurloon.

Is iedereen vrij op 5 mei 2023?

Alleen op 5 mei 2025 is Bevrijdingsdag een officiële vrije dag. In de meeste cao's is afgesproken dat 5 mei alleen geldt als een betaalde vrije dag in lustrumjaren, dus elke vijf jaar. Dat was het in 2020 en de volgende pas weer in 2025.

Wat mag je niet op Goede Vrijdag?

De kruisdood van Jezus van Nazareth wordt op deze dag herdacht. Op deze dag eten sommige Katholieken geen vlees. Dat heeft te maken met de vastentijd. Tijdens deze periode mogen Katholieken slechts één volle maaltijd per dag nuttigen en op Aswoensdag en Goede Vrijdag geen vlees eten.

Is Pasen een verplichte vrije dag?

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een feestdag. In uw cao of arbeidsovereenkomst staat of u vrij bent op feestdagen.

Wat is er gebeurd met Goede Vrijdag?

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens verlost. Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder.

Hoeveel dagen mag je vrij nemen van school?

Toestemming aanvragen bij directeur van de school

De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag.

Hoeveel vrije dagen mag een school geven?

Als leerkracht in het primair onderwijs heb je recht op 428 uur vakantieverlof per jaar, als je fulltime werkt. Dat staat in de meest recent afgesloten cao (2021). 428 uur vakantieverlof komt neer op 53,5 vakantiedagen per jaar. Oftewel: bijna 11 weken!

Hoeveel vakantiedagen heeft middelbare school?

Vakantiedagen leerlingen voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs is het maximum aantal vakantiedagen 55. Daarnaast krijgen leerlingen 12 roostervrije dagen en 4 vrije feestdagen.

Is Goede Vrijdag 200%?

Nee, niet per se. Goede Vrijdag is een officiële feestdag, maar in de meeste cao's en contracten staan geen afspraken over een extra toeslag op deze dag.

Is oudjaarsdag 200%?

Helaas is niet elke feestdag een officiële feestdag in Nederland. Zo zijn bijvoorbeeld oudjaarsdag, Sinterklaas en het Suikerfeest geen officiële feestdagen. Op deze dagen krijg je dus sowieso niet extra betaald.

Kan je 300% uitbetaald krijgen?

300% uitbetaald met Pasen? Het kan dus zijn dat je als je met Pasen werkt 300% uitbetaald krijgt. Dat is dus alleen als je in de afgelopen 13 weken op zondag of maandag gewerkt hebt. Ook als je niet werkt met Pasen krijg je betaald als je in de afgelopen 13 weken minimaal 4 keer op zondag of maandag gewerkt hebt.

Welke feestdagen vrij 2023?

Moederdag: Zondag, 14 mei 2023. Vaderdag: Zondag, 18 juni 2023. Prinsjesdag: Dinsdag, 19 september 2023. Dierendag: Woensdag, 4 oktober 2023.

Is 1 mei een vrije dag?

De Dag van de Arbeid is een feestdag van de communistische en socialistische arbeidersbeweging. Deze dag vindt elk jaar plaats op 1 mei. De datum kan in sommige landen afwijken. In bijna alle Europese landen is 1 mei een officiële feestdag, behalve in Nederland.

Is 4 mei 2023 een vrije dag?

Zomertijd dus klok verzetten: Zondag, 26 maart 2023. Secretaresse dag: Donderdag, 20 april 2023. Dag van de Arbeid: Maandag, 1 mei 2023. Dodenherdenking: Donderdag, 4 mei 2023.

Hoeveel vrije dagen heb je als je 4 dagen werkt?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt.

Hoeveel vrije dagen per jaar 32 uur?

Aantal vakantiedagen bij 32 uur

Wanneer je 32 uur per week werkt ontvang je 16 vakantiedagen per jaar, wat neer komt op 128 vakantie uren. De berekening is gelijk aan die van 40 uur, namelijk 32 uur per week maal vier. Bij de bovenwettelijke uren werkt het net even anders.

Waar krijg je vrije dagen voor?

Je kunt bijzonder verlof geven bij ondertrouw, een eigen huwelijk, huwelijk van een familielid (1e en 2e graads), overlijden, jubilea, verhuizing, sollicitatie, doktersbezoek en vanwege een toets of examen (bijzonder verlof school).