Kinderarbeid - educatieve film 2016 | UNICEF

Waar begon kinderarbeid?

Gevraagd door: Fenna Uzun  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.6/5 (15 stemmen)

Kinderarbeid komt met name voor in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Kinderen worden niet alleen in de landbouw en familiebedrijven ingezet, maar ook als goedkope arbeidskrachten in fabrieken en weverijen.

Waar komt vooral kinderarbeid voor?

In Azië, en met name India, komt kinderarbeid het meeste voor. In veel landen in Afrika werkt bijna een derde van de kinderen (Unicef, 2019). De meeste kindarbeiders, 112 miljoen, werken in de landbouw. Bijna 48 miljoen kinderen werken in de dienstverlening of industrie.

Wat is de geschiedenis van kinderarbeid?

Er zijn diverse oorzaken voor kinderarbeid, zoals armoede, gebrek aan kennis, het ontbreken van goed onderwijs en een slechte naleving van wetten die kinderen beschermen. Ook kinderhandel is een groot probleem. Meestal werken kinderen omdat hun ouders niet genoeg verdienen. Zonder hun loon is er geen geld voor eten.

Waar in de wereld is kinderarbeid?

In India, Bangladesh en Pakistan werken kinderen vooral in de tapijtindustrie. Ook zwaar, smerig en gevaarlijk werk wordt door kinderen gedaan, bijvoorbeeld in de mijnbouw. Steeds meer toerisme in veel ontwikkelingslanden brengt ook kinderarbeid met zich mee.

Waarom moesten kinderen werken in de eerste fabrieken?

Kinderen aan het werk

De arbeiders die in de fabrieken werkten moesten lange dagen maken voor weinig loon. Het was te weinig geld om vrouw en de kinderen van te onderhouden. Het resultaat was dat ook vrouwlief en de kinderen aan het werk werden gezet. De werkweek die de kinderen moesten ondergaan was niet mis.

36 gerelateerde vragen gevonden

Welk land heeft de meeste kinderarbeid?

Waar komt kinderarbeid voor in de wereld? Wereldwijd werken er 168 miljoen kinderen als kindarbeider. Hieronder enkele voorbeelden van landen waar kinderarbeid nog voor komt: • India: India is het land met de meeste kindarbeiders. Daar werken zo'n 4,5 miljoen kinderen tussen de 5 en 14 jaar.

Welke sectoren kinderarbeid?

Wees gewaarschuwd als je zakendoet met bedrijven in deze sectoren: rijst, tabak, zijde, natuursteen, wierook, tapijten, textiel (zowel garens als doek) edelstenen, elektronica en toerisme. Ook in de leersector werken veel kinderen, onder meer in looierijen waar zwaar en vuil werk wordt verricht.

Is kinderarbeid verboden in de hele wereld?

Sinds het wetje van Van Houten uit 1874 is fabrieksarbeid door kinderen jonger dan 10 jaar in Nederland verboden. Heel wat jaren later, in 1989, werd kinderarbeid verboden door de International Labour Organization (ILO) en het VN-verdrag voor de rechten van het kind.

Waarom was kinderarbeid vroeger normaal?

In de negentiende eeuw groeit de industrie hard in Nederland. Fabriekseigenaren maken gebruik van kinderarbeid omdat kinderen weinig kosten. Arme ouders laten hun kinderen werken om rond te komen. Het verzet tegen kinderarbeid groeit vanwege de slechte werkomstandigheden.

Hoe lang bestaat kinderarbeid?

Kinderarbeid in de 19e eeuw

In de eerste helft van de negentiende eeuw vonden mensen het heel gewoon dat de kinderen werkten. Anders liepen de kinderen maar over straat en haalden ze kattenkwaad uit. Anderen meenden dat kinderen zo orde en discipline zouden leren. Bovendien zou je anders de ouder benadelen.

Waarom is er nog kinderarbeid?

Kinderarbeid heeft gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Omdat kinderen makkelijk uit te buiten, goedkope arbeidskrachten zijn, worden zij eerder ingehuurd dan volwassenen. Daarmee leidt kinderarbeid tot lagere lonen en hogere werkloosheid onder volwassenen.

Wat zijn de nadelen van kinderarbeid?

Zeker omdat in de landen waar kinderarbeid voorkomt ouders veel kinderen hebben, is dat van belang voor de ouders. *Kinderarbeid is slecht voor de gezondheid. Kinderen moeten meestal de hele dag hetzelfde zware werk doen. Vaak ook nog in donkere benauwde ruimtes.

Wat kan er gedaan worden tegen kinderarbeid?

Met lokale instanties worden binnen bestaande gemeenschapsgroepen activiteiten opgezet om de rechten van alle kinderen te waarborgen. Volwassenen leren dat zij ook zonder het inkomen van hun kinderen kunnen rondkomen, door deel te nemen aan spaar-en leengroepen en inkomsten genererende activiteiten.

Welke vormen van kinderarbeid zijn er?

Soorten kinderarbeid
  • In de textielfabriek werken door kleding te maken.
  • In de industrie werk te doen door tapijten te knopen.
  • Op het land te werken op plantages of rijst en mais velden.
  • In de mijn werken door stenen klein te hakken.
  • In de dienstverlening te werken dor schoenen te poetsen.

Hoe was het om kind te zijn in het jaar 1889?

Na vier jaar werpen de vele commissies, enquêtes, betogingen en stakingen hun vruchten af met de wet op de kinderarbeid (1889). Die bepaalt dat kinderen onder de 12 jaar niet in de industrie mogen werken, terwijl ook nachtwerk verboden wordt voor meisjes tussen 12 en 21 jaar.

Heeft de Primark kinderarbeid?

Primark zegt zelf niet samen te werken met leveranciers waar kinderarbeid voorkomt. Dit staat ook duidelijk aangegeven op hun website. De kleding die verkocht wordt bij de keten moet voldoen aan hun gedragscode. Alle beschuldigingen die Primark krijgt, worden zeer serieus genomen.

Is er kinderarbeid in Europa?

In 4 landen die lid zijn van de Europese Unie komt toch nog kinderarbeid voor. Niet in Nederland of België, maar wel in de armere landen zoals Griekenland, Portugal, Italië en Spanje. Maar ook in Engeland is kinderarbeid geen uitzondering. In Spanje wordt het aantal werkende kinderen op 100.000 geschat.

Is er kinderarbeid in Bangladesh?

Er werken nog steeds meer dan 3,5 miljoen kinderen van 5 tot 17 jaar in Bangladesh. De hoogste concentratie werkende kinderen is te vinden in Dhaka Division waar naar schatting 690.000 kinderen zijn betrokken bij kinderarbeid.

Hoeveel kinderen zijn wereldwijd het slachtoffer van kinderarbeid 2021?

73 Miljoen kinderen verkeren in een gevaarlijke werksituatie. Deze cijfers publiceerden de ILO en UNICEF op de Werelddag tegen kinderarbeid, 10 juni 2021. Volgens de ILO en UNICEF lopen nog eens miljoenen kinderen het risico om in kinderarbeid te belanden als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Welke organisaties doen iets tegen kinderarbeid?

Stop Kinderarbeid is een coalitie van de Algemene Onderwijsbond (AOb), Mondiaal FNV, Hivos, ICCO Coöperatie en Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Is kinderarbeid gevaarlijk?

Bij kinderarbeid gaat het om werk dat kinderen beroofd van hun kindertijd en hun recht op scholing. Deze vorm van uitbuiting van kinderen is schadelijk voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. UNICEF hanteert de definitie van de International Labour Organization als het gaat om kinderarbeid.

Wat doet India tegen kinderarbeid?

De wet erkent voor het eerst dat vijftien- tot achttienjarigen ook kinderen zijn, maar kinderarbeid in die leeftijdsgroep is alleen verboden als het om gevaarlijk werk gaat. De wet staat ook werk binnen de familie toe. Deze uitzonderingen maken ruimte voor uitbuiting.

Waarom is er kinderarbeid in de kledingindustrie?

“Ze worden door fabrieken zelf gerekruteerd in het noorden, omdat er een tekort is aan arbeidskrachten in het zuiden, ze vaak ook bereid zijn om voor lagere lonen en in minder goede omstandigheden te werken. Ze weten minder vaak wat hun rechten zijn.

Hoe is kinderarbeid verdwenen uit Nederland?

Nederland was vóór 1870 een land van handel en (vooral) landbouw. Pas in 1900 werkten in de industrie meer mensen dan in de landbouw. Veel historici stellen dan ook dat de kinderarbeid verdween door de industrialisatie en niet door het Kinderwetje.

Hoeveel kinderarbeid in de kledingindustrie?

Verborgen kinderarbeid

Volgens OneWorld, het platform voor journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld, is het niet bekend hoeveel kinderen er precies in de kledingindustrie werken. De cijfers ontbreken, maar de schattingen lopen in de miljoenen.

Volgende artikel
Hoe laat naar bed baby 2 maanden?