KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Kun je kindermishandeling anoniem melden?

Gevraagd door: ir. Nikki Simons Bsc  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (13 stemmen)

U mag Veilig Thuis altijd (anoniem) bellen en uw zorgen delen als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u en bepaalt in samenspraak met u wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u vervolgens een melding doen van kindermishandeling.

Kan je anoniem melden bij veilig thuis?

Dan kan de medewerker van Veilig Thuis je helpen om een melding te maken van je vermoedens. Dit kan anoniem. Op basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de situatie of roepen ze de hulp in van lokale hulpverlener, zodat het gezin geholpen kan worden.

Wat is een zorgmelding?

Het doel van een zorgmelding is om snel hulp te organiseren wanneer een (gezins) situatie onveilig is. We bekijken eerst of er al hulp betrokken is bij u of uw gezin.

Wat is een onveilige thuissituatie?

Denk bijvoorbeeld aan kinderen die getuige zijn van geweld in huis, kinderen die zelf slachtoffer zijn van mishandeling/verwaarlozing of kinderen die afhankelijk zijn van volwassenen, die echter door alcohol- of drugsgebruik, een psychische ziekte of agressie in de huiselijke sfeer niet in staat zijn om voor het kind ...

Waar kan ik kindermishandeling melden?

Veilig thuis

Dat is het advies- en meldpunt van de overheid voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar op 0800 – 2000. U kunt met Veilig Thuis uw zorgen bespreken en eventueel een melding doen.

40 gerelateerde vragen gevonden

Wat te doen bij onveilige thuissituatie?

Neem contact op met Veilig Thuis: 0800 - 2000.
 1. Hulp in het gezin. De gemeente kan hulp in het gezin bieden Bijvoorbeeld voor ondersteuning bij de opvoeding, of om te leren anders om te gaan met het gedrag van het kind.
 2. Hulp voor kinderen die mishandeld zijn. ...
 3. Hulp voor kinderen die geweld in het gezin zien.

Waar kun je terecht als je je zorgen maakt over een kind?

Bij Veilig Thuis kunt u (anoniem) advies vragen of een melding doen. 'Veilig Thuis' is 24 uur per dag bereikbaar op 0800-2000. U wordt automatisch doorgeschakeld naar 'Veilig Thuis' in uw eigen regio. Als er al jeugdbescherming is betrokken bij het kind, kunt u uw zorgen ook melden bij de jeugdbeschermer.

Wat is een stabiele thuissituatie?

Een veilig thuis houdt in dat u en uw kinderen in een gezonde situatie kunnen opgroeien naar volwassenheid. Dit lukt niet als u zich in een onveilige of onrustige thuissituatie bevindt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u als ouder de zorg van uw kind tijdelijk niet kan uitvoeren.

Wat zijn onveilige situaties in de zorg?

Haast hebben, spullen laten slingeren, een stoel pakken in plaats van een trapje, maar ook versuft zijn door medicijngebruik: het zijn allemaal voorbeelden van situaties en gedrag met een groot risico op vallen; Veroudering.

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn.

Waar doe je een zorgmelding?

Veilig Thuis is een regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Iedereen die zich zorgen maakt over een kind, gezin of oudere kan hier aankloppen. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, voor jongeren, volwassenen en ouderen.

Wie doet zorgmelding?

Organisaties kunnen een zorgmelding doen als zij zich zorgen maken over personen of kinderen. 'De politie doet eigenlijk altijd een melding als we een incident hebben waar kinderen bij betrokken zijn', vertelt agent Johan Dubbeldam. De meeste zorgmeldingen worden door de politie gedaan.

Doet politie altijd melding bij veilig thuis?

Iedereen kan een melding doen bij Veilig Thuis. Bijvoorbeeld als iemand zich zorgen maakt over jouw thuissituatie. De meeste meldingen worden gedaan door de politie. Maar ook leraren, hulp- en zorgverleners, verpleegkundigen, (huis-)artsen, familieleden, buren of vrienden kunnen een melding doen.

Kun je veilig thuis weigeren?

Kan ik een gesprek weigeren? Wij kunnen niemand dwingen om met ons in gespek te gaan, maar we hebben wel de wettelijke taak om te onderzoeken of het veilig is in jouw gezin is. Dat kunnen we niet doen zonder jou. Jouw mening hebben we nodig om een zo goed mogelijk beeld van de situatie te vormen.

Wie krijg je aan de telefoon als je belt met veilig thuis?

Overal in Nederland zijn Veilig Thuis organisaties. Wanneer u belt met het landelijke telefoonnummer 0800 – 2000 (gratis) wordt u gevraagd uw woonplaats in te spreken of de woonplaats van de persoon voor wie u belt. Daarna wordt u direct doorverbonden met Veilig Thuis in uw regio.

Wat zijn de veiligheidsregels?

Om de veiligheid te waarborgen bestaat er regelgeving. Zo moeten bijvoorbeeld drukvaten aan strenge eisen voldoen om explosiegevaar te minimaliseren en moeten gebouwen voldoen aan allerlei brandveiligheidseisen om in geval van brand het aantal slachtoffers en de schade te minimaliseren.

Wat is veilige en comfortabele zorg?

Hierbij gaat het om zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de werksituatie. Ook gelden er een aantal gedragsregels, waar cliënten zich aan dienen te houden in het belang van de medewerkers in de zorg.

Hoe werk je veilig in de zorg?

3 aandachtspunten om veilig te kunnen werken in de zorg
 • Kies voor de juiste kleding. In de meeste zorginstellingen loopt het personeel in dezelfde kleding. ...
 • Draag kwalitatieve beschermingsmiddelen. Wanneer je in de zorg werkt, kom je in aanraking met zieke mensen. ...
 • Zorg voor goed schoeisel.

Wat is een stabiel gezin?

Een stabiele omgeving geeft rust en ruimte en dat geeft kinderen het vertrouwen om zich te ontwikkelen. Ze voelen – vaak onbewust – aan dat de basis stabiel genoeg is om zonodig op terug te kunnen vallen. Ze een “nest” hebben. Consequent zijn is niet meer of minder dan de duidelijkheid die een kind nodig heeft.

Wat is een gezinsvorm?

De meest voorkomende gezinsvormen:

Ze zijn de biologische ouders van de kinderen. Nieuw samengesteld gezin Beide ouders brengen kinderen mee in een nieuwe relatie. Soms hebben ze ook samen nog kinderen. De niet-biologische ouder van de kinderen in het gezin, wordt vaak plusouder genoemd in plaats van stiefouder.

Wat is een thuissituatie?

betekenis & definitie. 1. privéomstandigheiden, huiselijkeomstandigheden. ♢ Een moeilijke thuissituatie maakt studeren vaak moeilijk.

Welke jeugdinstellingen zijn er allemaal?

Welke vormen van jeugdhulp zijn er?
 • Ambulante jeugdhulp van het lokale team.
 • Begeleiding thuis bij problemen in het gezin (ambulante jeugdhulp)
 • Pleegzorg (hulp door pleegouders)
 • Jeugdzorgplus (hulp voor jongeren met ernstige problemen)
 • Hulp in een instelling voor jeugd- en opvoedhulp.

Waar zoek ik hulp voor mijn kind?

Ga naar de huisarts of wijk- of gebiedsteam en bespreek de situatie. Zij kunnen je doorverwijzen naar een gespecialiseerde instelling als Fier. Jekunt ook rechtstreeks contact opnemen met Fier via 088 – 20 80 000 of met Veilig Thuis (wanneer je je zorgen maakt over de veiligheid), via 0800-2000.

Wat doe je als je kind ontspoort?

Vaak gaat er achter een agressieve tiener een onzekere tiener schuil, dus ook weerbaarheidstraining zou je tiener kunnen helpen om op een juiste manier met zijn agressie om te gaan. Kijk wat bij je kind past. Vaak helpt doen (een coach die gebruik maakt van sport) beter dan praten.

Welke hulp kun je inschakelen bij vermoedens van mishandeling?

Bel Veilig thuis 0800-2000

Bent u in direct gevaar, bel dan 112. Bij Veilig Thuis krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Samen met u kijkt de hulpverlener welke professionele hulp er nodig is.

Volgende artikel
Welke week huilen babys het meest?