Kinderbijslag aanvragen bij de geboorte van een kind

Kan vader kinderbijslag aanvragen?

Gevraagd door: Maaike Zijlemans MPhil  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (20 stemmen)

De ouder in wiens huishouden het kind woont heeft recht op kinderbijslag. Als de andere ouder het kind ook onderhoudt, bijvoorbeeld door alimentatie te betalen, heeft ook deze ouder ook recht op kinderbijslag.

Wie heeft recht op kinderbijslag vader of moeder?

De ouder bij wie het kind woont krijgt de kinderbijslag. Woont uw kind om beurten bij u en uw ex-partner? Dan heeft u misschien co-ouderschap .

Welke ouder heeft recht op kindergeld?

In principe is het de moeder die de kinderbijslag ontvangt. Wanneer de (al dan niet gehuwde) ouders uit elkaar gaan, gaan we nog steeds uit van gedeeld ouderlijk gezag over het minderjarig kind. En dus blijft de moeder de kinderbijslag ontvangen.

Hoeveel kinderbijslag 10e kind?

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de kinderbijslag 268,95 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de kinderbijslag euro 316,41 per kwartaal.

Wie is de aanvrager van kinderbijslag?

Kinderbijslag. Kinderbijslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kind(eren) tot 18 jaar en is onafhankelijk van je inkomen. Ouders die in Nederland wonen en/of in loondienst werken hebben meestal recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar.

36 gerelateerde vragen gevonden

Is er een maximum aan kinderbijslag?

Het SVB stuurt je vanzelf een brief met het nieuwe totaalbedrag. Er is geen limiet op het aantal kinderen. VOORBEELD: Stel je hebt een kind van 2 jaar, éen van 8 en éen van 14. Dan zou je in totaal 230,69 + 280,13 + 329,56 = € 840,38 aan kinderbijslag per kwartaal ontvangen.

Waarom krijg ik geen kinderbijslag?

Hoe laat het geld op uw rekening staat weten wij helaas niet. Dit is namelijk afhankelijk van uw bank. Het kan dus zijn dat iemand anders de kinderbijslag al heeft gehad maar u nog niet. Wacht dan even rustig af en check later op de dag uw bankrekening.

Hoeveel kinderbijslag per kind?

Hoeveel kinderbijslag u krijgt, hangt af van de leeftijd van uw kind. Voor kinderen tot en met 5 jaar krijgt u € 230,69 per kwartaal. Voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar is het € 280,13 per kwartaal. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijgt u € 329,56 per kwartaal.

Kunnen beide ouders kinderbijslag aanvragen?

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de kinderbijslag uit. Volgens de SVB hoort het kind bij co-ouderschap bij de huishoudens van beide ouders. Zowel jij als je ex-partner heeft dus recht op de helft van de kinderbijslag. De SVB betaalt de kinderbijslag het liefst uit aan één ouder.

Heeft mijn ex recht op kinderbijslag?

De hoofdregel bij het krijgen van kinderbijslag als jullie uit elkaar gaan, is dat de ouder bij wie jullie kind de meeste tijd woont en staat ingeschreven, de kinderbijslag krijgt. Maar deze regel gaat niet op bij co-ouderschap, omdat jullie kind dan ongeveer evenveel bij jullie beiden is.

Wie is mijn Uitbetaler Groeipakket?

De naam van je uitbetaler van het Groeipakket vind je ook op je rekeninguittreksels, bij de uitbetaling van het Groeipakket (rond de 8ste van de maand). Of je kunt ook bellen naar 1700 of mailen naar info@groeipakket.be om te weten bij welke uitbetaler je bent aangesloten.

Wie krijgt kindgebonden budget vader of moeder?

Wanneer recht op kindgebonden budget

Je hebt alleen recht op kindgebonden budget als je aanvrager voor de kinderbijslag bent. Als je na scheiding uit elkaar gaat, krijgt voortaan de verzorgende ouder de kinderbijslag en wordt deze ouder automatisch de aanvrager.

Heeft kinderbijslag invloed op kinderalimentatie?

Wordt er kinderalimentatie betaald, dan is het belangrijk om hier ook de onderlinge afspraken over de kinderbijslag in te betrekken. De kinderbijslag wordt namelijk verrekend bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie.

Waar moet het kind ingeschreven staan?

Kinderen kunnen op slechts één adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP): de hoofdverblijfplaats. Wanneer kinderen in een co-ouderschap bij beide ouders wonen, moet er een keuze gemaakt worden op welk van beide adressen ze staan ingeschreven.

Hoeveel kinderbijslag per kind 2021?

Hoogte kinderbijslag 2021

Voor kinderen t/m 5 jaar ontvang je 221,49 euro aan kinderbijslag per kwartaal. Voor kinderen van 6 t/m 11 ontvang je 268,95 euro aan kinderbijslag per kwartaal. Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar ontvang je 316,41 euro aan kinderbijslag per kwartaal.

Hoeveel is dubbele kinderbijslag?

Hoe hoog is het extra bedrag

De extra kinderbijslag is een vast bedrag. Voor 2021 is dit € 2.225,29. U krijgt dit bedrag 1 keer. Ook als er meer kinderen zijn die extra zorg nodig hebben.

Hoeveel kindergeld krijg je als alleenstaande?

Je krijgt een Groeipakket met het nieuwe basisbedrag van 169,79 euro.

Hoe oud moet je zijn voor kinderbijslag?

De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar wordt.

Welke leeftijd krijg je kinderbijslag?

Is uw kind op de eerste dag van een kwartaal al 18 jaar? Dan krijgt u dat kwartaal geen kinderbijslag meer. U krijgt van ons een brief als uw kinderbijslag stopt.

Hoeveel bedraagt Leeftijdstoeslag?

Voor kinderen geboren na 01/01/2020 is er geen leeftijdstoeslag meer voorzien. Vanaf de geboorte tot de leeftijd van 18 jaar ontvang je maandelijks 167,77 Euro. Vanaf dat Waalse kinderen meerderjarig zijn ontvang je 178,60 Euro per maand.