Hoe kan een familielid de contractovername van een huurwoning regelen? | Het Juridisch Loket

Kan mijn zoon mijn huurwoning overnemen?

Gevraagd door: bc. Tijn Jansz Muskus te Pasque  |  Laatste update: 5 maart 2024
Score: 4.6/5 (32 stemmen)

De basisregel is: nee, uw kind kan er niet blijven wonen. Als zij niet op het contract staan als medehuurders, komt er geen huurbescherming aan hen toe. Zij zijn dan verplicht om samen met u het huis te verlaten. Dit is ook zo als de ouders overlijden en de kinderen in het huis blijven.

Kan mijn kind mijn huurwoning overnemen?

Als uw kind volwassen is en bij u komt wonen om voor u te zorgen, kan uw kind misschien medehuurder worden. Dan kan hij of zij wel in uw huis blijven wonen als u daar zelf niet meer woont. Als u in een sociale huurwoning woont, moet uw kind daarvoor wel voldoen aan de inkomensgrenzen die hiervoor gelden.

Kan ik mijn zoon op het huurcontract zetten?

U kunt medehuurderschap aanvragen. Voorwaarde is dat u minimaal 2 jaar samenwoont met degene voor wie u zorgt. En dat u al lange tijd samen een huishouding heeft, dus bijvoorbeeld samen eet. Vraag bij de verhuurder van de woning of u medehuurder kunt worden.

Kan ik een huurhuis overnemen van mijn ouders?

Een meerderjarige inwonende wees (18 t/m 27 jaar) mag in de huurwoning van de overleden ouder(s) blijven wonen. Voorwaarde is dat de woning bij de grootte van uw huishouden en inkomen moet passen.

Kan je een huurhuis van iemand overnemen?

U kunt uw huurwoning ruilen met de huurwoning van iemand anders. De verhuurder moet de woningruil wel goedkeuren. Ook de andere huurder moet toestemming krijgen van de verhuurder.

40 gerelateerde vragen gevonden

Hoe kan ik mijn zoon medehuurder maken?

Soms komt het voor dat een kind medehuurder kan worden. Het inwonend kind moet in ieder geval minimaal 35 jaar oud zijn en zijn hele leven staan ingeschreven op het adres van zijn ouders. Daarnaast moet er ook worden aangetoond dat het kind een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert met zijn ouders.

Kan je een huurcontract overdragen?

De medewerking van, in dit geval, de verhuurder, kan in elke vorm verleend worden, zowel vooraf of achteraf. Kortom: overdracht van een huurovereenkomst aan een derde kan dus in beginsel niet, tenzij alle partijen – de verhuurder, de huurder en de derde aan wie wordt overgedragen – daaraan meewerken.

Kan je sociale huurwoning overnemen?

Aan het doorgeven van een sociale huurwoning zijn strikte regels gebonden, zoals bijvoorbeeld het overnemen van de woning bij overlijden van de hoofdhuurder. Hiervoor dient altijd een verzoek te worden ingediend bij de woningcorporatie.

Is een kind een medebewoner?

Iedereen met wie u in 1 huis woont én op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente, telt als medebewoner. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder, huisgenoot of iemand anders die bij u woont. Uw toeslagpartner is géén medebewoner.

Hoe lang in huurhuis mag je blijven na overlijden moeder?

Over het algemeen krijgt het kind een periode van twee tot zes maanden om de woning te verlaten. Een sociale woningbouwvereniging zal in zo'n geval meestal aangeven dat voortzetting niet kan omdat zij moeten toezien op de verdeling van schaarse sociale huurwoningen.

Kan je als medehuurder hoofdhuurder worden?

Een medehuurder heeft dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder besluit te verhuizen, kan de medehuurder de nieuwe hoofdhuurder worden. Als één van de huurders komt te overlijden, wordt de andere huurder automatisch de hoofdhuurder.

Is een kind een medehuurder?

Zij worden volgens de wet in de regel niet gezien als medehuurder, maar als medebewoner. Dat geldt soms ook voor huisgenoten of iemand anders die bij u inwoont.

Kan ik iemand gratis in mijn huis laten wonen?

Kostgangers- of huurcontract

Je kunt natuurlijk iemand gratis bij je laten wonen. Bijvoorbeeld als het om familie gaat en je het financieel goed heeft. Maar het is ook helemaal niet gek om een vergoeding te vragen. Dan is het handig om dit te formaliseren met een kostgangers- of een huurcontract.

Wat gebeurt er als de hoofdhuurder overlijdt?

Als de hoofdhuurder overlijdt, dan wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder.

Kunnen mijn ouders bij mij inwonen?

Wanneer u besluit om uw ouders bij u thuis te laten wonen, zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt uw ouders echt bij u in huis laten wonen door een kamer vrij te maken. Dit heeft wel een grote impact op uw eigen gezinsleven. Uw ouders worden onderdeel van het gezin en u heeft beide geen volledige privacy meer.

Kunnen kinderen ouders uit huis zetten?

Kinderen onder de 18 kunnen niet zomaar uit huis worden geplaatst. Bij kinderen vanaf 18 jaar verloopt dit anders, omdat je ouders niet meer het gezag over je hebben. Je ouders blijven wel onderhoudsplichtig tot je 21e, dit betekent dat ze nog wel voor je moeten blijven zorgen.

Heeft inwonend kind invloed op huurtoeslag?

U geeft voor de huurtoeslag dus uw eigen jaarinkomen door, maar ook dat van uw kind. Hoe hoger het inkomen van alle bewoners samen is, hoe lager uw huurtoeslag wordt.

Heeft het inkomen van mijn kind invloed op toeslagen?

Het inkomen van jouw kind heeft dan niet alleen invloed op de huurtoeslag, maar op alle toeslagen van de Belastingdienst. Jouw inkomen wordt volledig meegenomen in de berekening van alle toeslagen van je kind. Je krijgt samen recht op zorgtoeslag en dit wordt uitbetaald aan één van jullie.

Hoeveel mag een thuiswonend kind verdienen?

Let op, het inkomen van je thuiswonende kind telt mee voor de huurtoeslag. Bij kinderen jonger dan 23 jaar telt alleen het bruto jaarinkomen boven de € 5.432 mee (in 2023). Geef het totale bruto jaarinkomen van je kind door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst houdt dan automatisch rekening met de vrijstelling.

Kan een huurhuis op 2 namen staan?

Contract op 1 of 2 namen

Dan is de ander door uw huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch wettelijk medehuurder. Staat het huurcontract op 2 namen? Dan heeft u 'contractuele medehuur'. Dit betekent dat uw verhuurder toestemming moet geven als 1 van u in de woning wil blijven.

Wat gebeurt er als je iemand laat inschrijven op je adres?

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld als u uw verhuizing niet doorgeeft. Of als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon er niet woont.

Hoeveel mensen mogen er op een adres ingeschreven staan?

In principe mag er 1 huishouden ingeschreven staan per adres. Dit betekent: 1 of 2 volwassenen, al dan niet met kinderen. Wanneer voor het adres een omzettingsvergunning is afgegeven, dan mogen er meerdere huishoudens ingeschreven staan op het adres.

Kun je als medebewoner hoofdbewoner worden?

Een vriend of vriendin die bij je intrekt, is dan een medebewoner. Dat kan gaan om een partner, zonder dat er sprake is van wettelijk medehuurderschap, maar ook om een kind van de hoofdbewoner. Een medebewoner heeft géén wettelijke rechten naar de hoofdbewoner toe.

Wat is het verschil tussen inwonen en medehuurder?

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap? Dan ben je automatisch medehuurder. In andere gevallen spreken we van inwoning. Iemand die inwoont staat niet op de huurovereenkomst en mag ook niet in de woning blijven wonen als de hoofdhuurder vertrekt.

Wat is het verschil tussen medebewoner en medehuurder?

Iedereen met wie de huurder in 1 huis woont en op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente telt als medebewoner. Bijvoorbeeld een kind, ouder, huisgenoot of iemand anders die op het adres woont. Kinderen zijn dus medebewoners, maar geen medehuurders. Daarom staan zij nooit op het huurcontract vermeld.

Volgende artikel
Kan een autostoel in het midden?