Wat is een beroerte?

Hoe voelt een kleine beroerte?

Gevraagd door: bacc. Mats Veltman D  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.2/5 (74 stemmen)

Een deel van de hersenen krijgt even te weinig bloed en daardoor te weinig zuurstof. Je krijgt hierdoor klachten, zoals een verlamde arm, een verlamd been, een scheve mond, problemen met praten, niet goed zien of minder gevoel in je gezicht, arm of been. Het bloedpropje komt weer los.

Hoe herken je een mini beroerte?

De 3 meest voorkomende signalen van een TIA zijn een scheve mond, verwarde spraak en een verlamde arm.

Heb ik een lichte beroerte gehad?

Een scheve mond, verwarde spraak en een lamme arm zijn de drie belangrijkste signalen van een TIA, een voorbijgaande beroerte. Bij verreweg de meeste mensen komt één of meerdere van deze verschijnselen voor. Zorg dat u de signalen herkent en bel direct 112.

Kun je een beroerte aan voelen komen?

Bij een beroerte is een bloedvat in de hersenen dicht of kapot. Daardoor kun je opeens klachten krijgen, zoals: een verlamde arm of een verlamd been. een scheve mond.

Wat zijn de voorbodes van een beroerte?

Waarschuwingstekens voor een beroerte
 • Plotseling krachtsverlies in gelaat, arm of been.
 • Plotse gevoelsstoornissen in gelaat, arm of been.
 • Plotse last om te spreken of om mensen te verstaan.
 • Plotse blindheid of een wazig zicht uit een of beide ogen.
 • Plotse duizeligheid of evenwichtsstoornissen.

27 gerelateerde vragen gevonden

Wat is een stille beroerte?

Een beroerte zonder het te merken

Het is niet altijd duidelijk te zien dat iemand een beroerte heeft. In zo'n geval wordt er ook wel gesproken van een stille beroerte. Een (klein) bloedvat sterft dan langzaam af, zonder zichtbare of voelbare symptomen.

Wat zijn de eerste symptomen van een beroerte?

Mogelijke symptomen zijn:
 • plotse verlamming van een arm en/of been, meestal aan één kant van het lichaam.
 • scheve mond (krachtverlies van de aangezichtsspieren)
 • blindheid (gedeeltelijk of volledig)
 • dubbelzien.
 • moeite met eten of slikken.
 • niet meer kunnen praten of woorden niet meer begrijpen (taalstoornis of afasie)

Wat lijkt op een beroerte?

Bij een sinustrombose is er sprake van een afsluiting van een ader ('sinus') in de hersenen. De klachten kunnen lijken op die van een beroerte. Vaak is hoofdpijn de meest voorkomende klacht. Mensen met een sinustrombose kunnen ook een epileptische aanval krijgen.

Kun je een beroerte krijgen door stress?

Perioden van langdurige psychologische stress kunnen leiden tot cerebrovasculaire accidenten (CVA).

Waar pijn bij beroerte?

De pijn kan plaatselijk zijn of in een groter gebied voelbaar in de benen, armen, of in het gezicht. Naarmate de eerste symptomen van een beroerte (gevoelloosheid en tintelingen) verdwijnen, blijft vaak een brandende pijn, of een tintelend gevoel of een schietende pijn over.

Kan een TIA duizeligheid veroorzaken?

Ook gevoelsverlies, gedeeltelijke blindheid, draaiduizeligheid en evenwichtsverlies komen voor. Hoewel de klachten erg kunnen verschillen, is kenmerkend voor een TIA dat deze plots én gelijktijdig optreden. Anders dan bij een herseninfarct duren de klachten bij een TIA kort, vaak maar een paar minuten.

Kan het brein zich herstellen?

Eenmaal beschadigde hersencellen herstellen zelf niet meer. Toch kan er nog veel verbeteren. Andere delen van de hersenen kunnen de uitgevallen functies namelijk overnemen. Je hersenen maken hiervoor dan nieuwe netwerken aan.

Wat is het verschil tussen een beroerte en een TIA?

TIA staat voor het Engelse “Transient Ischaemic Attack”. Dit is een tijdelijke doorbloedingsstoornis in de hersenen. Het is eigenlijk een kortdurend herseninfarct. De klachten van een TIA zijn dezelfde als die van een “gewone” beroerte maar duren meestal niet langer dan twintig minuten.

Heb je hoofdpijn bij een TIA?

Meer dan de helft van de patiënten met een CVA of TIA heeft last van vermoeidheid. Ook hoofdpijn, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen zijn veel gehoorde klachten. Het kost nu meer energie om hetzelfde te doen als voorheen.

Wat is het verschil tussen een herseninfarct en een beroerte?

'Beroerte' is een verzamelnaam voor zowel herseninfarcten en hersenbloedingen. Een beroerte noemt men ook wel CVA, dat staat voor Cerebro Vasculair Accident. Vrij vertaald is dit een 'ongeluk in de bloedvaten van de hersenen'.

Hoe lang blijf je moe na een TIA?

Vermoeidheid komt na een TIA of CVA vaak voor. De vermoeidheid is voor uw omgeving niet zichtbaar, maar kan grote invloed hebben op uw dagelijks leven. De vermoeidheid kan direct na het CVA ontstaan. Twee jaar na een CVA heeft de helft van de mensen nog last van vermoeidheidsklachten.

Is een beroerte te voorkomen?

Een beroerte kan u nooit volledig voorkomen. U kan wel de kans op het ontstaan van een beroerte verkleinen. Daarom is het belangrijk om te weten welke de beïnvloedbare en de niet beïnvloedbare risicofactoren zijn.

Hoe voelt hoofdpijn bij hersenbloeding?

Kenmerkend voor een hersenbloeding is de plotse, zeer hevige en ondraaglijke hoofdpijn. Deze hoofdpijn gaat gepaard met tekenen zoals misselijkheid, braken, lichtschuw en nekstijfheid.

Wat vergroot de kans op een beroerte?

De allerbelangrijkste risicofactor voor hersenbloedingen is een hoge bloeddruk. Aan die risicofactor kan je vaak zelf wel wat doen, met name door niet te veel zout gebruiken en soms ook door medicijnen. Verder zijn op jongere leeftijd aangeboren bloedvatafwijkingen nog wel eens de oorzaak.

Hoe begin beroerte?

Wat zijn de symptomen van een beroerte?
 • Scheve mond: de mondhoek hangt plotseling naar beneden.
 • Verwarde spraak: iemand praat ineens verward of kan de woorden moeilijk uitspreken.
 • Lamme arm: plotseling ontstaat er krachtsverlies of verlamming van een arm.

Wat zijn de verschillende fases na een beroerte?

Verschillende fasen na een beroerte

De periode na een CVA wordt ingedeeld in verschillende fases: de acute fase (de eerste dagen), de vroege en late revalidatiefase (tot 6 maanden na het ontstaan van het CVA) en de chronische fase (na 6 maanden). In elke fase kunt u te maken krijgen met een fysiotherapeut.

Kan je een TIA krijgen zonder dat je het weet?

Diagnose van een TIA

TIA's geven geen blijvende verschijnselen, waardoor het moeilijk kan zijn om vast te stellen of je inderdaad een TIA hebt gehad. Het komt er immers op aan dat de arts uit je verhaal kan afleiden dat er een TIA is geweest. Als je verlammingen hebt gehad kun je dat vaak wel duidelijk vertellen.

Hoe herken je een bloedprop in de hersenen?

De belangrijkste klacht is hevige hoofdpijn. Daarnaast kunnen klachten optreden die ook voorkomen bij een herseninfarct of -bloeding. Zoals een scheve mond, verwarde spraak, lamme arm, evenwichtsstoornissen, dubbelzien, epileptische aanvallen, buiten bewustzijn raken en in coma raken (zeldzaam).

Wat zijn 3 symptomen waaraan je een herseninfarct herkent?

Mogelijke symptomen zijn:
 • plotse verlamming van een arm en/of been, meestal aan één kant van het lichaam.
 • scheve mond (krachtverlies van de aangezichtsspieren)
 • blindheid (gedeeltelijk of volledig)
 • dubbelzien.
 • moeite met eten of slikken.
 • niet meer kunnen praten of woorden niet meer begrijpen (taalstoornis of afasie)

Is een TIA op een scan te zien?

MRI/CT. Op de afdeling Radiologie maken we een MRI/CT-scan van uw hersenen. Met deze scan kunnen we zien of de TIA blijvende schade aan uw hersenen heeft veroorzaakt.

Vorige artikel
Wat drinken voor melkproductie?
Volgende artikel
Hoeveel rompers in maat 50 nodig?