Kan ik mijn oude WW uitkering weer krijgen als ik opnieuw werkloos word?

Kan je uitkering krijgen als je werkt?

Gevraagd door: Aylin Vos  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.6/5 (34 stemmen)

Om recht op WW te hebben, moet u aan de wekeneis voldoen. U voldoet aan de wekeneis als u 26 weken heeft gewerkt. Deze 26 weken moet u hebben gewerkt in een periode van 36 weken voor de week van uw werkloosheid. In dat geval krijgt u minimaal 3 maanden een WW-uitkering.

Kan je een uitkering krijgen als je werkt?

U heeft mogelijk recht op een WW-uitkering als u aan deze voorwaarden voldoet: U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. U heeft in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken gewerkt (een week is van maandag tot en met zondag).

Hoeveel mag je verdienen als je uitkering krijgt?

Er is wel een maximum van € 224,00 netto per maand dat u mag bijverdienen naast uw bijstandsuitkering. De vrijlatingsregeling geldt alleen in de maanden waarin u inkomsten uit werk heeft.

Heb je altijd recht op een uitkering?

Voorwaarden WW

5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren; direct beschikbaar bent voor betaald werk; minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis). Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee.

Welke uitkering kun je krijgen als je werkloos bent?

Als u geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunt u een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen.

26 gerelateerde vragen gevonden

Wat is het verschil tussen uitkering en bijstand?

Ten eerste is een bijstandsuitkering 'technisch gezien' geen uitkering. Het is een recht voor alle Nederlandse burgers. Terwijl de werkloosheidsuitkering alleen geldt voor mensen die langere tijd in loondienst zijn geweest, is de bijstandsuitkering juist een basisrecht voor (in principe) iedereen.

Hoe lang moet je werken om een uitkering te krijgen?

Wanneer krijg je een uitkering? Als je 312 dagen of meer werkte, tijdens de 21 maanden voor je aanvraag. Of als je voldoet aan de voorwaarden voor personen van een oudere leeftijdscategorie.

Hoeveel uitkering als je niet werkt?

Uitkeringen tijdelijke werkloosheid

Je wordt tijdelijk werkloos gesteld door je werkgever. Je hebt automatisch recht op een uitkering. De RVA betaalt je een uitkering die gelijk is aan 65% van je loon(begrensd). Als je voor het eerst tijdelijk werkloos wordt, dien je een uitkeringsaanvraag in bij het RVA-kantoor.

Heb ik als huisvrouw recht op een uitkering?

'De meeste huisvrouwen en -mannen zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt', zegt Petra Foubert, professor arbeidsrecht aan de UHasselt. 'Dat is hun eigen keuze. Ze ontvangen ook geen uitkering en zijn niet ten laste van de maatschappij.

Kan UWV zien dat je werkt?

Wij checken gegevens die u doorgeeft bij de aanvraag van een uitkering. Ook vergelijken wij de gegevens die wij van u hebben met die van de Belastingdienst of de gemeente. Daarnaast controleren we telefonisch. Ook is het mogelijk dat een inspecteur uw werkplek bezoekt of bij u thuis komt.

Heb je recht op een uitkering bij een 0 uren contract?

In alle gevallen, behalve het niet verlengen van het contract, moet er iets op papier staan. Heb je een nul uren contract en word je gewoon niet meer ingeroosterd, dan heb je geen recht op een uitkering. Er moet officieel ontslag plaatsvinden. Ook als je gedeeltelijk wordt ontslagen heb je recht op een WW-uitkering.

Wat verandert er per 1 juli 2023?

Per 1 juli moeten meer bedrijven en instellingen maatregelen nemen om energie te besparen. Bijvoorbeeld isolatie, overstappen op hernieuwbare energie of zelf hernieuwbare energie produceren. Dit geldt nu ook onder andere voor de glastuinbouw en voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben.

Kun je WW aanvragen als je al een nieuwe baan hebt?

Ik heb een nieuwe baan gevonden

U heeft een baan gevonden waarmee u meer dan 87,5% van uw WW-maandloon gaat verdienen. Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Dit doet u met het 'Wijzigingsformulier WW' op Mijn UWV. U kiest hier onder 'Verandering van uw werksituatie' voor 'Ik ga weer werken'.

Hoe kan ik een uitkering aanvragen?

U kunt algemene bijstand aanvragen bij uw gemeente of via werk.nl. Als u recht heeft op bijstand, krijgt u dat vanaf de dag dat u dit bij de gemeente aanvraagt en niet eerder.

Hoeveel uur mag je werken als je uitkering hebt?

Verdienen naast de WW (werkloosheid wet)

Als u heeft opgegeven dat u 40 uur in de week beschikbaar bent voor nieuw werk, dient u ook te solliciteren naar functies voor 40 uur in de week. Soms gebeurt het dat u voor dit aantal uren geen baan kunt vinden, maar wel voor 20 uur in de week.

Hoeveel krijgt een werkloze per maand?

U ontvangt 65% van uw (eventueel begrensd) loon en dit ongeacht uw gezinstoestand . In tegenstelling tot de uitkeringen die worden betaald in geval van volledige werkloosheid, kennen de uitkeringen tijdelijke werkloosheid geen dalend verloop.

Hoe vaak mag je vriend bij je slapen?

Ze hebben daarom de regel ingesteld dat hij maximaal eenmaal per maand mag blijven slapen (en alleen in een weekend), en ook maximaal een keer per maand mag blijven eten. Ze weigeren eerst even aan te kijken hoe het zonder deze regel zou gaan.

Kan de gemeente zien hoeveel bankrekeningen Ik heb?

Indien u bij de Gemeente een aan- vraag indient voor een bijstandsuitke- ring, zal de Gemeente deze aanvraag beoordelen. In het kader van die beoordeling kan de Gemeente u vragen extra inlich- tingen te verstrekken, waaronder het verstrekken van bankafschriften of transactieoverzichten van uw bank- rekening.

Is een uitkering ook een inkomen?

Als je in loondienst werkt of een uitkering krijgt, heb je een inkomen. Over dat inkomen betaal je loonheffing.

Wat heb je aan 1 uur contract?

Wat is eigenlijk een 1-uurscontract? Het is een arbeidsovereenkomst waarbij partijen een arbeidsomvang van 1 uur per week overeenkomen. Met andere woorden; de werknemer heeft recht op werk voor (minimaal) 1 uur per week. Hij mag een oproep in principe niet weigeren.

Hoeveel uur mag je werken met een 0 uren contract?

Met een 0 urencontract heb je in principe geen recht op een vast aantal uren werk. De uitzondering hierop is als je minstens drie maanden in dienst bent en regelmatig wordt opgeroepen om te werken. Dan kun je recht hebben op een vast aantal uren. Hiervoor kun je een beroep doen op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang.

Hoe lang mag een 0 uren contract lopen?

Bent u oproepkracht? Dan mag uw werkgever u hooguit een jaar zo laten werken. Blijft u na dat jaar in dienst, dan krijgt u recht op een vast aantal uren per week, maand of jaar. Uw werkgever moet dit aanbod binnen een maand na dat jaar doen.

Volgende artikel
Hoe vaak hoor je te douchen?