Wat moet je weten over de zorgverzekering als je 18 wordt?

Kan ik zorgtoeslag krijgen als mijn ouders mijn zorgverzekering betalen?

Gevraagd door: Adriana Jacobs  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.8/5 (20 stemmen)

Krijg je zorgtoeslag als je ouders je zorgverzekering betalen? Voor het recht op zorgtoeslag maakt het niet uit of jij zelf of je ouders de zorgverzekering betalen. Ook maakt het niet uit of je zelf een verzekering hebt afgesloten of meeverzekerd bent op de polis van je ouders.

Heb je recht op zorgtoeslag als je nog bij je ouders woont?

Zorgtoeslag voor thuiswonenden? Ook als je nog bij je ouders woont, heb je recht op zorgtoeslag.

Kunnen je ouders je zorgverzekering betalen?

Vanaf je 18e ben je verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Je kunt ervoor kiezen om bij je ouders verzekerd te blijven, als je ouders het hier ook mee eens zijn. Je ouders betalen dan jouw maandelijkse premie.

Kun je zorgtoeslag krijgen als je geen zorgverzekering hebt?

Ik heb geen zorgverzekering - kan ik zorgtoeslag krijgen? Helaas, zonder zorgverzekering hebt u geen recht op zorgtoeslag. Maar de meeste mensen zijn verzekerd. Als u in Nederland woont of werkt, bent u namelijk verplicht om een basisverzekering voor uw ziektekosten af te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

Hebben thuiswonende kinderen recht op zorgtoeslag?

Tot 18 jaar ben je gratis verzekerd voor ziektekosten. Je betaalt dus geen premie en krijgt daarom geen zorgtoeslag. Ook als je jonger bent dan 18 jaar en een kind hebt, heb je geen recht op zorgtoeslag.

17 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel eigen geld mag je hebben om zorgtoeslag te krijgen?

U mag aardig wat spaargeld hebben zonder dat uw zorgtoeslag in gevaar komt. U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger is dan € 127.582. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het vermogen op 1 januari 2023 van u samen maximaal € 161.329 zijn.

Hoeveel mag kind verdienen zorgtoeslag?

U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 38.520 uitkomt. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het inkomen van u allebei samen niet meer dan € 48.224 zijn. Verdient u meer, dan krijgt u geen zorgtoeslag.

Kan iedereen zorgtoeslag krijgen?

Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen: U bent 18 jaar of ouder. U hebt een Nederlandse zorgverzekering. Uw inkomen ligt onder de (gezamenlijke) inkomensgrens.

Hoe weet ik of ik recht heb op zorgtoeslag?

Op de site toeslagen.nl kunt u een proefberekening zorgtoeslag maken. U weet dan of u zorgtoeslag kunt krijgen en hoeveel.

Hoe betaal je zorgverzekering zonder inkomen?

Boetes en inhouding op salaris of uitkering

Heeft u geen vast inkomen? Dan krijgt u een acceptgiro toegestuurd. U hoeft de premie voor de zorgverzekering niet met terugwerkende kracht te betalen. In de periode waarin u niet was verzekerd betaalt u de kosten voor medische zorg wel zelf.

Wat is de maximale zorgtoeslag in 2023?

In 2023 bedraagt de maximale zorgtoeslag € 154 per maand voor alleenstaanden en € 265 per maand voor mensen met een meerderjarige toeslagpartner.

Heeft iedere student recht op zorgtoeslag?

Zorgtoeslag voor studenten aanvragen

Als je in 2023 minder dan € 38.520 per jaar verdient, heb je vanaf 18 jaar recht op zorgtoeslag. Alle voorwaarden voor zorgtoeslag vind je op de website van de Belastingdienst. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je zorgtoeslag aanvragen.

Hoeveel betaald een 18 jarige aan zorgverzekering?

Zorgverzekering 18 jaar kosten

Je betaalt een verplicht eigen risico van €385 per jaar. Dat wil zeggen dat je de eerste €385 aan zorgkosten zelf betaalt. Je kunt het eigen risico verhogen naar maximaal €885 per jaar.

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor zorgtoeslag 2024?

Samen met uw toeslagpartner mag u in 2024 niet meer verdienen dan € 41.000. Ook wordt gekeken naar hoeveel spaargeld u samen heeft (vermogen). Dit mag niet meer zijn dan € 151.767. Voldoet u hieraan dan komt u samen met uw toeslagpartner in aanmerking voor zorgtoeslag.

Heeft medebewoner invloed op zorgtoeslag?

Uw partner wordt uw 'toeslagpartner'. Dat betekent dat u samen toeslag krijgt. We tellen het inkomen en vermogen van uw partner voortaan ook mee. Daardoor kan het bedrag aan toeslag meer of minder worden.

Heeft eigen huis invloed op zorgtoeslag?

Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Maar het huis waarin u woont en uw auto tellen níét mee als vermogen.

Waarom krijg ik 154 euro zorgtoeslag?

De tijdelijke extra verhoging van de zorgtoeslag in 2023 wordt teruggedraaid. Vanwege de inflatie was dit een eenmalige tegemoetkoming. Hierdoor steeg de zorgtoeslag voor alleenstaanden van 111 euro naar 154 euro. Veel mensen zullen dus iedere maand minder zorgtoeslag ontvangen vergeleken met 2023.

Kun je achteraf nog zorgtoeslag aanvragen?

Tot wanneer kan ik een toeslag aanvragen? Uw zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget kunt u nog aanvragen tot en met 1 september in het volgende jaar. U kunt bijvoorbeeld nog zorgtoeslag over 2023 aanvragen tot en met 1 september 2024. Toeslag voor 2022 kunt u niet meer aanvragen.

Welke toeslagen heb ik recht op?

Kan ik een toeslag krijgen?
  • Zorgtoeslag.
  • Huurtoeslag.
  • Kinderopvangtoeslag.
  • Kindgebonden budget.
  • Maak een proefberekening.

Welk inkomen wordt gebruikt voor toeslagen?

Als u toeslag aanvraagt, dan moet u uw toetsingsinkomen voor dat jaar opgeven. Ook als u maar voor een deel van het jaar toeslag aanvraagt, geeft u voor het hele jaar uw inkomen op. Uw inkomen telt mee voor de hoogte van uw toeslag.

Waar kan je zien hoeveel zorgtoeslag je krijgt?

U kunt in Mijn toeslagen zien hoeveel zorgtoeslag u in 2023 krijgt. Daar kunt u ook meteen de gegevens controleren waarmee wij uw zorgtoeslag berekend hebben.

Hoeveel mag je verdienen als je bij je ouders woont?

Geef altijd het hele jaarinkomen van uw kind aan ons door. Ook als het minder is dan € 5.432. U hoeft niet zelf te gaan rekenen.

Wat mag een inwonend kind boven de 18 bijverdienen?

Vanaf zijn 18e verjaardag mag je kind net zoveel werken als een volwassene. Misschien gaat je kind meer geld verdienen. Let op, het inkomen van je thuiswonende kind telt mee voor de huurtoeslag. Bij kinderen jonger dan 23 jaar telt alleen het bruto jaarinkomen boven de € 5.432 mee (in 2023).

Wat moet een inwonend kind betalen?

Helaas is er geen standaardberekening voor kostgeld. Dit is namelijk afhankelijk van je eigen situatie: jullie inkomens, vaste lasten, verbruik en afspraken die je hebt gemaakt. Het gemiddelde bedrag dat Nederlandse ouders aan kostgeld aan hun kinderen vragen, ligt tussen de €200 en €500 per maand.