'Iedereen geslaagd... behalve wij' - EXAMENVLOG #12

Kan ik schoolgeld terugkrijgen?

Gevraagd door: bacc. Leah Bertho M  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.2/5 (46 stemmen)

U kunt collegegeld terugvragen wanneer u zich tijdens het studiejaar uitschrijft. U krijgt dan 1/12e van het collegegeld terug voor elke maand dat u eerder bent gestopt. Stopt u in juli of augustus, dan krijgt u die maanden niet terug.

Kun je schoolgeld terug krijgen?

Lesgeld terugkrijgen

Lesgeld dat u heeft betaald, kunt u soms (gedeeltelijk) terugkrijgen als u zich uitschrijft bij uw opleiding. Bijvoorbeeld als u voor het einde van het schooljaar uw diploma behaalt. Of als u stopt met de lessen omdat uw ouders gaan scheiden.

Wat gebeurd er als je je schoolgeld niet betaald?

Als we uw achterstallige betaling hebben overgedragen aan het CJIB, kan de schuld verhoogd worden met rente, deurwaarderskosten en buitengerechtelijke kosten. DUO mag als schuldeiser rente vragen over het openstaande bedrag.

Welke maand hoef je geen schoolgeld te betalen?

Vrijstelling lesgeld

In de volgende situaties betaalt u geen lesgeld: U stopt met de lessen en schrijft zich uit vóór 1 oktober. U was eerder in het schooljaar ingeschreven aan een dagschool. En u had daar geen vrijstelling of teruggave van lesgeld.

Wat moet je betalen als je stopt met school?

Niet begonnen of gestopt

Dan hoeft u geen lesgeld te betalen. Wordt u op of na 1 oktober uitgeschreven? Vaak moet u dan lesgeld betalen voor het hele schooljaar. Alleen in sommige situaties kunt u een deel van het lesgeld terugkrijgen.

28 gerelateerde vragen gevonden

Is school geld verplicht?

Per 1 augustus 2021 is de wet vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Ouders die het bedrag niet kunnen of willen missen, zijn niet meer verplicht om het te betalen. Scholen moeten zelf een oplossing vinden als ouders geen financiële bijdrage leveren aan schoolreisjes, uitjes en activiteiten.

Kan je zomaar stoppen met school?

Als je ouder bent dan 18 jaar, ben je zelf verantwoordelijk voor je toekomst en kan je stoppen met je studie en een tussenjaar nemen. Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je een startkwalificatie nodig om te kunnen stoppen. Heb je dit niet, dan ben je nog leerplichtig en kan je niet zomaar stoppen.

Kan je schoolgeld in termijnen betalen?

Hoe lesgeld betalen

U betaalt het lesgeld voor uw opleiding aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het lesgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli). U betaalt het lesgeld in 1 keer of in 9 gelijke termijnen.

Kun je schoolgeld in termijnen betalen?

Betaling mag in termijnen

U kunt het hele bedrag in 1 keer betalen, maar het mag ook in 9 termijnen. Betaalde u in 2021-2022 het lesgeld in 9 termijnen, van uw eigen rekening? Dan betaalt u in 2022-2023 automatisch weer in termijnen. U hoeft hiervoor niks te doen.

Wat kost schoolgeld per jaar?

De meeste studenten betalen wettelijk collegegeld. Voor het studiejaar 2022-2023 is het wettelijke collegegeld € 2.209,-. Voor het studiejaar 2023-2024 bedraagt dit € 2.314,-.

Wie betaald schoolgeld?

Wanneer lesgeld betalen

U betaalt lesgeld als u 18 jaar of ouder bent. En u volgt 1 van de volgende opleidingen: een voltijdopleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol); een voltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (vavo).

Hoeveel moeten mijn ouders bijdragen aan studie?

De kosten voor ouders

Van alle ouders draagt 68 procent bij aan de kosten van studeren. Uitwonende studenten krijgen gemiddeld € 339 per maand van hun ouders en thuiswonende studenten € 109 per maand (bron: Nibud Studentenonderzoek 2021).

Hoeveel geld terug van DUO?

De tegemoetkoming is € 29,92 per maand. Je krijgt deze alleen voor de officiële duur van je studie. Voor een 4-jarige opleiding onder het leenstelsel krijg je dus maximaal € 1.436,-. Voor een langere opleiding kun je meer krijgen.

Is schoolgeld aftrekbaar van de belasting?

Nee, studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn sinds 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar. Misschien komt u wél in aanmerking voor STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden.

Hoeveel krijg ik terug van de belasting van mijn opleiding?

Voor de studiekosten geldt – net als vorig jaar – een drempel van 250 euro per persoon. Alles erboven is aftrekbaar. Heb je bijvoorbeeld 1.799 euro lesgeld betaald en 350 euro voor studieboeken, dan mag je 1.899 euro in mindering brengen op je inkomen (2.149 min 250 euro).

Welke datum gaat schoolgeld eraf?

Het bedrag wordt elke maand automatisch van uw rekening afgeschreven, rond de 25e. De 1e termijn schrijven we af in de 1e maand na uw aanvraag. U kunt niet kiezen voor meer of minder termijnen, of voor andere betaalmomenten.

Wie betaald schoolgeld mbo?

Mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) van 18 jaar of ouder moeten lesgeld betalen. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar vastgesteld. Mbo-studenten van 18 jaar of ouder betalen cursusgeld als zij een deeltijdopleiding of de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen.

Hoeveel is schoolgeld mbo per maand?

Hoogte lesgeld voltijd mbo

Het lesgeld is € 1.239 voor het studiejaar 2022/2023.

Is de middelbare school gratis?

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor uw kind in het voortgezet onderwijs. De meeste boeken krijgt uw kind van school. Sommige lesmaterialen moet wel u zelf betalen. De school kan ook een ouderbijdrage vragen.

Welke studiefinanciering hoef je niet terug te betalen?

Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct zijn altijd een gift. U hoeft ze niet terug te betalen. Uw basisbeurs, aanvullende beurs en reisproduct inclusief rente worden een gift als u binnen 10 jaar uw diploma behaalt.

Kan je op 17 jaar stoppen met school?

Leerlingen onder 18 jaar zonder startkwalificatie

Leerlingen tussen 16 en 18 jaar mogen alleen stoppen met school, als zij een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 en hoger) hebben. Is dat niet zo? Dan geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat uw kind een voltijdopleiding moet volgen.

Heb je nog leerplicht als je 18 bent?

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Kan je midden in je studie een tussenjaar nemen?

Het is een jaar waarin je je horizon kan verbreden en erachter kan komen wat je wilt studeren. Uit onderzoeken blijkt inmiddels ook dat een goed besteed tussenjaar ook een positieve invloed heeft op je studieresultaten tijdens een HBO – of WO studie.

Hoeveel geld krijg je als je 18 bent en op school zit?

Als thuiswonende krijg je als basistoelage €113,66 en wanneer je uitwonend bent is dat €265,01. Verder kun je, afhankelijk van je opleiding en het gezamenlijke inkomen van je ouders, nog een toeslag ontvangen. Je krijgt deze tegemoetkoming maandelijks.

Wat is een normale ouderbijdrage?

De school bepaalt de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage in overleg met de medezeggenschapsraad. Verreweg de meeste scholen vragen een bijdrage die onder de honderd euro ligt; in het basisonderwijs gemiddeld 30 euro per kind. Je bent als ouder niet verplicht deze bijdrage te betalen.

Vorige artikel
Hoe herken je miskraam 1 week?