Doe het zelf: Toeslagen aanvragen

Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen als mijn partner niet werkt?

Gevraagd door: kand. Elize Zowran von Ranzow Msc  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (8 stemmen)

Werkt u een tijdje niet, maar bent u nog wel in dienst? Dan kunt u gewoon kinderopvangtoeslag krijgen. Verandert het aantal contracturen dat u werkt? Dan kan dat wel gevolgen hebben voor het aantal uren opvang waarvoor u toeslag kunt krijgen.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag als je partner niet werkt?

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als u werkt en uw kind naar een geregistreerde opvang gaat. Hebt u een toeslagpartner? Dan moet u allebei werken.

Hoe controleert de Belastingdienst kinderopvangtoeslag?

Hoe komen jullie aan mijn gegevens voor de definitieve berekening...
  1. van uw werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenfonds krijgen we een jaaropgaaf van uw inkomen.
  2. van uw kinderopvang krijgen we de opvanguren en de kosten door.
  3. van uw werkgever krijgen we door hoeveel uren u hebt gewerkt voor uw kinderopvangtoeslag.

Waarom geen recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Gaat uw kind naar een ouderparticipatiecrèche (opc) die nog in de aanloopperiode van 1 jaar en 3 maanden zit? Dan heeft u nog geen recht op kinderopvangtoeslag.

Hoeveel uur minimaal werken voor kinderopvangtoeslag?

U krijgt alleen toeslag voor de uren die uw kind werkelijk naar de opvang gaat. De opvanguren die u over hebt, mag u nog wel de rest van het jaar gebruiken voor opvang. U werkt 25 uur per week. Volgens de berekening mag u toeslag aanvragen voor maximaal 153 uur dagopvang per maand.

43 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg je per uur?

Uurtarief instelling kinderopvang

Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang. Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,50) hoger dan de maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,31). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,52.

Wat is het toetsingsinkomen voor kinderopvangtoeslag?

Het toetsingsinkomen is het jaarinkomen zoals dit gebruikt wordt door de belastingdienst voor de verschillende toeslagen. Het toetsingsinkomen wordt berekent uit uw inkomen(s) en eventuele aftrekposten zoals aftrek eigen woning, te betalen partneralimentatie en ondernemersaftrek.

Heb je altijd recht op kinderopvangtoeslag?

Er geldt voor kinderopvangtoeslag geen maximaal inkomen. Als je inkomen stijgt, verlies je dus nooit je recht op kinderopvangtoeslag, maar het kan wel zo zijn dat je minder toeslag krijgt.

Wie heeft recht op kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten die je als werkende ouder maakt voor kinderopvang. Je vraagt voor elk van je kinderen apart een toeslag aan. Afhankelijk van je situatie krijg je een percentage van je opvangkosten vergoed. Je betaalt de kosten van je kinderopvang eerst zelf.

Heb je met een uitkering recht op kinderopvangtoeslag?

Ik heb een uitkering of sta ingeschreven bij UWV

U kunt toeslag krijgen als u een van de volgende uitkeringen hebt: bijstand. een WW-uitkering. een arbeidsongeschiktheidsuitkering via de WAO, WIA, Wajong of WAZ.

Hoe krijg je kinderopvangtoeslag terug?

We betalen uw toeslag iedere maand uit

Dat doen we op het rekeningnummer dat in Mijn toeslagen staat.

Hoe uren aanpassen kinderopvangtoeslag?

Als de opvanguren veranderen, dan moet u dat aan ons doorgeven. Het liefst zo snel mogelijk.
...
Maar geef uiterlijk binnen 4 weken de volgende veranderingen door:
  1. Uw kind gaat meer uren naar de opvang.
  2. Uw kind gaat minder uren naar de opvang.
  3. De opvanguren veranderen tijdelijk.

Hoe komt de Belastingdienst aan mijn gegevens?

De gegevens zijn afkomstig van onder andere werkgevers, verzekeraars, banken en gemeenten. “Hoe meer gegevens wij invullen, hoe minder men dat zelf hoeft te doen. Dat zorgt dat mensen sneller aangifte kunnen doen, want ze hoeven de gegevens alleen nog te controleren”, legt Spros de voordelen van de VIA uit.

Welke leeftijd stopt kinderopvangtoeslag?

Uw kind kan opvang krijgen tot de 1e dag van de maand waarop hij naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarna kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen.

Wie is eerste kind bij kinderopvangtoeslag?

Met eerste kind wordt hier bedoeld het kind dat de meeste uren kinderopvang afneemt. Heb je bijvoorbeeld een kind van 6 jaar op de BSO en een kind van 3 jaar op het kinderdagverblijf, dan beschouwt de belastingdienst het kind waarvoor je de meeste uren kinderopvang afneemt als het 'eerste kind'.

Kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen?

In geval van co-ouderschap kunnen beide ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. Ieder kan dit voor zijn eigen deel van de kosten aanvragen. Daarbij gaat de Belastingdienst er van uit dat de ouders hun eigen aandeel in de kosten contractueel regelen met de kinderopvanginstelling.

Waar vind ik mijn Toetsinkomen?

Die term staat op uw jaaropgaaf. Het fiscaal loon is uw brutoloon plus de bijdrage Zorgverzekeringswet. Het toetsingsinkomen is dan gelijk aan het fiscaal loon minus eventuele aftrekposten.

Waar vind je je toetsingsinkomen?

Het toetsingsinkomen bereken je door in box 1, box 2 en box 3 de inkomsten op te tellen en te verminderen met de aftrekposten. Houd er rekening mee dat in alle 3 de boxen verschillende tarieven en vrijstellingen gelden. De begrippen toetsingsinkomen, verzamelinkomen en belastbaar inkomen betekenen alle drie hetzelfde.

Hoe bereken je je jaarsalaris?

Het jaarsalaris is feitelijk je bruto maandsalaris x 12 + vakantiegeld + eventuele dertiende maand.

Hoeveel toeslag krijg ik in 2022?

De hoogte van je zorgtoeslag 2022 is inmiddels vastgesteld. Ten opzichte van 2021 is de toeslag iets verhoogd en kan oplopen tot € 111,- per maand. Indien met partner zal het in totaliteit maximaal 212,- euro zijn. Bij een inkomen van meer dan € 31.500 (zonder toeslagpartner) krijg je geen zorgtoeslag uitgekeerd.

Wat kost kinderopvang in 2022?

Maximum uurprijzen 2022

De maximum uurprijs voor dagopvang stijgt van 8,46 euro (2021) naar 8,50 euro in 2022. De maximum uurprijs voor buitenschoolse opvang stijgt van 7,27 euro (2021) naar 7,31 euro in 2022. De maximum uurprijs voor gastouderopvang stijgt van 6,49 euro (2021) naar 6,52 euro in 2022.

Wat gaat kinderopvangkosten 2022?

Een simpel rekenvoorbeeld: in 2022 zal het maximale uurtarief van de overheid 8,50 euro bedragen. Als de kinderopvang dit jaar nog 8,40 per uur rekende, maar daar 2,5 procent bijrekent door hogere kosten, dan komt het tarief straks uit op 8,61 euro.

Welke gegevens vult de Belastingdienst al in?

Eventuele gegevens van andere woningen; De heffingskortingen; De voorlopige aanslag; De teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, Zvw.

Hoe lang bewaard Belastingdienst gegevens?

Hoe lang moet ik mijn financiële administratie bewaren voor de Belastingdienst? Voor particulieren geldt geen wettelijke bewaarplicht. Maar voor naheffingen door de Belastingdienst is het slim om uw administratie 5 jaar te bewaren. Voor bedrijven en zelfstandigen geldt wel een wettelijke bewaarplicht van 7 tot 10 jaar.

Waar kan ik mijn adres zien Belastingdienst?

Digitale post bezorgen wij in uw digitale postbus op de volgende portalen:
  • MijnOverheid. Dit is uw persoonlijke website voor de hele overheid, dus ook bijvoorbeeld uw gemeente, waterschap en uw provinciale overheid. ...
  • Mijn Belastingdienst. Dit is een portaal van de Belastingdienst zelf. ...
  • Mijn toeslagen.