Can Doctors Legally Refuse To Treat Patients?

Kan een ziekenhuis een patiënt weigeren?

Gevraagd door: Aylin Aksoy  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.9/5 (3 stemmen)

Laat dit voorlezen
Pauzeren
U mag slechts bij hoge uitzondering weigeren om een behandelingsovereenkomst met een patiënt aan te gaan. Ervaringen van anderen zijn geen geldige reden om dit te weigeren. Het advies is om direct goede afspraken met de patiënt te maken over wat wenselijk is binnen de behandelrelatie.

Kan ziekenhuis zorg weigeren?

U mag een behandeling weigeren. Als u geen toestemming geeft voor een medisch onderzoek of een behandeling moet de arts uw besluit respecteren. De arts moet u wel goed informeren over de medische gevolgen.

Kan een dokter een patiënt weigeren?

Huisarts kan patiënt weigeren

De huisarts die u kiest mag u weigeren als nieuwe patiënt wanneer: u te ver weg woont; de huisartsenpraktijk vol is; de huisarts niet kan instemmen met bepaalde zorgwensen, bijvoorbeeld een verzoek voor euthanasie.

Wat is de zorgplicht van een ziekenhuis?

Zorgverleners hebben op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) een algemene zorgplicht, die met zich meebrengt dat een zorgprofessional slechts bij hoge uitzondering een patiënt kan weigeren te behandelen.

Is een arts verplicht te helpen?

Ook gelden de rechten en plichten van het beroep arts niet meer voor u. Dit betekent dat u geen eerste hulp hoeft te verlenen in noodsituaties en bij calamiteiten. Wel heeft u als niet praktiserend arts, net als elke burger, de plicht om iemand in levensgevaar te helpen.

22 gerelateerde vragen gevonden

Kan een ziekenhuis je verplichten te blijven?

Iemand die een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt door een geestelijke stoornis kan tegen zijn of haar zin in worden behandeld. De verplichte behandeling kan een gedwongen opname zijn, maar dat hoeft niet. Iemand kan ook verplicht worden om regelmatig naar een instelling terug te komen.

Wat als je naar een ander ziekenhuis wil?

Wat kun je doen? Bespreek je twijfels en klachten met de zorgverlener(s) in het ziekenhuis waar je nu behandeld wordt. Misschien kunnen zij je doorverwijzen naar een ander ziekenhuis. Neem contact op met je zorgverzekeraar over deze situatie.

Kun je een ziekenhuis aanklagen?

Ieder ziekenhuis heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris, ook wel een klachtenbemiddelaar of een vertrouwenspersoon genoemd. Een klacht over het ziekenhuis kunt u gratis indienen bij deze klachtenfunctionaris.

Kan ik het ziekenhuis aansprakelijk stellen?

Door de medische fout kunt u letselschade hebben. U kunt het ziekenhuis en/of de arts die de medische fout heeft begaan, vragen om uw schade te vergoeden. Uw letselschade kan uit verschillende kostenposten bestaan. Meer hierover leest u op de pagina letselschade.

Welke rechten heeft een patiënt?

Rechten van de patiënt
  • Als patiënt kies je vrij je zorgverlener. Je bent vrij in de keuze van je zorgverlener. ...
  • De zorgverlener geeft je duidelijke informatie. ...
  • Je geeft geïnformeerde toestemming voor een behandeling. ...
  • Je hebt toegang tot je patiëntendossier. ...
  • De zorgverlener respecteert je privacy. ...
  • Extra info.

Kun je een patiënt inzage in zijn dossier weigeren?

Uitzondering recht op inzage

En is die andere persoon niet uw hulpverlener? Dan mag uw zorgaanbieder weigeren om u inzage te geven in een bepaald gedeelte van het dossier. Uw zorgaanbieder moet dan wel kunnen aantonen dat dat het geval is.

Kan je zonder verwijzing naar het ziekenhuis?

De Zvw bepaalt dat een patiënt alleen medisch-specialistische zorg vanuit het basispakket vergoed krijgt als er een geldige verwijzing aanwezig is. De Zvw kent wel een uitzondering voor acute zorg. Bij acute zorg is een verwijzing namelijk niet noodzakelijk.

Wie beslist over medische behandeling?

Als u zelf niet meer kunt beslissen over uw medische behandeling, kijkt de arts eerst of u een wilsverklaring heeft geschreven. Hierin staat wat er moet gebeuren in zo'n situatie. Er staat ook of u iemand die namens u praat, heeft aangewezen. Als dit niet zo is, dan vraagt de arts uw naasten om te beslissen.

Wat te doen bij Zorgweigering?

Soms is het melden van zorgweigering een grote stap, omdat veel ongedocumenteerden bang zijn om ontdekt te worden. Het is echter belangrijk voor alle ongedocumenteerden in Nederland dat in kaart wordt gebracht waar en wanneer er zorg geweigerd wordt.

Wie heeft een zorgplicht?

Scholen moeten ervoor zorgen dat elk kind een passende plek krijgt. Ook als het kind extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. De zorgplicht geldt voor kinderen die al op school zitten en kinderen die worden aangemeld.

Wat is zorgplicht in de zorg?

Als zorgverzekeraar zijn we wettelijk verplicht om jou zorg binnen een redelijke tijd of afstand te bieden, of een vergoeding voor zorg te geven als je daar recht op hebt. Dat heet zorgplicht.

Wat als het ziekenhuis een fout maakt?

Als de zorgverlener aansprakelijk is, moet uw schade als gevolg van de medische fout worden vergoed. De schade wordt doorgaans betaald door de verzekeraar van de zorgverlener of het ziekenhuis. Uw schade bestaat uit materiële schade (gemaakte kosten of misgelopen inkomsten) of immateriële schade.

Wat is een verwijtbare fout?

Wanneer is er sprake van een verwijtbare fout? Men spreekt over het algemeen van een verwijtbare fout als een arts onzorgvuldig heeft gehandeld. Dit houdt in dat een redelijk bekwaam arts de schade had kunnen voorkomen of had kunnen verminderen.

Waar kan ik klacht indienen tegen ziekenhuis?

De patiënt, zijn vertegenwoordiger of de nabestaanden kunnen hiervoor een 'medische klacht' indienen. U kunt een medisch incident rechtstreeks doorgeven aan de betrokkene of contact opnemen met de ombudsdienst. Ook gerechtelijke stappen of indiening bij het Fonds voor Medische Ongevallen zijn mogelijk.

Wat zijn spoedeisende klachten?

Een gezondheidsklacht is spoedeisend wanneer het levensbedreigend is of als de behandeling door een huisarts niet kan wachten tot de volgende dag of het volgende spreekuur. Bij spoedzorg heb je vaak te maken met verschillende zorgverleners.

Hoe lang mag je klacht indienen?

U kunt tot precies tien jaar na het handelen of nalaten van de zorgverlener een klacht indienen. Is datgene waarover u wilt klagen langer dan tien jaar geleden gebeurd, dan is de klacht verjaard.

Wat is een medische incident?

Wat is een medische fout of medisch incident? Als iemand schade oploopt door het verwijtbaar en/of onzorgvuldig handelen van een zorgverlener, is sprake van een medische fout. Op Slachtofferwijzer spreken we ook wel van een 'medisch incident', omdat de zorgverlener in de meeste gevallen niet met opzet heeft gehandeld.

Heb je recht op een doorverwijzing?

Je hebt recht op een verwijzing naar een specialist als dat medisch noodzakelijk is. Jouw huisarts beoordeelt of die noodzaak er is. De huisarts zal een verwijzing weigeren als hij ervan overtuigd is dat deze voor jou niet zinvol is.

Kan je bij elk ziekenhuis terecht?

Voor spoedgevallen en bevallingen kan je altijd in elk ziekenhuis in Nederland terecht, gecontracteerd of niet. In de Zorgvinder vind je een overzicht van alle zorgverleners.

Kun je bij elk ziekenhuis terecht?

In ieder ziekenhuis terecht

Ondanks dat, kunt u in 2022 met Basis Zeker/ZieZo Basis gewoon naar alle 76 ziekenhuizen. In 2022 kunt u gewoon bij alle ziekenhuizen terecht, ondanks dat we door corona nog niet met ieder ziekenhuis afspraken hebben gemaakt.

Volgende artikel
Hoeveel vocht maximaal?