Kan mijn werkgever eisen dat ik 4 uur met het ov reis om op kantoor te komen? | Het Juridisch Loket

Kan een werkgever weigeren om 4 5 te werken?

Gevraagd door: mr. Marinus van der Linden MPhil  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.2/5 (28 stemmen)

,,Als je minder of meer uren wilt werken, mag je werkgever eigenlijk niet weigeren - tenzij hij zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft. Dit is geregeld in de wet.''

Kan werkgever 4 dagen werkweek weigeren?

De werkgever kan aanvaarden, of weigeren. Een weigering moet binnen de maand schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer bezorgd worden. Uiteraard kunnen werkgever of werknemer ook in gesprek gaan over de modaliteiten van de vierdaagse werkweek.

Heb je recht op minder werken?

Voorwaarden om uw werkuren te kunnen wijzigen zijn: U werkt bij een bedrijf met minimaal 10 medewerkers. U bent minimaal een halfjaar (26 weken) in dienst. U doet uw verzoek schriftelijk en uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum.

Kan je baas je uren verminderen?

Uw werkgever mag uw werktijden veranderen als dit in uw contract, cao of bedrijfsregeling staat. Deze afspraak heet een wijzigingsbeding. Het betekent dat uw werkgever zonder uw toestemming uw werktijden mag veranderen. Hij moet daar wel een belangrijke reden voor hebben, bijvoorbeeld een verplichte reorganisatie.

Hoeveel scheelt 1 dag minder werken?

Ga je 32 uur werken, dan is je parttime percentage 80%. Je brutosalaris wordt dan 0,8 x € 2.500,- = € 2.000,-. Je netto-inkomen is dan € 1.814,-. Met één dag minder werken ga je er in salaris dus netto € 298,- op achteruit.

41 gerelateerde vragen gevonden

Wat verlies je als je 4 5 werkt?

Hierna kan je nog steeds 4/5e werken volgens het stelsel van de vierdagenweek zonder premie maar heb je geen recht meer op een premie, en ontvang je dus enkel 80% van je voltijds loon.

Hoeveel verdien ik met 4 5 te werken?

Net zoals een voltijdse medewerker wordt u als deeltijdse medewerker betaald volgens het aantal gepresteerde uren. U mag niet gediscrimineerd worden en moet dus evenveel per uur verdienen als een voltijdse werknemer. Een maandloon van bijvoorbeeld 2.500 euro bruto bij voltijds werk wordt bij 4/5 2.000 euro bruto.

Kan een werkgever weigeren als je minder wilt werken?

Uw werkgever mag uw aanvraag om meer of minder uren te werken alleen weigeren bij 'zwaarwegend bedrijfsbelang'. Bijvoorbeeld als: er onvoldoende werk is. er niet genoeg geld is om uw loon te betalen.

Wat mag je weigeren op werk?

Werk weigeren mag over het algemeen alleen wanneer je gezondheid of veiligheid in het geding is. Dit geldt onder meer wanneer het werk dat je krijgt toegewezen, in strijd is met de regels en richtlijnen van de Arbowet of de Arbeidstijdenwet.

Is het voordeliger om minder te werken?

Het kost doorgaans geld om een dag minder te werken, omdat je dan minder salaris ontvangt. Afhankelijk van je baan en arbeidsvoorwaarden kan het verschil in inkomen variëren. Ook kan het zijn dat je minder voordelen krijgt, zoals vakantiedagen en pensioenopbouw, als je minder werkt.

Kan ik vanaf 55 jaar 4 5 werken?

In een landingsbaan is het mogelijk om de arbeidsprestaties te verminderen tot de helft of tot 4/5 van een voltijdse arbeidsovereenkomst en dit vanaf 55 jaar indien men 25 jaar beroepsverleden aantoont.

Is 32 uur werken fulltime of parttime?

Een werkweek van 32 uur is een echte parttime week. Je hebt een volle dag vrij en hoeft daar geen langere werkdagen voor te draaien. Steeds meer werknemers kiezen voor een 4-daagse werkweek.

Is 36 uur werken parttime of fulltime?

Arbeidsduur. De meeste voltijders hebben een arbeidsduur van 38 uur per week. 36 en 40 uur komen ook veel voor.

Heb je recht op 4 dagen werken?

Sinds 20 november 2022 zijn de nieuwe regels omtrent de voltijdse 4-daagse werkweek officieel van kracht. Vanaf nu hebben heel wat werknemers in de private sector de mogelijkheid om een voltijdse baan uit te voeren in vier werkdagen per week i.p.v. vijf.

Wie wil en kan mag een voltijdse werkweek op 4 dagen afwerken?

Wanneer een werknemer meer dan 38 uur effectief per week werkt met een maximum van 40 uren, dan kan hij ook 4 dagen per week werken door zijn wekelijkse arbeidsduur te delen door 4. Een effectieve werkweek van 40 uur kan dan gepresteerd worden à rato van 4 dagen van 10 uur.

Hoe 4 dagen werkweek aanvragen?

Hoe vraag je het aan? Je dient een schriftelijk verzoek in bij je werkgever om je arbeidsuren uit te voeren in vier dagen in plaats van vijf. Het initiatief moet van jou als werknemer komen, je werkgever kan je niet verplichten om over te stappen naar een vierdaagse werkweek.

Is 4x9 werken een recht?

Voor zover goed onderbouwd, zo mogelijk neergelegd in beleid, kan een verzoek om 4 x 9 uur te mogen werken, afgewezen worden. Daarmee is duidelijk dat er grenzen zijn aan de huidige opgang van Het Nieuwe Werken.

Is ziekmelden werkweigering?

Als een werknemer wegens ziekte niet werkt, is er geen sprake van werkweigering. Ook niet als hij zich niet (op de goede manier) heeft ziek gemeld.

Wat gebeurt er als je werk weigert?

Bij werkweigering zal jouw werkgever hoogstwaarschijnlijk niet direct tot ontslag op staande voet overgaan. Het is gebruikelijker dat je eerste een officiële waarschuwing krijgt. Een ander gevolg kan zijn dat jouw werkgever geen loon uitbetaalt over de periode dat je werk hebt geweigerd.

Kan een werkgever aangepast werk weigeren?

Een werkgever is in principe niet verplicht om een werknemer tewerk te stellen die niet volledig geschikt is om het contractueel overeengekomen werk uit te voeren. Hij mag terecht weigeren dat een werknemer om medische redenen deeltijds werkt of beperkte prestaties verricht en dit tot de werknemer volledig hersteld is.

Wie bepaalt of je moet werken?

Wanneer je ziek bent maar toch moet werken, is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een bedrijfsarts wordt ingeschakeld. Alleen de bedrijfsarts kan namelijk een oordeel geven over de vraag of je ziek bent en moet werken.

Welke leeftijd 1 dag minder werken?

Meedoen aan de seniorenregeling 60-jarigen betekent dat je vanaf de 1e van de maand na je 60e verjaardag er voor kunt kiezen 20% minder te werken. Door het aanpassen van je rooster is het in de meeste gevallen zo dat je dan een dag minder kunt gaan werken.

Kan ik zomaar 4 5 werken?

Wil een medewerker meer tijd investeren in het gezin of een bijberoep? Dan kan die ervoor kiezen om via een 4/5de systeem te werken. Hij of zij kan in gesprek gaan met HR en/of hun manager over de mogelijkheden en dient daarna een schriftelijke aanvraag in.

Is 4 5 werken een recht?

Ja, want die worden net zoals je loon berekend in verhouding tot je gepresteerde dagen. Een voltijdse werknemer heeft recht op 20 betaalde vakantiedagen. Wanneer je bijvoorbeeld 4/5 gaat werken, heb je ook maar recht op 4/5 van die 20 dagen.

Heeft vier vijfde werken invloed op je pensioen?

De maximumduur die meetelt voor uw pensioen is afhankelijk van het type: 12 maanden voor volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking; 60 maanden voor 1/5 loopbaanonderbreking (= 4/5 of 80 % werken), dus u kunt maximum 5 jaar 4/5 werken zonder invloed op uw pensioen.

Vorige artikel
Hoe ruikt gezonde urine?