Kan je 2 moedertalen hebben?

Kan een man 2 achternamen hebben?

Gevraagd door: Fem Wijland  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.9/5 (53 stemmen)

U mag uw kind met de Nederlandse nationaliteit geen dubbele of gecombineerde achternaam geven. Het maakt niet uit of het kind nog een andere nationaliteit heeft. Let op: Kinderen kunnen vanaf 1 januari 2024 de achternamen van beide ouders krijgen.

Kan ik een dubbele achternaam krijgen?

Met de nieuwe wet kunnen ouders ook een dubbele achternaam geven aan hun kinderen. De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2024. Ouders kunnen van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken als hun eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al hun volgende kinderen.

Hoe werken dubbele achternamen?

Ouders kunnen een dubbele geslachtsnaam geven aan het eerste kind in een gezin. Die keuze geldt dan ook automatisch voor eventuele volgende kinderen in het gezin. Voor de groep mensen die al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, bijvoorbeeld Korthals Altes, wordt deze naam als een één achternaam gezien.

Waarom twee achternamen?

Eén van de redenen waarom mensen kiezen voor een dubbele achternaam voor hun kind, is omdat ze zo de verbondenheid met hen beiden kunnen laten zien. Het kan ook een praktische oplossing bieden voor mensen met meerdere nationaliteiten; het komt namelijk voor dat mensen in verschillende landen verschillende namen hebben.

Hoeveel Tweede namen mag je hebben?

Hoeveel voornamen mag je kind hebben? Kinderen hebben meestal één tot drie namen. Er is geen maximum aan kindernamen, maar de burgerlijke stand kan je namen afkeuren. Als jij je kind bijvoorbeeld 5 voornamen wilt geven, dien je daarvoor een goede reden te hebben.

22 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel kost het om een 2de naam te krijgen?

De kosten van een voornaamswijziging bestaat uit 3 delen: Griffierecht van €314,- (2022). Dit zijn de kosten die je moet betalen aan de rechtbank voor het behandelen van je verzoek tot voornaamswijziging. Advocaatkosten (vanaf €485,-) voor het opstellen van de juiste documenten en het indienen van je verzoek.

Waarom heb je een 2de naam?

Het gebeurt nog wel eens dat volwassenen toch liever genoemd worden bij hun tweede naam, omdat ze denken dat dat beter bij hun past. Als dit voor jouw kindje het geval zou zijn, dan hoeft hij of zij niet aan de gang met een naamswijziging, maar kan gewoon de tweede naam gebruikt worden.

Welke landen hebben dubbele achternamen?

Het geven van een dubbele achternaam kan al in de meeste Europese landen en de VS, maar nog niet in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Finland en de Baltische Staten. Historisch was het voeren van een dubbele (of meer algemeen: een meervoudige) achternaam vooral een statussymbool, met de adel als exponent.

Kan je gratis je achternaam veranderen?

Het veranderen van een achternaam kan alleen onder strenge voorwaarden. U vindt de voorwaarden voor een wijziging van een achternaam op de website van Justis. De kosten van een achternaamswijziging vindt u daar ook.

Hoe duur is het om je achternaam te veranderen?

Voor een meerderjarige die zijn/haar achternaam wil wijzigen: €835,-. Voor het wijzigen van de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen: €835,-. Voor het wijzigen van de achternaam van 3 of meer minderjarige kinderen: €1.670,-.

Welke naam mag je je kind niet geven?

Deze namen mag je absoluut niet geven aan je kind.
...
Dit zijn ze:
  • Maastricht.
  • Urine.
  • Tsjakkalotte.
  • Frans Rolls Royce.
  • Dienaar van God.
  • Miracle of Love.
  • Sujez Chtristhus.
  • Willemszoon.

Heeft iedereen een 2e naam?

Heel belangrijk: een tweede (of derde) naam hoeft echt niet. Lang niet iedereen geeft zijn kindje meerdere namen. Niemand verplicht je tot het kiezen van een tweede babynaam, dus als je er veel stress van krijgt: doe het vooral niet!

Welke naam komt eerst als je getrouwd bent?

Volgens de etiquette schrijf je eerst de naam van de vrouw en daarna de naam van de man.

Kan je een achternaam toevoegen?

Een verzoek tot wijziging van uw achternaam kunt u indienen bij Justis. Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Op de website van Justis staat wat de voorwaarden zijn en hoe u een verzoek indient.

Welke achternaam als je gaat trouwen?

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, mag u de achternaam van uw partner gebruiken. Het gaat hierbij om dagelijks gebruik van de achternaam van uw partner. U kunt die naam (laten) registreren bij uw gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP).

Welke achternaam mag je je kind geven?

U kunt voor uw eerste kind samen de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. De gekozen achternaam geldt ook voor alle volgende kinderen.

Kan je achternaam veranderen zonder toestemming vader?

U heeft toestemming van de andere ouder nodig als die ook ouderlijk gezag heeft. U heeft toestemming van de rechter nodig als de andere ouder met gezag geen toestemming wil geven. De andere ouder zónder ouderlijk gezag is het eens met de nieuwe achternaam als de rechter hiernaar vraagt.

Welke leeftijd mag je je achternaam veranderen?

Als het minderjarige kind 12 jaar of ouder is, kan het verzoek wel worden toegewezen als hij of zij de naamswijziging zelf wil. Voorwaarden zijn dat het kind zelf moet instemmen met de indiening van het verzoek en ondanks de bedenkingen van de andere ouder blijft instemmen met de wijziging.

Kan ik mijn moeders achternaam krijgen?

Sinds 1998 kunnen ouders hun kind de achternaam van de vader óf moeder geven. Deze keuze is mogelijk bij de geboorte, erkenning, adoptie en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Als meerderjarige kunt u de naamskeuze herzien en alsnog kiezen voor de naam van de andere ouder.

Wat is de kortste achternaam van Nederland?

Maar hoe kort is de kortste achternaam van Nederland eigenlijk? Volgens de Nederlandse Familienamenbank kwamen er in Nederland in 2007 vijf achternamen van maar één letter voor: I, O, U, X en Y.

Wat is de langste achternaam ter wereld?

Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff, Sr., ook bekend als Wolfe+585, Senior (Hamburg-Bergedorf) is de korte naam van een zetter uit de Amerikaanse stad Philadelphia, die de langste persoonsnaam ooit heeft.

Kun je je kind twee achternamen geven?

U mag uw kind met de Nederlandse nationaliteit geen dubbele of gecombineerde achternaam geven. Het maakt niet uit of het kind nog een andere nationaliteit heeft. Let op: Kinderen kunnen vanaf 1 januari 2024 de achternamen van beide ouders krijgen.

Wat is een unieke naam?

Wat zijn unieke babynamen? Unieke babynamen zijn namen die je niet zo vaak tegenkomt. Ieder jaar wordt er een lijst met populairste babynamen bekend gemaakt. Een unieke naam zal je hierin niet tegenkomen.

Heeft je naam invloed op je leven?

Maar uit recent onderzoek blijkt dat het belang van een geschikte naam zelfs groter is dan verwacht. De onderzoekers Polman, Pollmann and Poehlman van de Tilburg University ontdekten immers dat de letters uit je naam een grote invloed op je leven uitoefenen. De onderzoekers noemen dit het 'naamlettereffect'.