Hoe komt de overheid aan geld? De rijksbegroting en miljoenennota uitgelegd

Kan de overheid op je bankrekening kijken?

Gevraagd door: Mark Courtier  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 4.1/5 (63 stemmen)

Business AM Radio: Mag de fiscus naar mijn bankrekening kijken? Thomas Spaas: “Wel, het mag niet zomaar. Er zijn indicaties nodig van fraude, men moet toestemming vragen. Interessant is wel dat het vroeger net hetzelfde was.

Heeft de Belastingdienst inzage in mijn bankrekening?

Banken leveren die gegevens direct en geautomatiseerd aan bij de Belastingdienst. Ook consumenten krijgen als extra service van hun bank een afschrift van de gegevens die naar de Belastingdienst zijn gestuurd. Daarnaast zijn banken verplicht om specifieke klantgegevens aan de Belastingdienst door te geven.

Kan de overheid op je bankrekening kijken Belgie?

De belastingdienst kan actief gegevens opvragen

Sinds 2022 is het Centraal Aanspreekpunt uitgebreid en weet de Nationale Bank van België ook wat het saldo was op de rekeningen, hoeveel u heeft geleend en hoe groot het kapitaal van uw eventuele levensverzekering is.

Wie kan er op mijn bankrekening kijken?

Bankafschriften opvragen door de gemeente

Onderdeel van dat onderzoek kan zijn dat de gemeente financiële gegevens opvraagt. Vaak zijn dat dan bankafschriften. Dat is een inbreuk in de persoonlijke levenssfeer, omdat je uit iemands bankafschriften kan zien waar iemand geld aan uitgeeft.

Kan de fiscus bankrekening blijven inkijken?

Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de uitbreiding van het bankenregister met de rekeningsaldo's legitiem is.

20 gerelateerde vragen gevonden

Kan de politie mijn bankrekening zien?

De Politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Financial Intelligence Unit (FIU) en bijzondere opsporingsdiensten mogen voor het uitoefenen van bepaalde taken identificerende persoonsgegevens bij banken en betaaldienstverleners vorderen of opvragen.

Welke transacties worden gecontroleerd?

Doet u een aankoop die meer kost dan € 10.000 en betaalt u contant? Dan moet de verkoper een cliëntenonderzoek doen. Deze controle is verplicht om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen.

Kunnen alle medewerkers van de bank je saldo zien?

Ja, (sommige) mensen kunnen je financieen inzien. Maar dit is dan altijd onderdeel van hun werk. hetzelfde met een ziekenhuis die bij je gegevens kan (regionale patient dossiers) of een belasting medewerker, of een politie agent.

Kan de Belastingdienst buitenlandse rekeningen zien?

De Belastingdienst krijgt uit het buitenland informatie over uw bankrekening. Ook krijgt de Belastingdienst informatie via klikbrieven, buitenlandse banken (spontaan) en uit platforms (zoals de Panama papers).

Wat kunnen mensen met je bank gegevens?

Wat kunnen criminelen met uw identiteit?
  • Diefstal van gegevens en documenten. Uit uw huis, tas, of waar u het in bewaring geeft, uit uw brievenbus, computer of mobiele telefoon.
  • U wordt verleid tot het delen van gegevens. ...
  • De oplichter vindt uw gegevens.

Is er bankgeheim in België?

In België bestaat geen bankgeheim, maar wel een discretieplicht.

Hoe slapende rekeningen opsporen?

Surf naar MyMinfin.be om te zien of u over slapende tegoeden beschikt, recupereer ze via de toepassing e-DEPO.

Kan de gemeente zien hoeveel bankrekeningen Ik heb?

Indien u bij de Gemeente een aan- vraag indient voor een bijstandsuitke- ring, zal de Gemeente deze aanvraag beoordelen. In het kader van die beoordeling kan de Gemeente u vragen extra inlich- tingen te verstrekken, waaronder het verstrekken van bankafschriften of transactieoverzichten van uw bank- rekening.

Hoe groot is de kans dat de Belastingdienst controleert?

Uit cijfers van de Belastingdienst blijkt dat kleine ondernemingen een kans van 0,4% hebben om bezocht te worden door de fiscus voor een boekenonderzoek. Een middelgrote onderneming heeft een iets grotere kans. Hiervoor geldt een bezoekpercentage van 2,5.

Hoe wordt de Belastingdienst gecontroleerd?

Wij controleren door te vergelijken

U geeft uw loon, uitkering of pensioen aan ons door. Uw werkgever, UWV of pensioenmaatschappij doet dat ook. We vergelijken de bedragen. Als ze niet hetzelfde zijn, dan krijgt u daar misschien een vraag over.

Hoeveel geld mag je op je bankrekening hebben Belastingdienst?

Wat is de belastingvrije voet voor spaargeld? Of met andere woorden, hoeveel geld kun je sparen zonder belasting te betalen? In fiscaal jaar 2022 is dit bedrag € 50.650 of € 101.300 voor fiscale partners. Voor 2023 gaat dit bedrag omhoog naar ongeveer € 57.000, of ongeveer € 114.000 voor fiscale partners.

Waar controleert Belastingdienst op?

Wij controleren álle 12 miljoen aangiftes die elk jaar bij ons binnenkomen. Controleren behoort namelijk tot onze kerntaak. Door dat zorgvuldig te doen, zorgen we ervoor dat we juist en volledig belastingen kunnen heffen. Bovendien waken we erover dat iedereen het juiste bedrag aan belasting betaalt.

Wat kan de Belastingdienst zien?

Op grond van de bepalingen in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen mag de belastingdienst gegevens opvragen die voor de heffing van belasting van belang kunnen zijn. Op die manier kunnen zij controleren of de gegevens in een aangifte inderdaad juist zijn.

Hoeveel geld mag je op een buitenlandse rekening hebben?

Het geld op rekeningen bij buitenlandse banken die actief zijn in Nederland worden beschermd door de depositogarantie van het land waaruit die bank afkomstig is. Ook daar is uw geld beschermd tot € 100.000 of een gelijkwaardig bedrag in de lokale valuta.

Hoelang bewaard een bank je gegevens?

Wettelijke bewaartermijn

Organisaties moeten debiteuren- en crediteurenadministratie en loonbelastingverklaringen zeven jaar bewaren. Medische gegevens moeten zelfs 20 jaar bewaard worden.

Kan de bank zien wat je koopt?

Je kan niet alle kosten voor de aankoop van een huis financieren, de maximale verstrekking in 2022 is 100%. Om een huis te kunnen kopen heb je eigen geld nodig. De bank wil hier bewijs van zien, dit kan je leveren door een bankafschrift aan te tonen.

Welke gegevens mag mijn bank vragen?

De financiële onderneming of dienstverlener mag een kopie van uw identiteitsbewijs maken of vragen als u zich opnieuw moet identificeren. Uw identiteitsbewijs mag in dit geval uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn. Ook hierbij mag de financiële onderneming of dienstverlener een onbewerkte kopie aan u vragen.

Welke transacties zijn verdacht?

Ongebruikelijke transacties zijn bijvoorbeeld:
  • een contante storting van een groot bedrag voor een creditcard.
  • als er een groot bedrag aan contant geld wordt omgewisseld in een andere valuta of van kleine naar grote waardebiljetten (coupures)
  • als uw klant grote bedragen opneemt of uitgeeft.

Welke transacties worden gecontroleerd door de bank?

Contante transacties boven de € 20.000 moeten altijd gemeld worden. Contante transacties tussen € 10.000 en € 20.000 moeten onderzocht worden in het kader van wel of geen ongebruikelijke transactie. U moet documenteren waarom er wel of niet gemeld moet worden.

Hoeveel geld mag je storten op je rekening zonder melding?

Je mag tot 10.000 euro in één keer storten zonder dat de bank hier melding van maakt.

Volgende artikel
Heb je leerplicht of schoolplicht?