Ask SFW about Parents’ Learning Allowance

Is zorgtoeslag afhankelijk van inkomen ouders?

Gevraagd door: Elize van Liendert  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.7/5 (29 stemmen)

Kan het zijn dat je ouders te veel verdienen zodat dat je geen zorgtoeslag krijgt? Nee, het gaat om je eigen inkomen. Het inkomen van je ouders is niet belangrijk bij het aanvragen van zorgtoeslag.

Is zorgtoeslag inkomens afhankelijk?

Hoe hoog mag mijn inkomen zijn voor zorgtoeslag? U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw jaarinkomen niet boven de grens van € 38.520 uitkomt. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het inkomen van u allebei samen niet meer dan € 48.224 zijn.

Heeft inkomen kind invloed op zorgtoeslag?

Dan is je kind nooit jouw toeslagpartner. Het inkomen van je kind heeft dan geen invloed op de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.

Welk inkomen telt mee voor de zorgtoeslag?

Voor toeslagen telt het toetsingsinkomen. Dit is ongeveer uw bruto-inkomen, maar meestal net iets hoger.

Is zorgtoeslag afhankelijk van medebewoners?

Dit betekent dat het inkomen en vermogen van u allebei meetelt voor de toeslag, en dat u de toeslag samen krijgt. Uw toeslagpartner kan uw echtgenoot of geregistreerd partner zijn, of iemand anders die op uw adres staat ingeschreven. U kunt maar 1 toeslagpartner hebben.

40 gerelateerde vragen gevonden

Heeft mijn dochter recht op zorgtoeslag?

Tot 18 jaar ben je gratis verzekerd voor ziektekosten. Je betaalt dus geen premie en krijgt daarom geen zorgtoeslag. Ook als je jonger bent dan 18 jaar en een kind hebt, heb je geen recht op zorgtoeslag.

Hoeveel mag je verdienen voor zorgtoeslag thuiswonend?

Uw inkomen is niet te hoog

In 2023 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 38.520 per jaar. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 48.224 per jaar.

Wat wordt de zorgtoeslag in 2023?

In 2023 bedraagt de maximale zorgtoeslag € 154 per maand voor alleenstaanden en € 265 per maand voor mensen met een meerderjarige toeslagpartner.

Waarom krijg ik 154 euro zorgtoeslag?

De tijdelijke extra verhoging van de zorgtoeslag in 2023 wordt teruggedraaid. Vanwege de inflatie was dit een eenmalige tegemoetkoming. Hierdoor steeg de zorgtoeslag voor alleenstaanden van 111 euro naar 154 euro. Veel mensen zullen dus iedere maand minder zorgtoeslag ontvangen vergeleken met 2023.

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor zorgtoeslag 2024?

Samen met uw toeslagpartner mag u in 2024 niet meer verdienen dan € 41.000. Ook wordt gekeken naar hoeveel spaargeld u samen heeft (vermogen). Dit mag niet meer zijn dan € 151.767. Voldoet u hieraan dan komt u samen met uw toeslagpartner in aanmerking voor zorgtoeslag.

Kan thuiswonend kind zorgtoeslag aanvragen?

Voor de zorgverzekering kan je kind zorgtoeslag aanvragen. Ook als jij de zorgverzekering betaalt voor je kind. Je kind kan zelf zorgtoeslag aanvragen. Jouw inkomen is daarop niet van invloed.

Heeft het inkomen van mijn kind invloed op toeslagen?

Het zit zo: Het inkomen van een kind dat thuis woont, telt mee voor de huurtoeslag. Dit is ook zo als het een kind van uw toeslagpartner of medebewoner is.

Hoeveel mag je verdienen als je bij je ouders woont?

Vanaf zijn 18e verjaardag mag je kind net zoveel werken als een volwassene. Misschien gaat je kind meer geld verdienen. Let op, het inkomen van je thuiswonende kind telt mee voor de huurtoeslag. Bij kinderen jonger dan 23 jaar telt alleen het bruto jaarinkomen boven de € 5.432 mee (in 2023).

Waar is zorgtoeslag van afhankelijk?

We kijken naar het toetsingsinkomen van u én uw toeslagpartner. Dat is ongeveer jullie bruto-inkomen over een heel jaar. De zorgtoeslag is níét afhankelijk van de premie die u betaalt aan uw zorgverzekeraar.

Waarom krijg ik zo weinig zorgtoeslag?

Soms krijgen wij gegevens door van anderen. Bijvoorbeeld over uw inkomen, het inkomen van uw partner of uw verhuizing. Daarmee passen wij uw toeslag aan, zodat de hoogte van uw toeslag beter past bij uw huidige situatie. In Mijn toeslagen kunt u altijd zien op welke gegevens uw toeslag gebaseerd is.

Welk inkomen wordt gebruikt voor toeslagen?

Het toetsingsinkomen is het jaarinkomen zoals dit gebruikt wordt door de belastingdienst voor de verschillende toeslagen. Het toetsingsinkomen wordt berekend uit uw inkomen(s) en eventuele aftrekposten zoals aftrek eigen woning, te betalen partneralimentatie en ondernemersaftrek.

Hoeveel toeslag krijg ik in 2023?

De berekening van uw toeslag in 2023 staat in Mijn toeslagen, onder 'Beschikkingen' én in uw Berichtenbox van MijnOverheid. Daarnaast kunt u een proefberekening maken van de hoogte van uw zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget in 2023.

Heeft iedereen recht op zorgtoeslag?

Om zorgtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen: U bent 18 jaar of ouder. U hebt een Nederlandse zorgverzekering. Uw inkomen ligt onder de (gezamenlijke) inkomensgrens.

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor toeslagen 2023?

In 2023 kunt u huurtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger was dan € 33.748.

Waarom krijg ik meer zorgtoeslag dan dat ik betaal?

Uw toeslag is eerst berekend met een schatting van uw inkomen. Bij de definitieve berekening weten we uw echte inkomen. Is dat hoger dan de schatting? Dan hebt u te veel toeslag gekregen, en moet u daarom terugbetalen.

Welke toeslagen gaan omhoog in 2024?

Wat verandert er in 2024 aan het kindgebonden budget? Het kindgebonden budget gaat op 1 januari 2024 flink omhoog, en wel om gezinnen financieel te ondersteunen. Het kindgebonden budget voor het eerste kind wordt verhoogd met maximaal 750 euro per jaar. Voor het tweede kind gaat het om maximaal 883 euro extra per jaar.

Heeft iedere student recht op zorgtoeslag?

Zorgtoeslag voor studenten aanvragen

Als je in 2023 minder dan € 38.520 per jaar verdient, heb je vanaf 18 jaar recht op zorgtoeslag. Alle voorwaarden voor zorgtoeslag vind je op de website van de Belastingdienst. Als je aan de voorwaarden voldoet, kun je zorgtoeslag aanvragen.

Hoeveel zorgtoeslag 18 jaar thuiswonend 2023?

De zorgtoeslag voor het jaar 2023 bedraagt maximaal € 154 per maand als u alleenstaand bent of € 265 per maand als u een toeslagpartner (geregistreerd partnerschap) heeft. Voorwaarden om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen; U bent 18 jaar of ouder.

Hoeveel zorgtoeslag krijgt een kind van 18?

Sarah is 18 jaar geworden en verdient per jaar € 10.000 bruto. Ze is single. Dan heeft ze recht op de maximale zorgtoeslag van € 154 per maand (2023). Als ze kiest voor een basisverzekering met dit bedrag als premie, dan hoeft ze dus niet zelf bij te betalen.

Is een kind een medebewoner?

Iedereen met wie u in 1 huis woont én op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente, telt als medebewoner. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder, huisgenoot of iemand anders die bij u woont. Uw toeslagpartner is géén medebewoner.

Vorige artikel
Waarom ziet baby bleek?
Volgende artikel
Hoe vaak onderhoud bakfiets?