6 Figure Healthcare Jobs NOBODY Talks About!

Is werken in de zorg leuk?

Gevraagd door: Fenne van Rijthoven Msc  |  Laatste update: 5 maart 2024
Score: 4.2/5 (25 stemmen)

Het leuke aan werken in de zorg, is dat je met mensen werkt. Dat zorgt er daarom dus ook voor, dat je van te voren nooit helemaal kunt regisseren hoe je dag eruit zal gaan zien. Uiteraard zijn er wel een hoop standaard taken die uitgevoerd moeten worden, maar over het algemeen is dit dus iedere dag weer een verrassing.

Is er genoeg werk in de zorg?

In 2020 werkten er 1,4 miljoen mensen in de zorg. Dat betekent 1 op de 7 werkenden. In 2040 zullen er volgens berekeningen van de Sociaal Economische Raad (SER) meer dan 2 miljoen mensen nodig zijn in de zorg. Dat is dan 1 op de 4 werkenden!

Is werken in de zorg zwaar?

Beroepen in de zorg hebben vaak een hoge werkdruk. Je hebt veel taken en weinig tijd, doet fysiek en emotioneel zwaar werk, je kunt voor moeilijke beslissingen komen te staan, en er zijn veel regels en protocollen waar je kennis van moet hebben. Dit kan leiden tot mentale en fysieke klachten.

Waarom willen mensen niet in de zorg werken?

Bijna een kwart verlaat de sector. Een grote groep van 31% noemt de hoge werkdruk direct als reden (ten opzichte van 21% in 2020). Daarnaast speelt werkdruk ook op de achtergrond bij de andere redenen vaak een rol.

Wat is je motivatie om in de zorg te werken?

In de zorg draait alles om zingeving

Zingeving, een belangrijk aspect van werkgeluk, speelt in de gezondheidszorg een extra grote rol. Bijna alle mensen die werken in de zorg, doen dit vanuit hun intrinsieke motivatie om mensen te helpen. Werken vanuit je drijfveren vergroot je betrokkenheid en motivatie.

33 gerelateerde vragen gevonden

Waarom overstappen naar de zorg?

Mensen kiezen om verschillende redenen voor omscholing naar de zorgsector. Soms kom je er gewoon pas tijdens je huidige werkervaring achter dat je een overstap wilt maken naar een andere sector. Je wordt ouder en leert wat je wel echt leuk vindt en wat niet. En zo kan de interesse voor omscholing naar de zorg ontstaan.

Hoe lang werken in de zorg?

De huidige CAO VVT is verlengd tot 31 december 2021. Nieuw is dat vanaf 1 september dit jaar verzorgenden na 45 dienstjaren kunnen stoppen met werken.

Waarom is werken in de zorg zo zwaar?

Werknemers in de gezondheidszorg vinden hun werk zwaar, omdat ze vaak fysieke kracht moeten gebruiken en in een ongemakkelijke houding moeten werken. Dat doen ze bijvoorbeeld als ze een patiënt moeten tillen. Verpleegkundigen vinden hun baan ook emotioneel zwaar.

Hoeveel mensen stoppen in de zorg?

In een jaar zijn er 21.000 mensen extra gaan werken in de zorg. Er stopten 155.000 werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn, en kwamen er 176.000 bij. Een klein plusje in tijden van personeelstekort in de zorg, waar in totaal 1,4 miljoen mensen werken.

Wat zijn de problemen in de zorg?

Alle thema's van Zorg+Welzijn
 • Armoede.
 • Dagbesteding.
 • Dak- en thuislozen.
 • Dementie.
 • E-health.
 • Eenzaamheid.
 • Ervaringsdeskundigen.
 • Huiselijk geweld.

Wat is de best betaalde baan in de zorg?

De Top 10 best betaalde banen in de zorg in 2023!
 1. Tandarts. Verdien gemiddeld € 3.200 - € 11.600.
 2. Klinisch Chemicus. Verdien gemiddeld € 5.833 - € 10.833.
 3. Apotheker. Verdien gemiddeld € 3.450 - € 6.400.
 4. Zorgmanager. Verdien gemiddeld € 2.560 - € 5.280.
 5. Maatschappelijk werker. ...
 6. Basis psycholoog. ...
 7. Verpleegkundige. ...
 8. Laborant.

Wat verdien je per uur in de zorg?

Of je nou wijkverpleegkundige, hulp bij het huishouden, verzorgende, verpleeghulp of woonzorgbegeleider bent, jouw minimumloon per uur wordt op basis van deze cao vastgesteld. Vanaf 21 jaar verdien je minimaal € 12,79 per uur. Als fulltimer zul je per maand minstens € 1.995 moeten verdienen.

Waar ben je goed in de zorg?

Welke competenties zijn nodig in de zorg
 1. Empathisch vermogen. In kunnen leven in anderen staat centraal aan de baan. ...
 2. Initiatief nemen. Verbeteringen doorvoeren of problemen oplossen zijn cruciaal in de zorg. ...
 3. Communicatieve vaardigheden. ...
 4. Samenwerken. ...
 5. Stressbestendig. ...
 6. Flexibel. ...
 7. Opmerkzaam.

Hoeveel nachten mag je werken in de zorg?

Een werknemer mag maximaal 5 keer per 2 weken, en 22 keer per jaar 12 uur in een nachtdienst werken. - Maximaal 38 uren nachtdienst tussen 00.00 uur en 6.00 uur per 2 weken. Een werknemer mag niet meer dan 7 achtereenvolgende diensten werken als één van die diensten een nachtdienst is.

Welke beroepen zijn er te kort?

Er zullen met name tekorten zijn in de zorg, het onderwijs, de techniek, ICT en beroepen die nodig zijn voor de klimaattransitie. Dit vraagt blijvende inzet van het kabinet, werkgevers en werknemers. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Hoe vaak komt agressie in de zorg voor?

Zorgmedewerkers worden er steeds vaker mee geconfronteerd. Dat blijkt ook uit een enquête van beroepsorganisatie NU'91. 92% van de leden (verpleegkundigen en verzorgenden) geeft aan in 2022 te maken te hebben gehad met agressie. Het betreft zowel verbale als fysieke agressie.

Kun je in de zorg eerder stoppen met werken?

Vanaf vandaag, 1 september, kunnen verpleegkundigen in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) in 'zwaar werk functies' met 45 dienstjaren eerder stoppen met werken. Dit werd eind augustus vastgelegd in de nieuwe cao VVT. Volgens de vakbonden is de animo voor deze regeling groot.

Kun je zorg weigeren?

Bij de zorgverlening moet een zorgverlener, vanzelfsprekend, de zorg van een goed hulpverlener in acht te nemen; de zorgverlener moet bij de behandeling van een patiënt handelen volgens de geldende professionele standaard. Een zorgverlener kan behandeling van een patiënt niet zomaar weigeren.

Hoeveel procent meer loon in de zorg?

Cao vvt: verpleegkundige krijgt 10% loonsverhoging

Het salaris van medewerkers in de vvt wordt in stappen verhoogd: 5% in oktober 2023, 2,5% in maart 2024 en nog eens 2,5% in oktober 2024. Dit percentage komt bovenop de eerdere verhoging van 3% die in maart 2023 is doorgevoerd.

Wat is gezond werken?

Gezond werken betekent een veilige, gezonde werkomgeving waarin werknemers zich zowel fysiek als mentaal goed voelen. De volgende kernwaarden hebben bijvoorbeeld te maken met gezond werken: prettige werkplek, goede werksfeer, flexibele werktijden en balans in werkdruk.

Is 32 uur werken voordeliger?

Ga je 32 uur werken, dan is je parttime percentage 80%. Je brutosalaris wordt dan 0,8 x € 2.500,- = € 2.000,-. Je netto-inkomen is dan € 1.814,-. Met één dag minder werken ga je er in salaris dus netto € 298,- op achteruit.

Hoeveel weekenden vrij in de zorg?

Jaarlijks in ieder geval 22 weekenden vrij. De werkgever kan verzoeken minder vrije weekenden in te plannen. Dit kan nooit minder zijn dan 17 vrije weekenden per jaar. Als je uitsluitend werkzaam bent in de weekenden kan je je werkgever verzoeken afwijkende afspraken te maken over het aantal vrije weekenden.

Hoeveel uur mag je op een dag werken in de zorg?

Je mag niet langer dan 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Tussen twee diensten in moet je minimaal 11 uur rust hebben, en je mag niet meer dan vijf dagen achter elkaar werken zonder een rustdag te hebben.

Welke diploma heb je nodig om in de zorg te werken?

Met welke diploma's mag je werken in de zorg? Om in de zorg te werken heb je een hbo- of mbo-diploma nodig. Je kunt starten met een Volledige MBO-opleiding om opgeleid te worden tot verzorgende met brede kennis van het werkveld of je kiest voor een MBO Keuzedeel om jezelf te specialiseren in een bepaalde richting.

Vorige artikel
Hoe duur is MBO?