Martin Lewis Gives Important Advice On Pensions Credits As Those Eligible are 'Missing Out' | GMB

Is tijdskrediet nadelig voor pensioen?

Gevraagd door: bacc. Yasmine Verbeek MPhil  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.2/5 (30 stemmen)

De periode waarin u tijdskrediet opneemt, is zo'n gelijkgestelde periode. Tenminste, als u tijdens dat tijdskrediet of thematisch verlof een premie ontvangt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). In dat geval heeft het tijdskrediet geen enkele impact op het moment dat u met pensioen kunt gaan.

Heeft tijdskrediet invloed op mijn pensioen?

De periode van tijdskrediet – landingsbaan waarvoor u een uitkering van de RVA ontvangt, telt volledig mee voor uw werknemerspensioen.

Welke jaren tellen niet mee voor pensioen?

Alle gewerkte perioden tellen altijd mee voor uw pensioen.

Voor uw pensioen mag u dus zo lang werken als u wilt én als uw werkgever het toestaat. Belangrijk: perioden waarin u opzeg-, verbrekings- en ontslagvergoedingen ontvangt, worden beschouwd als gewerkte perioden.

Welk verlof telt mee voor pensioen?

De thematische loopbaanonderbrekingen tellen volledig mee voor uw pensioenberekening: palliatief verlof; verlof voor medische zorg (hulp aan of verzorging van een gezins- of een zwaar ziek familielid tot de 2e graad); ouderschapsverlof.

Welke impact heeft deeltijds werken op pensioen?

Werkt u deeltijds, dan bouwt u geen pensioenrechten op voor de (halve) dagen dat u niet werkt. Uw pensioen zal dan in principe kleiner zijn dan wanneer u voltijds zou werken. Een oplossing is dan om deeltijds te werken via tijdskrediet of thematische verloven (zoals ouderschapsverlof).

40 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel pensioen verlies je door deeltijds te werken?

Ben je dichtbij de pensioenleeftijd en wil je beginnen af te bouwen? Dan kan het halftijds pensioen een oplossing bieden. Deze maatregel wordt mogelijk vanaf 1 oktober 2019. Indien je voldoet aan de voorwaarden voor het (vervroegd of wettelijk) pensioen, kan je vanaf 60 jaar 50% van jouw wettelijk pensioen ontvangen.

Hoeveel uur werken voor volwaardig pensioen?

Nuttig om te weten: om toegang te krijgen tot een eventueel vervroegd pensioen, moet u in 2019 63 jaar zijn én 42 loopbaanjaren op uw teller hebben. 'Elk loopbaanjaar moet uit minstens 104 arbeidsdagen bestaan, dus u moet per jaar minstens een derde van een voltijdse tewerkstelling kunnen bewijzen.

Heeft vier vijfde werken invloed op je pensioen?

Dus iemand die met een 4/5-contract 60.000 euro verdient, zal pensioenrechten opbouwen op die 60.000 euro. Stijgt het loon van die deeltijdse werknemer echter tot 61.000 euro, dan worden zijn pensioenrechten berekend op 48.021,40 euro (4/5 van het loonplafond).

Heeft arbeidsongeschiktheid invloed op je pensioen?

Of de opbouw van uw pensioen doorloopt als u arbeidsongeschikt wordt, hangt af van de pensioenregeling. Voor het deel dat u eventueel werkt, betaalt u zelf de pensioenpremie. Voor het andere deel hoeft u geen premie te betalen. Als u werkloos wordt, stopt uw pensioenopbouw meestal.

Is onbetaald verlof nadelig?

Door daling van uw inkomen tijdens uw onbetaald verlof, kan betaling van gemeentelijke belastingen lastig voor u worden. Bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing of rioolrecht. U kunt bij uw gemeente informeren of u kwijtschelding van belastingen kunt krijgen.

Wie heeft recht op 1.500 euro pensioen?

Dit komt beter overeen met de levensverwachting in goede gezondheid. Minimumpensioen van 1.500 euro per maand om waardig te leven. Vandaag bedraagt het minimumpensioen voor alleenstaanden die 45 jaar gewerkt hebben 1.212 euro.

Heb je recht op pensioen als huisvrouw?

Een huisvrouw of -man komt vaak niet in aanmerking voor een minimumpensioen. Om daarop recht te hebben moet u een loopbaan hebben gehad die minstens gelijk is aan twee derde van een volledige loopbaan, dat is dus 30 jaar, tenminste als u werknemer of zelfstandige was.

Wat verandert er aan het tijdskrediet?

Je moet minimaal 12 maanden voltijds of 24 maanden deeltijds gewerkt hebben voor voltijds tijdskrediet. Voor halftijds tijdskrediet geldt dat je 12 maanden voltijds gewerkt moet hebben. De verhoogde uitkeringen voor 5 jaar anciënniteit en 50-plussers verdwijnen.

Hoeveel uitkering krijg ik bij tijdskrediet?

Bij halftijds tijdskrediet of thematisch verlof, krijg je een premie van 122,18 euro netto bovenop je uitkering van de RVA. Wanneer je voltijds tijdskrediet of een thematisch verlof neemt, krijg je een extra aanmoedigingspremie van 183,27 euro.

Is WIA-uitkering levenslang?

Hoelang u de loongerelateerde uitkering krijgt, hangt af van de duur van uw arbeidsverleden. Meestal krijgt u de loongerelateerde uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden. In de beslissingsbrief van uw WIA-uitkering leest u tot en met welke datum u deze uitkering ontvangt.

Wat gebeurt er na twee jaar WIA?

Als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u een WIA-uitkering krijgen. U moet dan minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. U kunt 2 soorten WIA-uitkeringen krijgen: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. Als u niet kunt werken, krijgt u een IVA-uitkering.

Wie heeft recht op medisch pensioen?

Je kan op medisch pensioen gaan als je jonger bent dan 63 jaar en 666 werkdagen ziekteverlof hebt opgenomen. Dan is er sprake van definitieve arbeidsongeschiktheid en kan een medisch onderzoeksbureau bepalen of je op medisch pensioen kunt gaan.

Wat zijn de nadelen van deeltijds werken?

Nadelen
  • Minder werken betekent minder verdienen. ...
  • Deeltijds werken kan je carrière nadelig beïnvloeden. ...
  • Daarnaast heb je minder kans om binnen je job door te groeien. ...
  • Ten vierde is deeltijds werken niet altijd zo simpel als het klinkt.

Wat is het verschil tussen tijdskrediet en landingsbaan?

Vorm van tijdskrediet

De 1/5 loopbaanvermindering neem je normaal op in twee halve dagen of een volledige dag per week. Het grote verschil is dat er bij landingsbanen geen maximumduur is. Je kan dus van de formule genieten tot je met pensioen gaat. Je vraagt een landingsbaan best meteen tot aan je pensioenleeftijd.

Welke invloed heeft minder werken op pensioen?

Meer of minder werken heeft invloed op je pensioen

Als je minder gaat werken krijg je meestal minder salaris. Daardoor ga je minder pensioen opbouwen. Je partner krijgt minder partnerpensioen als je overlijdt dan wanneer je hetzelfde aantal uur was blijven werken.

Wat is een goed pensioen netto per maand?

Rekening houdend met de AOW, aanvullend pensioen, inkomen uit vermogen en overig aanvullend inkomen komt het gemiddeld netto pensioen in 2021/2022 uit op €2200,- – €2500,- per maand. Voor alleenstaanden ligt dit bedrag iets lager; gemiddeld tussen de €1400,- en €1700,-.

Wat is een goed pensioen per maand?

Een richtlijn die vaak wordt gebruikt voor 'genoeg pensioen' is 70% van het laatstverdiende bruto-inkomen. Dit betekent dat je 70% van het (bruto) inkomen dat je ontvangt als je met pensioen gaat nodig hebt voor je pensioen. Het is heel makkelijk te checken hoe je er zelf voor staat.

Wat kost het om 2 jaar eerder met pensioen te gaan?

Uw pensioeninkomen wordt lager. Stel dat u twee jaar eerder met pensioen gaat, dan bouwt u ook twee jaar minder pensioen op. Ieder jaar dat u eerder stopt met werken, kost u ongeveer 6 tot 8% van uw verwachte pensioen.

Volgende artikel
Wat verandert er in 2023 salaris?