Ruzie maken is gezond

Is ruzie maken gezond?

Gevraagd door: ir. Imran Labado Msc  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.3/5 (2 stemmen)

Ruziemaken is een teken van een goede en gezonde relatie. Maar wel op voorwaarde dat je het op de juiste manier doet. En laat het daar net vaak foutlopen. Een conflict ontspoort al gauw in een meedogenloze strijd, waar geen van beide partners beter van wordt.

Waarom is ruzie maken goed?

Gezond ruzie maken brengt je weer dichter bij elkaar, het werkt verbindend. Je bereikt het compromis en door te laten merken wat je vindt, versterk je je eigenwaarde. Tijdens de relatietherapie geven we je een handig stappenplan om ruzies op een goede manier te repareren.

Is ruzie maken normaal?

Af en toe ruzie hebben of een flinke discussie aangaan met je partner, is normaal en zelfs gezond. Wanneer je relatie goed zit, kan je makkelijk de discussie of ruzie naast je neerleggen. Heb je dagelijks of wekelijks ruzie? Dan gaat er iets fout in de relatie.

Hoe maak je op een goede manier ruzie?

Ik heb ruzie. Hoe maak ik het goed?
 1. Dit kan je doen:
 2. Reageer niet als je nog emotioneel bent. Vaak zeg je dan kwetsende dingen. ...
 3. Kom tot rust. Slaap er misschien een nachtje over.
 4. Heb je meer tijd nodig? ...
 5. Zie je elkaar in het echt? ...
 6. Hou je bij de feiten. ...
 7. Gebruik geen woorden zoals 'altijd' of 'nooit'.
 8. Spreek vanuit jezelf.

Wat is de functie van ruzie?

De functie van conflicten binnen relaties aangaan en uitvechten is dat meningen en gevoelens worden geuit die anders onderhuids voortwoekeren en de relatie op den duur ontwrichten. Je neemt standpunten in en geeft grenzen aan naar de ander.

24 gerelateerde vragen gevonden

Is ruzie goed voor je relatie?

Ruziemaken is een teken van een goede en gezonde relatie. Maar wel op voorwaarde dat je het op de juiste manier doet. En laat het daar net vaak foutlopen. Een conflict ontspoort al gauw in een meedogenloze strijd, waar geen van beide partners beter van wordt.

Wat is het verschil tussen een ruzie en een conflict?

Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie.

Hoe praat je het beste een conflict uit?

Voor een dergelijk gesprek zijn een paar basisregels van belang:
 1. Wees open en eerlijk.
 2. Laat de ander praten en luister goed wat hij/zij bedoelt.
 3. Wees assertief en richt je op feiten (onderbouw meningen en gevoelens met voorbeelden)
 4. Maak afspraken.
 5. Spreek een moment af om te evalueren.

Wat doe je als je ruzie hebt met je partner?

8 manieren om elke ruzie met je partner te stoppen (en te winnen)
 1. Kijk naar wat er onder ligt. ...
 2. Ga even de deur uit. ...
 3. Vecht het uit tussen de lakens. ...
 4. Weet wanneer je moet stoppen. ...
 5. Zeg geen dingen waar je spijt van krijgt. ...
 6. Probeer haar te begrijpen. ...
 7. Houd je aan de gouden regels. ...
 8. Laat je vrienden erbuiten.

Wat te doen bij een conflict?

Conflicten oplossen in 5 stappen
 1. Stap 1. Signaleer het probleem en trek het breder. ...
 2. Stap 2. Kom samen in een neutrale setting. ...
 3. Stap 3. Wees duidelijk en zoek naar feiten. ...
 4. Stap 4. Bevestig samen het probleem. ...
 5. Stap 5. Breng oplossingen in kaart en word het eens. ...
 6. NLP helpt met conflicten oplossen.

Hoe vaak ruzie maken is normaal?

Maar dagelijks of wekelijks ruzie maken is niet normaal. De gevolgen zijn groot. Ruzie is niet alleen funest voor de sfeer in huis, maar heeft ook invloed op je gezondheid. Zo nu en dan (een beetje) uit je slof schieten is geen probleem, maar als dit dagelijkse kost wordt dan gaat er iets fout.

Hoe lang mag een ruzie duren?

5 minutenregel. Zo raadt Brown aan om altijd een pauze in te lassen zodra er 5 minuten verstreken zijn. “Even een pauze inlassen kan de gemoederen bedaren. Vraag jezelf daarbij eerlijk af of je de discussie vooral probeer te winnen of écht naar elkaar wil luisteren”, vertelt Brown.

Hoe kun je ruzies vermijden?

Tips om ruzie te voorkomen
 1. Waar staan de 4 G's voor?
 2. Gedrag. Benoem het gedrag van de ander wat je storend, opvallend of dominant niet prettig vindt. ...
 3. Gevoel. Benoem je eigen gevoel. ...
 4. Gevolg. Vertel de ander wat het gevolg is van zijn gedrag. ...
 5. Gewenst gedrag. Als afsluiter geef je aan hoe je het graag anders zou willen.

Wat zijn je grenzen in een relatie?

Wat zijn grenzen? Grenzen creëren fysieke en emotionele ruimte tussen jou en anderen. Ze laten mensen zien hoe je behandeld wilt worden, wat oké is voor jou en wat niet. Grenzen zijn essentieel in alle relaties met je ouders, kinderen, vrienden, baas, enzovoort.

Hoe ontstaat een ruzie?

Serge: 'Ruzie ontstaat op het moment dat een grens overschreden of een verwachting niet ingelost wordt. Mensen voelen zich miskend en reageren. Die reactie is altijd op een miskende manier, meestal met een negatieve emotie en soms heel heftig.

Waarom ruzie zoeken?

Je gaat als het ware de strijd aan om er als winnaar uit te komen. Men zegt: “macht is lekker”. Als het jou, door het maken van ruzie, lukt de ander in je grip te krijgen, dan kan dat jouw ego een stimulans geven. Ook het kleineren van een ander heeft vaak als functie jezelf beter te voelen.

Hoe kom je weer dichter bij elkaar?

Het goede nieuws
 • Heb échte aandacht voor elkaar. √ Bevestig de ander en zeg eens wat vaker wat je in hem/ haar waardeert. ...
 • Laat je door elkaar beïnvloeden. √ Wees niet eigenwijs, maar zie de wijsheid en de goede bedoelingen van je partner. ...
 • Schep een positieve sfeer. ...
 • Ken je erfenis.

Wat als je partner altijd negatief is?

Als je partner onredelijk tegen je doet, kan dat bij jou negatieve emoties oproepen. Om beter om te gaan met die negatieve emoties, is het belangrijk verstandig te blijven reageren. Probeer rustig te blijven en laat je partner weten hoe hij of zij jou laat voelen.

Waarom lopen mannen weg bij ruzie?

“ Maar daarnaast speelt ook iets anders een rol: mannen hebben veel langer last van een conflict. Fysiologisch gezien zijn mannen gevoeliger. Hun hartslag en bloeddruk zijn veel langer van slag na een ruzie. Ook daarom willen ze conflicten dus vermijden en houden ze hun mond.

Wat moet je niet doen bij een conflict?

Niet doen tijdens een conflict
 1. Weid niet teveel uit en haal er geen andere dingen bij: Dat leidt af van de kern van de zaak;
 2. Laat andere mensen erbuiten: jullie hebben samen een kwestie op te lossen en de mening van anderen gaat daar niet bij helpen;
 3. Respecteer de ander en trek zijn of haar redelijkheid niet in twijfel;

Welke 3 soorten conflicten zijn er?

Soorten conflicten
 • Instrumentele conflicten. Het conflict gaat over inhoudelijke zaken. ...
 • Onderhandelingsconflicten. Bij deze conflicten draait het om de verdeling van schaarse middelen. ...
 • Machtsconflicten. Wie is de baas? ...
 • Sociaal-emotionele conflicten. Deze conflicten draaien rond waarden, normen, vertrouwen en aanvaarding.

Wat zijn de 4 Conflictstijlen?

Uitleg van van de conflictstijlen
 • Forceren. Bij de conflictstijl “forceren” staan je eigen belangen voorop. ...
 • Toegeven. Je vindt het belang minder belangrijk dan de relatie met de ander(en). ...
 • Vermijden. ...
 • Samenwerken. ...
 • Compromis sluiten.

Waarom zijn conflicten goed?

Waarom conflicten nodig zijn

In een goed conflict komen verschillende denkwijzen tegenover elkaar komen te staan. En wat er dan gebeurt is magic. Er ontstaat een smeltkroes van verschillende ideeën en perspectieven en van daaruit nieuwe creatieve ideeën en compromissen.

Waar zijn conflicten goed voor?

Waar zijn conflicten eigenlijk goed voor? Hoewel conflicten niet prettig zijn, zijn ze wél ergens goed voor: Je leert je eigen grenzen beter kennen, want een conflict is een signaal dat er een grens overschreden is. Beide partijen laten het achterste van hun tong zien en komen écht voor hun mening en ongenoegens uit.

Wat zijn de gevolgen van conflicten?

Relaties komen onder druk te staan. Er ontstaat coalitievorming, het conflict breidt zich uit naar anderen en wordt steeds complexer. Betrokkenen wantrouwen elkaar, er heerst sarcasme en de vijandigheid neemt toe. De productiviteit neemt af en het ziekteverzuim neemt toe.

Vorige artikel
Hoe vaak een peuter in bad?
Volgende artikel
Wat zijn Amber ogen?