RSV (Respiratory Syncytial Virus): What Parents Should Know

Is RS-virus gevaarlijk voor baby?

Gevraagd door: Pepijn de Reede  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (46 stemmen)

Met name voor baby's jonger dan zes maanden kan het RS-virus gevaarlijk zijn. Bij hen kunnen de kleine luchtwegen ontsteken, waardoor ze benauwd worden. Doordat hun afweer nog niet volledig ontwikkeld is, hebben zij meer moeite om de infectie op te vangen.

Is RSV gevaarlijk voor baby?

RSV is een zeer besmettelijk virus. RSV kan ernstige infecties aan de luchtwegen veroorzaken. Dit kan betekenen dat uw baby in het ziekenhuis moet worden opgenomen, mogelijk zelfs op de 'Intensive Care' afdeling. RSV kan luchtwegklachten veroorzaken die jarenlang blijven bestaan.

Kan baby sterven aan RSV?

Symptomen RSV infectie

Omdat er nog geen vaccin of medicijn is tegen een ernstige RSV-infectie en omdat veel ziekenhuizen in lage-inkomenslanden niet over beademingsapparatuur beschikken, hebben zuigelingen daar een relatief hoog risico om te overlijden aan de infectie.

Hoe lang baby ziek RS virus?

Behandeling van een RS-virusinfectie is meestal niet nodig. De klachten verdwijnen vanzelf na een paar dagen tot een week. Overleg met de huisarts als uw baby niet goed drinkt of uw kind jonger dan 3 maanden koorts heeft.

Hoe lang duurt RSV bij baby?

Symptomen en verschijnselen

Een eerste of primaire infectie met RSV treedt meestal op in het eerste levensjaar. Een virusinfectie bij baby's begint vaak als een verkoudheid. Dit wil zeggen een loopneus, wat koorts, niezen en hoesten. Meestal gaat dit in één à twee weken vanzelf over.

29 gerelateerde vragen gevonden

Hoelang kan RSV duren?

Dit duurt gemiddeld vijf tot tien dagen. De behandeling is ondersteunend: zorgen voor voldoende inname van vocht en het voorkomen van uitdroging (vaak kleine beetjes vocht geven), paracetamol voor koorts en eventuele pijn (oor- of keelontsteking veroorzaakt door het virus).

Hoe lang baby in ziekenhuis met RSV?

De symptomen van RSV beperken zich vaak tot een verstopte neus of loopneus, hoesten en soms oorontsteking. Opname in het ziekenhuis of extra behandeling is meestal niet nodig, ook niet als de lagere luchtwegen geïnfecteerd raken, hetgeen vaak voorkomt.

Hoelang is RS besmettelijk?

Als een kind het RS-virus bij zich draagt kan hij het ook doorgeven aan anderen. Het is besmettelijk, vanaf 2 - 5 dagen nadat hij of zij besmet is met het RS-virus tot ongeveer een week nadat het kind niet meer hoest. De klachten van een besmetting met het RS-virus beginnen ook 2 - 5 dagen na de besmetting.

Hoe weet je of baby RS-virus heeft?

Vaak wordt een infectie met het RS-virus niet opgemerkt, omdat de klachten bij de meeste kinderen op een gewone verkoudheid lijken: een verstopte neus of loopneus, hoesten en soms oorontsteking. Meestal blijft het hierbij en knapt het kind gewoon weer op.

Kan baby stikken door verstopte neus?

Het RS-virus veroorzaakt bij de meeste gezonde kinderen en volwassenen klachten die lijken op een gewone verkoudheid, met een loopneus, verstopte neus en soms lichte koorts. Voor kinderen onder de twee jaar, en met name baby's jonger dan zes maanden, kan een infectie met het RS-virus gevaarlijk zijn.

Wat doen bij RSV baby?

Dit kan je doen bij RSV:

maak de neus regelmatig vrij door te spoelen met fysiologisch water. laat je kind regelmatig drinken om uitdroging te voorkomen: water en (verdunde) vruchten- of kruidenthee zijn de beste opties. verdeel maaltijden in kleine porties. was en ontsmet speelgoed en deurklinken regelmatig.

Kan een baby 2 keer RS virus krijgen?

Kan mijn kind opnieuw RSV krijgen? Hoewel het mogelijk is dat een kind opnieuw een RSV-infectie oploopt, is het zeer waarschijnlijk dat de symptomen veel minder ernstig zijn dan de eerste keer.

Kun je testen op RS virus?

Hoe verloopt een RS-sneltest? De verpleegkundige brengt een wattenstaafje achterin de neusholte en draait dat licht heen en weer. Dit slijm wordt in het laboratorium onderzocht om aan te tonen of het RS-virus aanwezig is of niet. Meestal is de uitslag na 2 uur bekend.

Waar heerst RS virus?

RS respiratoir syncytieel-virus blijft rondgaan in Nederland

Terwijl in de winter van 2020/2021 nauwelijks RS-virus gevonden werd is sinds begin juni 2021 sprake van een RS-virus epidemie in Nederland.

Hoe klinkt benauwde baby?

Piepende ademhaling, blaffende hoest

En hoor je je kindje piepend ademhalen of blaffend hoesten, dan maak je je al snel ernstige zorgen en zoek je naar de beste manieren om je kindje zo snel mogelijk te helpen.

Kan een volwassene RS virus overdragen?

Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met het virus ook op de handen of bijvoorbeeld speelgoed terecht. Via de handen kan het virus in het oog of de mond komen. Infectie door RS -virus is besmettelijk voordat iemand ziek wordt.

Is RSV virus besmettelijk voor volwassenen?

RSV is een veelvoorkomend en zeer besmettelijk virus wat infecties aan de luchtwegen veroorzaakt3. Hoewel de ziekte het meest voorkomt bij jonge kinderen, kunnen ook volwassenen met RSV besmet raken.

Kun je als volwassene RS virus krijgen?

Het RS virus veroorzaakt bij de meeste gezonde kinderen en volwassenen klachten die lijken op een gewone verkoudheid, met een loopneus, verstopte neus en soms lichte koorts. Voor kinderen onder de twee jaar, en met name baby's jonger dan zes maanden, kan een infectie met het RS virus gevaarlijk zijn.

Hoe lang zuurstof RS virus?

Er is geen specifieke behandeling tegen het RS virus. Ter geruststelling: de meeste infecties verlopen mild en gaan vanzelf over. Oók bij de meeste baby's en kinderen onder de twee jaar. Zij kunnen gewoon thuis blijven.

Wat zijn de verschijnselen van kinkhoest?

Kinkhoest begint vaak met klachten die lijken op een gewone neusverkoudheid. Daarna begint het hoesten. Dit kan uitlopen op lange hoestbuien, waarbij taai slijm wordt opgehoest. Het lange hoesten kan gevolgd worden door een piepende inademing.

Kan RS virus terugkomen?

Een eenmalige infectie met RS virus biedt geen blijvende bescherming. Dit betekent dat het RS virus Page 3 PATIËNTENINFORMATIE 3 hetzelfde seizoen of in de jaren hierna kan terugkomen, meestal in een mildere vorm.

Kan je RS virus voorkomen?

Voorkomen besmetting

Ouders kunnen blootstelling aan het RS-virus zo veel mogelijk voorkomen door iedereen die hun kindje aanraakt, eerst de handen te laten wassen, door speelgoed te wassen en te ontsmetten en door hun kindje weg te houden van mensen die verkouden zijn of koorts hebben.

Hoe vaak mag een kind ziek zijn?

Gemiddeld zijn kinderen zes maal per jaar verkouden, maar dat kan ook veel vaker zijn.

Wat doen tegen RSV?

Er bestaat geen geneesmiddel dat een RSV-infectie kan genezen. De behandeling is dus ondersteunend, tot je kind de infectie heeft overwonnen. Ook antibiotica zal niet helpen, omdat het om een virus gaat en niet om een bacteriële besmetting.

Welke medicatie bij RSV?

Er bestaan geen medicijnen tegen RSV: er kan enkel een ondersteunende behandeling aangeboden worden aan het kindje. Omdat RSV een virus is, heeft antibiotica in de acute fase geen enkel nut.