Wat is bruto- en nettosalaris? - What the FAQ?! [#11]

Is kindgebonden budget bruto of netto?

Gevraagd door: Ben Neuzerling  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (42 stemmen)

Moet ik voor toeslagen mijn netto-inkomen of bruto-inkomen opgeven? Geen van beide, want u geeft uw 'toetsingsinkomen' op. Dat is in ieder geval nooit uw netto-inkomen. Het kan wel ongeveer uw bruto-inkomen zijn, maar meestal net wat hoger.

Is kindgebonden budget afhankelijk van inkomen?

Hoe hoger uw inkomen is, hoe minder kindgebonden budget u krijgt. Het kan ook zijn dat uw inkomen te hoog is voor kindgebonden budget. Daar is geen vaste inkomensgrens voor.

Wat is het verschil tussen kinderbijslag en kindgebonden budget?

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hebt u al een toeslag? Dan krijgt u vanzelf kindgebonden budget, als u er recht op hebt.

Wat is de grens voor kindgebonden budget 2022?

De hoogte van het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Daar bovenop is er een daadwerkelijk verschil tussen wel of geen toeslagpartner. De inkomensgrens met mag maximaal € 99.000,- per jaar zijn. Zonder toeslagpartner is de inkomensgrens € 70.000,- voor 2022.

Kan je kindgebonden budget met terugwerkende kracht?

Kun je het met terugwerkende kracht krijgen over 2021, 2020 of 2019? Je kunt toeslagen van de belastingdienst aanvragen tot 1 september van het jaar erna. Dus het kindgebonden budget over 2021 kun je aanvragen tot 1 september 2022. Ook kijkt de belastingdienst of ze wel de juiste gegevens hebben gehad.

32 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel is alleenstaande Ouderkop?

Alleenstaande ouderkop

Alleenstaande ouders die kindgebonden budget ontvangen, hebben sinds 1 januari 2015 recht op een verhoging. Dit is de alleenstaande ouderkop. De alleenstaande ouderkop bedraagt maximaal 3.050 euro per jaar.

Waar dient kindgebonden budget voor?

Het kindgebonden budget is een bijdrage voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Je hebt hier tot een bepaald inkomen recht op. Het maakt niet uit of het gaat om je eigen kind, een stiefkind of een pleeg- of adoptiekind. Je kind hoeft niet bij je te wonen.

Wat is kindgebonden budget 2021?

Gezinnen met drie kinderen of meer krijgen in 2021 meer kindgebonden budget. Het maximumbedrag vanaf het derde kind wordt vanaf 1 januari 2021 verhoogd van 297 naar 919 euro per jaar. Heb jij drie of meer kinderen? Dan krijg je in 2021 waarschijnlijk meer geld.

Hoe hoog mag je salaris zijn voor kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Of en hoeveel kindgebonden budget je krijgt, hangt af van je inkomen. Voor het maximale bedrag aan kindgebonden budget is de inkomensgrens 21.431 euro in 2021 voor alleenstaanden en 38.181 euro voor partners.

Hoe wordt de hoogte van kindgebondenbudget bepaald?

Kindgebonden budget is een bijdrage van de overheid in de kosten van kinderen. De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van het aantal en de leeftijd van de kinderen en uw inkomen. Bij meer en/of oudere kinderen of een lager inkomen krijgt u meestal meer kindgebonden budget.

Wie heeft er recht op kindgebonden budget?

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen: U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.

Waarom krijg ik ineens kindgebonden budget in 2021?

Waarom krijg ik nu ineens geld? We zijn bezig om iedereen die van 2013 tot en met 2020 onterecht geen kindgebonden budget heeft gekregen alsnog uit te betalen. U had 1 van deze jaren ook recht op kindgebonden budget.

Waarom moet ik kindgebonden budget terugbetalen?

Uw toeslag is eerst berekend met een schatting van uw inkomen. Bij de definitieve berekening weten we uw echte inkomen. Is dat hoger dan de schatting? Dan hebt u te veel toeslag gekregen, en moet u daarom terugbetalen.

Wat is het verschil tussen kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag?

Veel van onze cliënten ontvangen kindgebonden budget. Als alleenstaande ouder met een laag inkomen, is dit een behoorlijk bedrag. Daarnaast komen ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als zij werkzaam zijn. Beide toeslagen zijn voor (alleenstaande) ouders met lage inkomens eigenlijk onmisbaar.

Heb ik recht op alleenstaande ouderenkorting?

Heb je in 2021 (gedeeltelijk) recht op een AOW-uitkering voor alleenstaanden? Dan heb je ook recht op alleenstaande-ouderenkorting bovenop de normale ouderenkorting. In 2021 is de korting €443. Dit bedrag staat los van de hoogte van je inkomen.

Waar heb je recht op als alleenstaande moeder 2022?

Per 1 januari 2022 krijg je als alleenstaande moeder (of vader) 1.037,12 euro per maand. Dit is een netto maandbedrag. Hier komt nog 54,59 per maand aan vakantie-uitkering bij. In totaal heb je als alleenstaande moeder in 2022 dus recht op 1,091,71 euro per maand baan bijstandsuitkering.

Is kindgebonden budget hetzelfde als alleenstaande ouderkorting?

De alleenstaande ouderkorting bestaat in 2020 en 2021 niet meer, de alleenstaande ouderenkorting wel. Binnen de heffingskortingen, toeslagen en het kindgebonden budget zijn er voor een (alleenstaande) ouder nog mogelijkheden. Wanneer komt u voor deze belastingmeevaller in aanmerking en op welk bedrag hebt u recht?

Kan je toeslagen met terugwerkende kracht krijgen?

Je kunt met terugwerkende kracht zorgtoeslag aanvragen. Tot 1 september van ieder jaar kun je nog zorgtoeslag aanvragen voor het jaar daarvoor. Maar, vraag je eerder aan dan ontvang je je zorgtoeslag ook eerder.

Hoeveel jaar terug kindgebonden budget?

Herstellen van onterecht niet ontvangen kindgebonden budget

De Belastingdienst herstelt de fouten van 2013 tot en met 2019. Hiervoor hoeven ouders geen actie te ondernemen. Voor 2018 en 2019 kúnnen ouders wel zelf opnieuw kindgebonden budget aanvragen, als ze denken dat ze er alsnog recht op hebben.

Wat is ToeslagenPortal?

ToeslagenPortal.nl is een intermediair/tussenpersoon voor het aanvragen van zorgtoeslag. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om uw zorgtoeslag rechtstreeks bij de Belastingdienst aan te vragen op www.toeslagen.nl. Hiervoor heeft u DigiD nodig en vervallen de voordelen die u hebt bij ons.

Hoe hoog is de Eenoudertoeslag?

Bedrag. In 2022 is de eenoudertoeslag € 269,90 per maand.

Hoeveel spaargeld mag een inwonend kind hebben?

Belasting over spaargeld

Het spaargeld van een kind telt tot zijn 18de bij het vermogen van de ouder. Als de ouder, inclusief het spaargeld van een of meer kinderen, meer dan € 50.000 (€ 100.000 voor mensen met een partner) bezit, dan moet er belasting over worden betaald.

Vorige artikel
Hoe breed is een kinderwagen?
Volgende artikel
Hoeveel voeding baby 3200 gram?