IS HET NOG NORMAAL OM JE KIND TE SLAAN ?? - SUPERGAANDE INTERVIEW

Is het strafbaar om je kind te slaan?

Gevraagd door: kand. Abel Mens M  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.4/5 (39 stemmen)

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden.

Is het normaal als je ouders je slaan?

Wat zegt de wet? Als ouders je pijn doen, uitlachen of aanraken op plaatsen waar je dat niet leuk vindt, spreken we over kindermishandeling. In het Kinderrechtenverdrag staat dat je kinderen niet slecht mag behandelen.

Wat is strafbare kindermishandeling?

Wat is kindermishandeling? Kindermishandeling is elke vorm van bedreiging of geweld tegen een minderjarige (een kind in de leeftijd tot en met 17 jaar). Het kan gaan om lichamelijke, emotionele of geestelijke mishandeling. Bijvoorbeeld slaan, schelden of bang maken.

Wat als je je kind geslagen hebt?

Kinderen die geslagen worden zijn vaker verslaafd

Uit onderzoek van de University of Manitoba (Canada) blijkt dat kinderen die fysiek worden gestraft zich minder goed ontwikkelen. Kinderen die slaag krijgen, worden zelf vaak agressief en antisociaal.

Wat doen als ouder kind slaat?

Sommige kinderen gaan bijvoorbeeld met spullen gooien als ze driftig zijn of willen jou slaan of schoppen. Sla of schop niet terug en schreeuw ook niet tegen je kind. Stop met waar je mee bezig bent en vertel je kind welk gedrag moet stoppen en waarom. Zeg bijvoorbeeld 'Benjamin, stop nu met slaan.

41 gerelateerde vragen gevonden

Waarom slaat een kind zichzelf?

Volgens kinder- en jeugdpsychiater Koen Stolk is een gebrekkige frustratietolerantie of emotieregulatie inderdaad meestal de reden waarom kinderen zichzelf slaan. Vooral dreumesen hebben nog een gebrekkig copingmechanisme voor lastige emoties. Het kan ook een symptoom van autisme zijn.

Hoe leer ik mijn kind niet te slaan?

Hoe ga je er het beste mee om?
 1. Reageer niet boos, maar wel afkeurend. ...
 2. Troost het andere kind (dat geslagen is) en maak aan je eigen kind duidelijk dat hij iemand pijn heeft gedaan en dat dat niet de bedoeling is.
 3. Leg ook aan je kind uit wat het effect is van zijn acties: 'Stop met slaan, want slaan doet pijn.

Wat moet je doen als je kind op school geslagen wordt?

Kindertelefoon, je kan contact opnemen met De Kindertelefoon over al jouw vragen of problemen. Pestweb, hier kun je je verhaal kwijt als je te maken hebt met pesten. Week tegen pesten, tijdens deze week staat het aanpakken van pesten en het werken aan een sociaal veilige school centraal.

Waarom slaat mijn kind op zijn hoofd?

Het is een onbewuste actie waarbij je baby zich van geen kwaad bewust is. Maar hoofdbonken kan ook komen doordat je kindje pijn heeft door bijvoorbeeld een oorontsteking of hoofdpijn, of dat je kindje boos is. Dat laatste is vooral het geval bij oudere kinderen.

Welke vormen van kindermishandeling onderscheiden we?

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, namelijk:
 • Lichamelijke mishandeling. Van lichamelijke mishandeling is bijvoorbeeld sprake als een volwassene regelmatig een kind slaat.
 • Emotionele of geestelijke mishandeling. ...
 • Lichamelijke verwaarlozing. ...
 • Emotionele of geestelijke verwaarlozing. ...
 • Seksueel misbruik.

Hoe bewijs je kindermishandeling?

kenmerken ouders/gezin
 • ouder troost kind niet bij huilen.
 • ouder klaagt overmatig over het kind, toont weinig belangstelling.
 • ouder heeft irreële verwachtingen ten aanzien van het kind.
 • ouder is zelf mishandeld of heeft psychiatrische- of verslavingsproblemen.
 • ouder gaat steeds naar andere artsen/ziekenhuizen ('shopping')

Hoeveel kinderen sterven er aan kindermishandeling?

Meestal gaat het om emotionele verwaarlozing, gevolgd door lichamelijke verwaarlozing. Per jaar overlijden er naar schatting 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

Wat doen als je ouders je slaan?

Niemand heeft het recht je te slaan, ook je ouders of verzorgers niet. Het is belangrijk om erover te praten, ook als je twijfelt of het misschien normaal is. Je kunt bellen met de Kindertelefoon. Daar zitten mensen die elke dag tussen 11.00 uur en 21.00 uur naar jouw verhaal kunnen luisteren.

Wat moet je doen als je geslagen wordt?

Bel Veilig thuis 0800-2000

Bent u in direct gevaar, bel dan 112. Bij Veilig Thuis krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Samen met u kijkt de hulpverlener welke professionele hulp er nodig is.

Wat moet je doen als je je ouders niet mag?

Het gevoel hebben dat je ouders niet van je houden kan je emotioneel en soms fysiek pijn doen. De beste manier om dit te kunnen verwerken is door te leren accepteren dat je andere mensen niet kunt veranderen en je op jezelf te richten.

Waarom slaat een kind andere kinderen?

Een kind is agressief vanuit onmacht. Je kind heeft nog niet genoeg vaardigheden om zich op een andere manier te uiten, waardoor hij slaat, bijt of duwt. Ook al bedoelt je kind het niet verkeerd, toch is het belangrijk om je kind te leren dat slaan of bijten niet mag. Geef dus duidelijke grenzen aan.

Waarom doet mijn kind zichzelf pijn?

Het kan een manier zijn om met spanning, stress, heftige emoties, woede of psychische pijn om te gaan. Vaak is het om zichzelf te bestraffen omdat ze zichzelf niet goed genoeg vinden. Het wordt ook gebruikt om meer controle te voelen over het eigen lichaam of de emoties.

Hoe kun je pesters aanpakken?

Laat de pester iets goedmaken, vraag dus een inspanning van de dader. Bied duidelijke grenzen: wie te ver gaat, krijgt een duidelijk signaal. Ook voor het veiligheidsgevoel van de groep is dat signaal belangrijk. Zorg dat de pester zijn gedrag zelf in de goede richting kan sturen.

Wat te doen bij fysiek geweld op school?

Neem bij twijfel contact op met de politie. Bedreiging: verbaal of non-verbaal dreigen om schade toe te brengen aan mensen of eigendommen. Denk aan het bedreigen van een docent of medeleerling (fysiek of via de sociale media), het dreigen iets kapot te maken of aan het dreigen met een wapen (zie ook wapenbezit).

Kan ik mijn school aanklagen?

Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen.

Hoe weet ik of mijn kind gedragsproblemen heeft?

We spreken van gedragsproblemen als: een kind zich dwars en opstandig gedraagt, gauw geprikkeld is en driftig wordt, anderen ergert, antisociaal gedrag vertoont (zoals liegen of stelen) of zich agressief gedraagt. het kind, de ouders of de omgeving er nadelige gevolgen van ondervinden.

Kan ik mijn ouders aanklagen?

Als je minderjarig bent, kun je niet zomaar naar de rechter stappen. 1 van je ouders of je voogd moet dit namens jou doen. In sommige situaties mag je wel zelf een verzoek indienen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld als je na de scheiding van je ouders bepaalde familieleden niet meer mag zien.

Wat moet ik doen als mijn vader mij slaat?

Wat je nodig hebt voor heling is herkenning van het hebben van een narcistische vader en erkenning voor wat jou is aangedaan als kind en dat het niet normaal was om in een dergelijke situatie zo liefdeloos te worden behandeld en op te groeien.

Hoeveel kinderen worden er gemiddeld mishandeld?

Elk jaar worden meer dan 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld 1 kind per klas! Helaas krijgt maar de helft van deze kinderen hulp. De meeste mensen denken dat kindermishandeling wel voorkomt in hun omgeving, maar ze denken eerder dat het bij de buren voorkomt dan in hun eigen familie of vriendenkring.

Wat is de meest voorkomende kindermishandeling?

De meest voorkomende vormen van kindermishandeling zijn emotionele en fysieke verwaarlozing, met respectievelijk 36 en 24 procent van de gevallen.