Welke belastingen moet je betalen als zzp gastouder? | Zzp training Nanny Nina

Is gastouder ZZP?

Gevraagd door: Vincent van den Nuwenhijsen  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.2/5 (5 stemmen)

Je kunt je werk als gastouder zowel als ZZP'er doen, als freelancer of in loondienst. Als je bij de vraagouder aan huis werkt dan kun je kiezen om je werk als ZZP'er te doen OF in loondienst te gaan bij de vraagouders.

Hoeveel verdien je als ZZP gastouder?

Gemiddeld ligt het uurtarief van een gastouder tussen de €10,00 en €18,00 per uur. €13,50 euro per uur is meestal het gemiddelde uurtarief van een gastouder. Dit uurtarief hangt vaak af van het aantal kinderen bij het gezin waar je werkt.

Is een gastouder een ondernemer?

U bent niet in loondienst en geen ondernemer. Uw inkomsten geeft u aan als resultaat uit overig werk in uw aangifte inkomstenbelasting.

Waar valt een gastouder onder?

Bij een kinderopvang worden kinderen in een groep opgevangen door pedagogisch medewerkers. Onder kinderopvang valt ook gastouderopvang. Pedagogisch medewerkers en gastouders hebben een speciale, gekwalificeerde opleiding gevolgd (zie de cao kinderopvang) en moeten een verklaring omtrent gedrag hebben.

Hoeveel belasting betaal je als gastouder?

Hoeveel belasting moet ik betalen als gastouder aan huis? In 2021 moet een gastouder over zijn of haar inkomen tot € 68.508 een percentage van 37,10% van zijn of haar inkomsten aan belastingen afdragen. Het inkomen wordt hierbij berekend door de verdiensten te verminderen met de kosten die een gastouder heeft gemaakt.

25 gerelateerde vragen gevonden

Is gastouder een eenmanszaak?

Je kunt je werk als gastouder zowel als ZZP'er doen, als freelancer of in loondienst. Als je bij de vraagouder aan huis werkt dan kun je kiezen om je werk als ZZP'er te doen OF in loondienst te gaan bij de vraagouders.

Hoeveel verdiend een gastouder per maand?

Wat je salaris als gastouder precies is, hangt vooral af van het aantal kinderen dat je opvangt en hoeveel dagen per week je dat doet. Bij een fulltime werkweek én een volledige bezetting ligt het gastouder salaris ongeveer tussen de € 1.900 en € 3.000 bruto per maand.

Kan je zomaar gastouder worden?

U kunt gastouder worden als u voldoet aan een aantal eisen. Zo moet u een geschikt diploma hebben en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) . Ook moet u zich inschrijven bij een geregistreerd gastouderbureau.

Hoeveel dagen mag een gastouder werken?

Regels voor de ouder

De gastouder mag niet meer dan drie dagen per week voor u werken. Het aantal uren dat de gastouder per dag werkt, is niet belangrijk. Werkt de gastouder één uur per dag, dan geldt dat als één gewerkte dag.

Wat mag een gastouder per uur vragen?

Uurtarief gastouder

Hiervoor gelden geen vaste tarieven. Jij en je gastouder spreken samen een vergoeding per kind per uur af. Dit kan ook een vast bedrag per uur zijn, ongeacht of je gastouder op 1 of bijvoorbeeld 3 kinderen past. Gemiddeld kun je uitgaan van een tarief van EUR 5,00 tot EUR 7,00 per kind per uur.

Wat is het verschil tussen een gastouder en kinderopvang?

Het belangrijkste kenmerk van gastouderopvang is natuurlijk dat je kind wordt opgevangen in een huiselijke omgeving, in huis bij de gastouder of eventueel bij jou thuis. Een ander verschil zijn de openingstijden. Een kinderopvang is tijdens vakanties ook geopend, een gastouder is vaak gesloten tijdens de vakantie.

Wat is het verschil tussen gastouder en kinderopvang?

Een kinderdagverblijf vangt kinderen tot 4 jaar op. Een gastouder vangt kinderen van 0 tot 13 jaar op. In de groep kan daardoor het leeftijdsverschil hoog zijn. De uurprijs van een kinderdagverblijf is vaak iets hoger dan de uurprijs van een gastouder.

Hoeveel kinder mag je als gastouder?

U mag per dag in totaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar tegelijk opvangen. Daarnaast geldt: u mag maximaal 5 kinderen tot 4 jaar tegelijk opvangen. u mag maximaal 4 kinderen tot 2 jaar tegelijk opvangen.

Wat hou je netto over als gastouder?

Stel je gaat 3 dagen in de week aan de slag als gastouder. Je vangt dan per dag gemiddeld 5 kinderen op met een uurtarief van €6,50 per uur / per kind. Je verdient dan al ruim €2.500 netto p/mnd.

Wat verdien je als ZZP kinderopvang?

Sinds de opening van de kinderopvang na de corona-maatregelen ligt het gemiddelde uurtarief op € 35,80, waarmee nog altijd een heel behoorlijk inkomen kan worden behaald. In 2022 fluctueert het gemiddeld uurtarief tussen €35-€42.

Wat verdiend ZZP kinderopvang?

Als zelfstandig pedagogisch medewerker kun je gemiddeld zo'n € 37 per uur ex. btw rekenen. Heb je een hbo-diploma of een VVE-certificaat? Dan krijg je 1,5 extra per uur extra.

Hoeveel euro per uur gastouder?

Zo is de maximumuurprijs voor de dagopvang (€ 8,17 in 2020 en € 8,46 in 2021) hoger dan het maximumuurprijs voor de buitenschoolse opvang (€ 7,02 in 2020 en € 7,27 in 2021). Voor de gastouderopvang geldt een maximumuurprijs van € 6,27 in 2020 (€ 6,49 in 2021).

Welke diploma's gastouder?

Als gastouder moet je beschikken over:
  • MBO-2 diploma Helpende Zorg en Welzijn, of.
  • een diploma dat vermeld is op de diplomalijst, of.
  • een certificaat goed gastouderschap (behaald voor 2011).

Wie betaalt de gastouder?

Het gastouderbureau int de opvangkosten van ouders en betaalt vervolgens aan de gastouder het afgesproken tarief. Volgens de Wet op het Financieel Toezicht moeten gastouderbureaus het geld dat bestemd is voor de gastouder, binnen vijf kalenderdagen na ontvangst, overmaken naar de gastouder.

Hoe lang duurt opleiding gastouder?

Je mag er maximaal acht maanden over doen om je diploma tot gastouder te behalen. De opleiding tot gastouder bestaat uit een aantal examens: schriftelijk, praktijk, keuzedeel en een centraal examen Nederlands en rekenen. Wanneer je het examen tot gastouder behaalt, ontvang je een erkend mbo-niveau 2 diploma.

Wat moet je in huis hebben als gastouder?

Eisen locatie gastouderopvang
  • een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar.
  • voldoende speelruimte binnen en buiten.
  • een volledig rookvrije woning.
  • voldoende goed werkende rookmelders.

Hoeveel m2 per kind gastouder?

De Wet kinderopvang schrijft voor dat er voor ieder kind minimaal 3,5 vierkante meter binnenspeelruimte beschikbaar is. Bij de dagopvang vindt de opvang plaats in een vaste stamgroep in een eigen vaste ruimte (stamgroepruimte).

Is er veel vraag naar gastouders?

Maar het aantal kinderen dat opgevangen wordt door gastouders, blijft al jaren stabiel. Zeker in de kern, de 0- tot 4-jarigen, zien we dat de vraag gelijk blijft en zelfs iets stijgt. Volgens de meest recente kwartaalrapportage gaan momenteel 99.000 kinderen naar de gastouderopvang.

Kan oma gastouder zijn?

Wist u dat het nog steeds mogelijk is om opa of oma te registreren als gastouder? De regeling vanuit de Overheid die dit mogelijk maakt bestaat nog steeds en voor veel opa's en oma's is deze regeling een hele interessante optie. Zij kunnen (wanneer zij voldoen aan de diploma eis) geregistreerd worden als gastouder.

Is een gastouder goedkoper?

Een gastouder is veel goedkoper dan een kinderdagverblijf, en je hebt ook bij gastouderopvang recht op kinderopvangtoeslag. Bij een kinderdagverblijf neem je vaak een hele dag of dagdeel af, terwijl je bij de gastouder per uur betaalt.

Volgende artikel
Hoeveel extra loon januari 2023?