Wat moet u regelen bij een notaris als iemand is overleden?

Is er altijd een notaris nodig bij overlijden?

Gevraagd door: Maja Malik  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 4.4/5 (30 stemmen)

Het is niet verplicht om een notaris in te schakelen, maar soms is dat wel nodig. Staat er bijvoorbeeld geld op een geblokkeerde bankrekening van de overledene? Dan heb je als erfgenaam in sommige gevallen een verklaring van erfrecht nodig om aan te tonen dat je recht hebt op het banktegoed van de overledene.

Kan je een erfenis regelen zonder notaris?

Nee, bij de verdeling van een nalatenschap is in beginsel geen notaris nodig.

Is een notaris verplicht?

Wilt u een woning of bedrijfspand kopen of verkopen? Dan is het wettelijk verplicht dat te regelen via de notaris.

Hoe snel na overlijden naar notaris?

Er is hiervoor geen regel die bepaalt hoe snel je die moet inschakelen. Het is verstandig om dit zo snel mogelijk te doen. Zeker in het begin, tijdens de rouwperiode, kan de notaris je veel financiële en juridische zaken uit handen nemen. Zaken waar je op dat moment niet aan denkt of aan wil denken.

Wat gebeurt er bij overlijden zonder testament?

Bij de wettelijke verdeling in het erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt.

18 gerelateerde vragen gevonden

Wat stopt automatisch na overlijden?

Na een overlijden worden zorgverzekering en zorgtoeslag, pensioen en uitkeringen en gemeentelijke belastingen automatisch stopgezet. De gemeente geeft het overlijden namelijk door aan de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank.

Wie moet overlijden melden bij de bank?

Overlijden van een rekeninghouder (geen en/of rekening, zie hierna) moet u doorgeven aan een bank en andere financiële instellingen zoals creditcardmaatschappijen, verzekeraars, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen. Deze instellingen blokkeren vervolgens de tegoeden van de overledene.

Wat kost een notaris bij overlijden?

Bij een notaris of accountant liggen de kosten voor het volledig afwikkelen van een nalatenschap al snel tussen de € 3.000,-- en € 17.500,--. Vaak wordt gewerkt met een minimum bedrag van € 2.500,- met daarbovenop een uurtarief.

Wie stelt notaris aan bij overlijden?

De notaris wordt niet automatisch op de hoogte gebracht van het overlijden van een persoon. Het zijn de naasten die een overlijdensattest moeten aanvragen, en de opdracht moeten geven aan de notaris om zijn werkzaamheden aan te vatten. Zo zal de notaris eerst en vooral moeten nagaan wie de erfgenamen zijn.

Wie betaalt de notaris bij erfenis?

De uiteindelijke rekening voor het afwikkelen van de erfenis kan een paar honderd euro zijn als er een duidelijk testament is of wanneer alle erfgenamen het snel eens worden. Maar het kan ook duizenden euro's of zelfs nog meer kosten. Doorgaans worden de notariskosten betaald uit de erfenis.

Wie regelt alles na mijn overlijden?

Dan zijn alle erfgenamen samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Beslissingen neemt u samen. Het is slim iemand een volmacht te geven om de lopende zaken te regelen. Dat kan een erfgenaam zijn, maar ook iemand die onafhankelijk is, bijvoorbeeld de notaris.

Wat gebeurt er met de bankrekening bij overlijden?

De erfgenamen – partner of kinderen - zijn verplicht om de bank te informeren over het overlijden. Bij een overlijden zal de bank alle bankrekeningen en bankkaarten van de overledene én de langstlevende partner immers blokkeren en de kluizen verzegelen.

Kan je een erfenis zelf verdelen?

De verdeling van de nalatenschap kunt u zelf doen, maar u kunt ook een notaris vragen om te helpen. Als er meer schulden dan bezittingen zijn in de nalatenschap en u heeft beneficiair aanvaard, is het verstandig u te laten adviseren.

Hoe snel moet een erfenis afgehandeld worden?

Een executeur behoort een erfenis af te handelen binnen een termijn van 18 maanden.

Hoe lang duurt het voordat je de erfenis krijgt?

Dit duurt in veel gevallen gemakkelijk een jaar. In ingewikkeldere situaties kan dat oplopen tot een meerdere jaren. Een legaat wordt meestal eerder uitgekeerd of uitbetaald. Als het gaat om een legaat van een specifiek goed, dan kan dat in de eerste maanden na het overlijden al het geval zijn.

Wie betaalt notariskosten bij erfenis Belgie?

Doorgaans worden de notariskosten betaald uit de erfenis.

Welke kosten inbrengen bij overlijden?

De wet bepaalt dat alleen schulden die bestaan op het moment van overlijden kunnen worden afgetrokken van de bezittingen. Er is één uitzondering op deze regel gemaakt en dat zijn de begrafeniskosten. Deze kosten zijn na het overlijden ontstaan maar mogen wel worden afgetrokken van de bezittingen.

Kan je nog geld afhalen na overlijden?

Geld van rekening afhalen na overlijden

Let op: je bent niet automatisch eigenaar van het saldo op de rekening van de overledene. Dus ook geld opnemen na overlijden van de rekeninghouder kan niet zomaar. Als nabestaanden geld van de rekening halen zonder dat dat eerst juridisch geregeld is, is dat strafbaar.

Hoe lang kan een rekening geblokkeerd na overlijden?

Bij een overlijden worden de (gemeenschappelijke) rekeningen van een overledene geblokkeerd. Het kan maanden duren vooraleer banken die rekeningen weer vrijgeven.

Is overlijden melden bij de bank verplicht?

Informeer bij de bank, verzekeringsmaatschappijen, de hypotheek en pensioenverstrekker of ze een verklaring van erfrecht nodig hebben voor de afwikkeling. Voor een verklaring van erfrecht gaat u naar de notaris.

Hoeveel successierechten op 300000 euro?

Hoe werd dit berekend? Van de 300 000 euro wordt de eerste 50 000 belast tegen 35 % (17 500 euro). Er wordt nog eens 50 000 euro belast tegen 50 % (25 000 euro). De volgende 75 000 euro wordt belast tegen 60 % (45 000 euro), de overige 125 000 euro tegen 70 % (87 500 euro).

Hoe voorkom je dat je erfbelasting moet betalen?

Wat kan ik doen om te besparen op de erfbelasting?
  1. Schenken.
  2. Schenken op papier.
  3. Gebruik maken van de WOZ-waarde.
  4. Check jouw huwelijkse voorwaarden.
  5. Stel een goed testament op.
  6. Denk na over wie er erven.
  7. Verspreid jouw erfenis over zoveel mogelijk erfgenamen.
  8. Geef aan een goed doel.

Vorige artikel
Is schuin slapen goed?
Volgende artikel
Is het jou of jouw broer?